P

Pečeť:

neboli dregam~lin – druh dardské desky, která brání nepovolaným v určité akci

Pole, argenitové:

neboli 'ar~saljah'; pole, obklopující krystal argenitu (Podrobnosti)

Projekce, myšlenková:

způsob cestování vesmírem, který využívají argia~luové (Podrobnosti)

Protonace

(neboli informační pole) umožňuje získávat informace psychotronickým způsobem (Podrobnosti)