Telepatie podle argenit~míjat

Argenit~míjat rozlišuje dva základní typy telepatie: přímou a biovlnnou.

Biovlnná telepatie

Snazší a běžnější forma telepatie, schopnost přijímat biovlny vysílané mozkem. Je mnohem dostupnější, ale naráží na veškeré problémy vlnového šíření: je možné ji odstínit (granoplast), se vzdáleností signál slábne a nastává zpoždění, zpráva může být zkreslená šumy. Je to snadný způsob odposlouchávání – biovlny jsou univerzální a vyzařuje je každý živý organismus (včetně zvířecích); ovšem argia~lu se může postarat, aby jeho biovlny nenesly žádné telepatické informace, a tím nezvaného posluchače dokonale oklamat (což u gan~situ nejde). Pokud jde však o obousměrný přenos zpráv, problémem je pomalost; biovlnná telepatie neumožňuje žádný bleskový vhled, ale jen postupné předávání informací právě takovou rychlostí, jakou je vědomí vysílajícího schopno na ně zaostřovat a příjemci je 'přehrávat'. Má různé stupně intenzity – od pouhého sdílení emocí a nálady přes výměnu slovních informací až po přenášení obrazů – ale komplexního vjemu v podstatě nelze dosáhnout.

Ovšem díky tomu, že se biovlny šíří prostorem, je to jedna z mála psychotronických technik, které se dají využít i v R-A prostoru (kde většinu činností argenit~míjat nelze provádět kvůli reliktnímu gan~záření). A největší výhodou je, že při dostatečných schopnostech a snaze vysílajícího může být schopen přijmout biovlnnou telepatii v podstatě kdokoliv. Stačí, aby měl schopnosti jen jeden z obou účastníků – takže to, že člověk tímto způsobem cizí myšlenky 'zaslechne', o jeho schopnostech vůbec nic nevypovídá (i když je to samozřejmě nevylučuje).

Igerští gleewarini toto 'čtení myšlenek' široce využívají a považují je za jedinou možnou metodu telepatie.

Přímá telepatie (gan~sit)

Pomocí gan~situ je možné během jediného okamžiku přečíst celý obsah vědomí. Gan~sit tvoří jeden ze základů pro tzv. argenitovou nebo 'myšlenkovou' projekci, při níž se využívá argenitu k cestování na velké vzdálenosti.

Umožňuje přenášet obrazy, zvuk i emoce (čili též vyvolávat AV-E sugesci). Je založena nikoliv na biovlnách, ale na přímém vstupu do mozku. Pomocí gan~sit je možné během jediného okamžiku přečíst celý obsah vědomí, pokud se jeho majitel nebrání (a bránit se dokáže jen v případě, že je vycvičený v argenit~míjat nebo opravdu talentovaný gleewarin). Ale i když se brání, prozradí na sebe přinejmenším to, že si staví bariéry; takový napadený posléze může zvítězit v mentálním souboji, ale už nemůže předstírat, že není argia~lu.

Dobrovolné předávání informací je bleskové, ale oba partneři musejí gan~sit ovládat. Dardské desky určené lidem, kteří gan~sit neovládají, je nutné speciálně upravit.

Metody odstínění

Granoplast, který využívali Igeřané, může zabránit biovlnné telepatii. Myceliální clony Össeanů fungovaly podobně jako granoplast, ale pokud v nich byly přítomny i hyfy räwë, dokázaly odstínit cokoliv. Pokud takové myceliální clony odstínily určitý prostor, přerušily dokonce i jeho spojení s protonací a vytvořily uzavřenou enklávu.

Myšlenková projekce a teleporty

Dovednost gan~sit je předpokladem pro myšlenkovou projekci – což je způsob, jak za pomoci argenitu cestovat vesmírem. Argia~lu se při myšlenkové projekci vlastně pohybuje mimoprostorem (pod hladinou R-A), čili mu to umožní dostat se na vzdálené místo okamžitě. Energetická náročnost je ovšem obrovská a 'skrz' R-A není možné pronést větší zásoby argenitu (argia~lu si ho musí celou dobu chránit myšlenkovým příkazem před vyzářením, takže je na jeho schopnostech, jaké množství argenitu u sebe dokáže udržet). Tím je možnost cestování omezená buď na cesty velmi krátké, nebo na cesty bez návratu – případně na cesty na místa, kde je možné zásoby argenitu doplnit. Tuto nevýhodu odstraňují teleporty (budované Sgeny a Hvězdovládci); tam jde sice také o myšlenkovou projekci, ale myšlenkový příkaz, který ji spouští a dodává energii, je zapsaný v dardské desce, která tvoří bránu; čili argenit je možné zanechat v Základním prostoru u brány a nebrat ho s sebou do R-A, kde by se vyzářil. Problémy s tím, jak dostat argenit na výstupní stanici, to samozřejmě neodstraňuje, ale teleporty většinou vedly na staré světy netechnických civilizací, kde byl argenit dostupný.