Igerský kalendář (ltZ)

Existovala samozřejmě celá řada systémů počítání času; nejdůležitější z nich ovšem byl (a stále ještě je) tzv. letopočet Země (ltZ).

Vznik

Letopočet Země ve skutečnosti vytvořili Igeřané. Když začali budovat své imperium, vyvstala nutnost sladit kalendáře jednotlivých kolonií. Igeřané sami pocházeli ze soustavy dvojhvězdy, a proto měli velice složitý systém počítání času, který byl k tomuto účelu nepoužitelný. Objevily se snahy zavést přísně dekadický systém; v té době (přepočítáno na ltZ to bylo roku 4256) se ale již na dvoře imperátora začal silně projevovat kulturní vliv Země (připojena byla roku 4228 ltZ), a proto byl nakonec vytvořen kalendář korespondující zčásti se starým pozemským juliánským kalendářem. Nazván byl "Nový oficiální standardní letopočet imperia Iger". Tento název se ovšem neujal, protože lidem připadal moc dlouhý. Všeobecně se novému systému začalo říkat Letopočet Země.

Díly a jednotky

Shodu s pozemským kalendářem je možné najít především v existenci sedmidenních cyklů – týdnů, a v rozdělení na dvanáct měsíců. Měsíce jsou ovšem kratší, než bývaly pozemské, a stejně tak je kratší i sám rok (v juliánském kalendáři to bylo 365,25 dne). Odpadá nutnost sladit kalendář s oběhem planety kolem Slunce; proto neexistují žádné přestupné roky a všechny měsíce mají stejnou délku.

1 rok = 12 měsíců = 48 týdnů = 336 dní

1 měsíc = 4 týdny = 28 dní

1 týden = 7 dní

Den se dělí na menší úseky – hodiny, minuty, vteřiny, – jak bylo zvykem na Zemi.

Vztah igerského ltZ a původního pozemského 'našeho letopočtu'

Počátek Letopočtu Země byl vypočítán zpětně; byl jím zvolen start první igerské mezihvězdné expedice. Tento počátek se neshoduje s počátkem původního pozemského letopočtu, ale vztah je přibližně následující:

1) rok 0 ltZ = rok 112 n.l. (starého pozemského letopočtu)

2) rok 0 n.l. (starého pozemského letopočtu) připadá na devátý měsíc roku 121 před počátkem ltZ (121.75)

3) převod údaje v ltZ na n.l.: rok ltZ * 336 / 365.25 + 112 = rok n.l.

4) převod údaje v n.l. na ltZ: n.l. * 365.25 / 336 – 121.75 = rok ltZ

Přepočet neodpovídá zcela přesně oběhu planety – už proto, že vychází z juliánského a nikoliv gregoriánského kalendáře. Přesnější přepočty s tabulkami přestupných roků původního pozemského kalendáře je možné nalézt v publikacích Igerského interplanetárního úřadu pro míry a váhy.