ABC ČD ĎE ÉFGH CHI JKLMNOPQR ŘS ŠT ŤU V WX Y Z Ž

X, Y, Z, Ž

Yed Posterior

Typ objektu: Hvězda

Vzdálenost od Země: ? ly

Příslušnost: Iger

R-A kanály: Darš

Planety:

Historie:

Yulta

Typ objektu: Planeta hvězdy Fomalhaut

Obyvatelná, ale neobydlená. Město Cormix. (Podrobnosti)

Zang

Typ objektu: Planeta hvězdy Ascella

Planeta, z které pocházela Junath.

Země

Typ objektu: Planeta Slunce

Zers

Typ objektu: Planeta hvězdy Spica

Zosma (delta Leo)

Typ objektu: Hvězda

Vzdálenost od Země: 68 ly

Příslušnost: Iger od roku 3156 ltZ

R-A kanály: Darš

Planety: 3. Galantes

Historie: Válečná zóna mezi Igerem a Floraíny

Zuben Elgenubi 1

Typ objektu: Hvězda

Vzdálenost od Země: ? ly

Příslušnost: Iger

R-A kanály: Darš, Xin

Planety:

Historie: