Eraughoon neboli 'filozofie Šipky'

Eraughoon je učení o relativnosti cílů a umělém systému hodnot, které vzniklo na Florje~gera~suj~flaude~jíaj a odtamtud se rozšířilo do ostatních netechnických světů. Podle některých teorií je to také základ Astuaneru; princip, kterým se řídí Bůh. Základ Eraughoonu tvoří úvaha, že smysl všeho snažení není v dosažení cíle, ale pouze v cestě k němu – a že rozhodující jsou prostředky, nikoliv účel. Vedlo to k vytváření různých umělých překážek, které částečně připomínaly hru. V netechnických civilizacích minulosti, kde argenit vyřešil veškeré existenční problémy, to byl jediný způsob, jak znovu najít smysl života, protože vytvářel nerovnováhu.

Eraughoonem v trochu modifikované podobě se řídili i floraíni. (Pro floraíny není tak důležitá Dlouhá hra, směr 'dolů' spíš chápou jako výzvu ke skromnosti a introspekci, takže Eraughoon v jejich případě nepředstavuje překážku vesmírným výbojům.)

Více o Eraughoonu viz esej 'Fomalhiwan za komínem' floraínského badatele Derii Alla. (Eseje)