Dardská deska

Vznik a původ

Dardská deska neboli dardeawáš~algám je předmět vytvořený pomocí argenitu jako multimediální nosič dat všeho druhu. Nazvána byla podle Dardey, páté planety Etaminu, kde byla vymyšlena. Tato metoda byla ale dále rozvíjena (a přivedena k dokonalosti) na Hiwaiw. Postupně se vyvinuly tři hlavní typy dardských desek: záznamy, formy a pečeti (dregam~liny).

Záznam

Nejběžnější druh dardské desky. Obsahuje AV-E (audiovizuálně-emotivní) informace – čili kromě běžných audiovizuálních může obsahovat i podněty čichové, hmatové či emocionální. Obraz je trojrozměrný, vzniká v prostoru nad deskou a dal by se spolu se zvukem zachytit kamerou, zatímco ostatní smyslové vjemy a emocionální složka se přenáší pomocí přímé telepatie (gan~sit) přímo do mozku. Obsah se dá vyvolat pomocí gan~langi, myšlenkového příkazu, nebo jinou spouštěcí akcí, která byla tímto myšlenkovým příkazem při tvorbě desky stanovena. Pokud není deska nijak zajištěná, může se o to pokusit prakticky kdokoliv, ale různé desky od různých tvůrců se liší svou přístupností (tak jako texty v knihách se liší složitostí) – některé se samy nabízejí při letmém přání a otevřou se i začínajícímu gleewarinovi, jiné dají práci. Když se argia~lu doopravdy snaží, může desku udělat i tak, aby ji spustil warghír nebo dokonce jakýkoliv živý tvor pouhou svou přítomností. Průměrný záznam běžného typu dokáže otevřít každý al~hragar a gleewarin.

Forma, vzor

Tento druh dardské desky slouží jako matrice při tvoření předmětů z menelhave~rinó; 'nepřehrává' se jako kniha či film, ale spíše 'otiskuje' jako raznice či ještě lépe 'spouští' jako program. Argia~lu si může s sebou nosit formu pro své oblíbené letecké zvíře, šaty, židli apod., ale i třeba pro bariéru z argenitového pole. Netahá pak s sebou žádné neskladné kufry, ale jen tyto formy (typicky pár mrňavých destiček na řetízku na krku nebo zašitých v lemu pláště nebo tak), podle nichž si v případě potřeby stvoří identickou kopii svého oblíbeného předmětu. Může si zaznamenat i jakoukoliv akci – např. teleportaci do určitého místa, telekinezi po určité trase nebo vzkaz, který se má telepaticky předat. (Taková deska pak funguje jako teleport, výtah či vysílačka).

Běžné desky s formou si většinou argia~luové tvořili sami pro sebe, aby jim šetřily čas a úsilí, které by jinak vyžadovala přesná rekonstrukce předmětu či akce (nehledě na to, že u složité věci by se nemuselo povést udělat dokonale přesnou kopii). Proto nejsou moc 'uživatelsky přívětivé' a může je použít jen ten, kdo zvládl argenit~míjat alespoň k základům příslušné činnosti, na kterou se vzor vztahuje – např. tvorby z menelhave~rinó, přesouvání argenitového pole, teleportace... Takové vzory jsou vesměs pro gleewariny nepoužitelné.

Argia~lu však samozřejmě může (podobně jako u záznamu) vytvořit vzor i pro warghíra: udělá desku tak, aby akce proběhla bez dalších zásahů lidské mysli a spouštěla se kupříkladu na nějaké klíčové slovo.

Dregam~lin

Dregam~lin (pečeť) brání v určité akci. Je to dardská deska, využívaná jako pečeť či zámek; obsahuje myšlenkový příkaz, kterým se zajistí vytvořené pole ar~saljah či předmět z menelhave~rinó, aby byl chráněn před nepovolanými. Lze tak zamknout vchod, zapečetit jinou desku se záznamem či vzorem, aby se nedala číst, zajistit předmět, aby nebylo možné ho používat, zničit, odnést apod. Kdo chce se zajištěnou věcí manipulovat, musí ji buď odjistit stejným dregam~linem (či jeho přesnou kopií), přičemž závisí na dalších okolnostech, jestli to může udělat warghír, al~hragar nebo pouze argia~lu. Další možnost (schůdná jen pro argia~lua) je příkaz použitého dregam~linu vlastním myšlenkovým příkazem násilím zlomit.

Dregam~liny jsou většinou desky malých rozměrů, občas maskované jako šperky či neutrální předměty, a argia~luové jich zpravidla mívají více pro různé příležitosti (aby v případě, že někdo jeden jejich dregam~lin zlomí, nepřišli o ochranu všeho, co si kdy zamkli).