Podmínky

Na těchto stránkách se nachází množství copyrightovaného materiálu (dikcí autorského zákona, dílo), který si můžete stáhnout. Jeho používání se řídí následujícími jednoduchými podmínkami:

  1. Máte právo dílo vytisknout pro vlastní potřebu, případně ho bezúplatně šířit. Pokud ho budete šířit, musíte se řídit následujícím:
    1. musíte uvádět plné jméno autora (Vilma Kadlečková); a
    2. musíte zajistit, že na dílo takto šířené se budou i nadále vztahovat tyto podmínky.
  2. Dílo nesmíte měnit.
  3. Můžete používat reálií z díla k vytváření vlastních děl, které sdílejí stejný fiktivní vesmír. Takto vytvořená díla jsou pochopitelně úplně vaše a tyto podmínky se na ně žádným způsobem nevztahují.

Tyto podmínky zhruba odpovídají Creative Commons licenci typu Attribution-NonCommercial-NoDerivs (s výjimkou povolení vytvářet díla ze stejného vesmíru – bod 3 těchto podmínek).