Horečka z prázdna/z argenitu

Vliv argenitu na osoby s psychotronickými schopnostmi

Argia~lu, který se narodil a celý život strávil v argenitovém poli (zéwangam), nemůže žít mimo ně (podobně jako podmořský živočich, zvyklý na tlak vody ve velkých hloubkách, se nemůže jen tak vynořit, protože náhlá nepřítomnost tlaku by ho roztrhala). Tento nepříjemný stav, který při náhlém přechodu může skončit smrtí (vypálením mozku a sežehnutím očí), označují argia~luové jako 'horečku z prázdna'. Právě ta byla bezprostřední příčinou smrti argia~luů během Noci Igeru, protože ti byli po mnoha generacích života v zéwangam na argenitovém poli silně závislí.

Když nastane situace opačná a lidé s psychotronickými schopnostmi (ať už zjevnými nebo latentními), kteří se s argenitem nikdy předtím nesetkali, se náhle ocitnou v argenitovém poli, žádné nebezpečí jim nehrozí. Bez potíží mohou do zéwangam vstupovat (jako igerští gleewarinové, kteří mohli libovolně chodit mimo arquadaskou enklávu a později do Mlhy), přiblížit se k argenitu v podobě krystalů i k duhovému blátu.

Vliv argenitu na osoby bez psychotronických schopností

Warghírové, kteří na argenit zvyklí nejsou a ocitnou se v jeho poli, zažívají tentýž jev v opačné podobě: hrozí jim 'horečka z argenitu', která je může zabít stejným způsobem jako argia~luy 'horečka z prázdna'. Warghírům škodí zéwangam, argenit i duhové bláto (což je vlastně stále totéž – argenitové pole). Proto obyčejní Igeřané nemohli opustit arquadaskou enklávu a nemohou vstupovat do Mlhy ani zacházet s argenitem bez ochrany granoplastového štítu.

A opět – analogicky – náhlá nepřítomnost pole pro warghíry nepředstavuje problém. Těmto lidem ani v případě, že celý život strávili v zéwangam (jako fomalhiwští durunghirové), jeho nepřítomnost nevadí, protože ho stejně nevyužívali. Proto také durunghirové Noc Igeru bez následků přežili.

Aklimatizace

Ti, kteří mají čas na pozvolnou aklimatizaci (trvající až několik měsíců – záleží na dispozicích konkrétního člověka), si však mohou na 'opačné' prostředí zvyknout. Sotva se jim to jednou podaří, už mohou bez problémů přecházet z jednoho prostředí do druhého.

Horečka z prázdna jako umělé omezení

Jakákoliv závislost na čemkoliv (a zvláště na argenitu!) je v rozporu s hlavním smyslem argia~lujského výcviku, totiž osvobození lidské mysli. Argia~luové si uvědomují, že jakákoliv závislost či návyk představuje pro člověka omezení. Nejspíš by nedopustili, aby se jejich závislost na argenitovém poli takhle rozmohla a zéwangam se stalo životní nutností – jenže tento stav není přirozený, ale vznikl jako důsledek rozhodnutí Cirdahovy Věže. Cirdahovým cílem bylo zabránit Fomalhiwanům opustit Hiwaiw a expandovat do vesmíru, k čemuž právě závislost na zéwangam značně přispěla (a sama se naopak následkem toho prohloubila).