Protonace

Protonace v argenitovém vesmíru

Protonace neboli informační pole je agens, které vyplňuje každý bod prostoročasu a uchovává v sobě informace o událostech, ale také o nevyslovených myšlenkách. Je možné pátrat v současnosti i minulosti a toto hledání není prostorově omezeno; tj. argia~lu se nemusí přesunout na místo, které zkoumá. Zpětné pronikání informací z protonace znovu ovlivňuje lidi a mimovolně (na nejnižší podvědomé úrovni) působí na jejich psychiku neustálým 'vyzařováním nálady' (např. místa dlouho obývaná a naplněná kladnými myšlenkami vzbuzují příjemný pocit). Momentální stav protonace na přesně určeném místě, nálada, atmosféra, se někdy označuje jako 'pozadí'.

(O protonaci též na opravdových stránkách o psychotronice).

Argia~luové (gleewarinové) dokážou protonaci využívat komplexněji. Z protonace mohou buď cíleně 'vytáhnout' určitou informaci z minulosti či současnosti (s příslušným biovlnným časovým zpožděním), nebo se zaměřit na povšechné sledování odchylek oproti normálu.

Díky protonaci je možné nahlížet na vzdálená místa, aniž by se tam člověk fyzicky přesunul, ale pro práci s ní platí podobná omezení jako pro biovlnnou telepatii, takže dosah a přesnost nejsou nekonečné. Navíc se někdo může pokusit tomuto sledování aktivně bránit pomocí maskovacích skvrn.

Protonační skvrny

Technika, kterou vyvinuli gleewarinové pro boj (či ochranu) před jinými gleewariny, kteří je sledují. , jejichž součástí je i podsunutá falešná informace.

Loannet to vysvětluje Eternaalcům:

"Všechny události jsou součástí protonace. Jenže některé oblasti leží ve stínu; jsou hluché a zvenčí se do nich nedá proniknout. Pokoušel jsem se Ingress najít, ale musí být ukrytý v nějakém takovém místě, protože ho nedokážu zachytit."

"Když víte, kde je to hluché, stačí se sebrat a dojít se tam podívat..."

"Nestačí. Nepředstavujte si to jako nějaký neprozkoumaný úsek, který se dá zakreslit do mapy a obejít po hranicích. Když mluvím o místě, nemyslím tím nějakou horu nebo údolí. Protonační skvrny jsou vázány na informace – a nezáleží až tak na tom, jestli se ty informace týkají prostoru, času nebo události. Slyším představy, které o tom máte, kapitáne Leede. Ale mýlíte se; ta věc nevypadá jako nějaká porucha, nějaká nápadná mezera v čase. Pokud ji někdo vytvoří uměle a udělá to špatně, mohu zjistit, že došlo k zásahu, ale nic víc. Protonační skvrny nejen že nepropustí žádné informace o tom, co pohltily, ale dokonce ani nic o sobě samých. Nedá se to z nich vytáhnout nějakým trikem; to není záležitost schopností argia~lua. Je to už v principu vyloučené."

Protonace v nestandardním prostředí

Za určitých okolností se protonace nevyvine: v odstíněném prostoru, který je příliš malý (např. klaevent), nebo v prostoru, kde je stabilně vysoká hladina gan~záření (t.j. v zéwangam nebo v hlubších vrstvách R-A prostoru. Pak ji nelze nijak využívat a informace se nikde neukládají. Argia~luové na Fomalhiwě v době zéwangam samozřejmě nebyli zvyklí s protonací pracovat. Po Noci Igeru přeživší tyto dovednosti zase obnovovali (a znovu objevovali).

Halessy o tom mluví v 'Jantarových očích':

"Izolovaná oblast musí mít určité minimální rozměry, aby se v ní protonace vytvořila – podobně jako se ekologická rovnováha samovolně ustaví v rybníku, ale nikdy toho nedosáhneš v umyvadle. Ovšem protonace není jako kapalina. Váže se na třírozměrný prostor, ale nemůže se přelít sem a tam, sotva otevřeš dveře. Jsou to vrstvy informací. Z prostoru, kde se protonace nevyvinula, si nemůžeš odnést něco ven; prostě to tam není."

Uzavřená enkláva, která je nepřístupná z celovesmírné protonace a přitom dostatečně velká (řádově alespoň kilometry), si může vyvinout protonaci vlastní (Arquadas, Rekegh, wessegony).