W

Wanlaj

kněžka Ohnivého Baškry (Podrobnosti)

Warghír

člověk, který buď nemá schopnosti argia~luů, nebo se nikdy nepokusil je rozvíjet; většinou techničan. Přeneseně též ovládaný člověk, oběť; v tomto smyslu je warghírem i argia~lu, který podlehne v boji a přestane se bránit

Wessegonus

jeden z druhu útvarů v R-A prostoru (Podrobnosti)