T, Ť

Techničan

(hanlivě) příslušník technické, přesněji technologické civilizace; přeneseně barbar; je pro něho typický racionalistický přístup k řešení problémů, spoléhání se na techniku, slepá důvěra ve vlastní rozum, víra v poznatelnost světa, sebejistota a odpor ke všemu nedefinovatelnému

Telepatie

čtení myšlenek.Argenit~míjat rozlišuje dva základní typy telepatie: přímou a biovlnnou (Podrobnosti)

Tlix

planeta ioty Aurigae, osídlená Sgeny (Podrobnosti)