G

Gan~

fomalhiwsky 'mozek'; první část složených slov spojující část druhou s významem 'myšlenkový, pocházející z mozku'

Gan~záření

jakási obdoba reliktního záření, přítomná v R-A prostoru (Podrobnosti)

Gan~langi

myšlenkový příkaz; základní operace argenit~míjat. Úkon, při kterém je vhodným směřováním energie dosaženo určitého cíle. Gan~langi stejně jako netechnické metody obecně je zaměřen na výsledek, nikoliv na princip řešení. Proces neprobíhá pod kontrolou vědomí a logicky se nedá odvodit, jakým konkrétním způsobem bylo požadovaného dosaženo (Podrobnosti o argenit~míjat)

Gan~sit

nejvyšší forma telepatie; telepatie přímá (Podrobnosti)

Garrimbové

neboli Hvězdovládci; hmyzí národ, v budoucnosti ohrožující imperium Eternaal.(Podrobnosti)

Gida Lawiah

Fomalhiwanka, poslední wanlaj, přítelkyně Loea a Wassara.

Gleewarinové

gerdánský, össenský a později také igerský název pro "psychotronicky" aktivní osoby (femininum je "gleewari", slovo vzniklo podle názvu Liot aos Gleewat. (Podrobnosti)).

Golente~gerga

nebo též v igerském přepisu Golente Gerga jeden z Bodů a zároveň svatyně Lorgan; místo, které zřídil Yagra~elwétana jako průsečík světů a místo setkávání s lidmi. Obklopuje ji Ergwia~tar~ríne~ghawát~jánam

Gote~argenit

:

úpadková, degenerovaná forma argenitu; falešný argenit (Podrobnosti)

Granoplast

hmota vyvinutá Igeřany, sloužící k odstínění biovln (Podrobnosti)

Grorji~saot~t

střetnutí vědomí; jedna z bojových technik argia~luů založená čistě na prostředcích argenit~míjat. Využívá se nejen v boji, ale je to vedle hypnózy, ochromení (nanlije~urgest) a zničení mozku (gan~mearir) jeden z povolených způsobů při rituálních soubojích (na rozdíl od toho zastavení srdce (logemi~urgest) a dezintegrace (gahra~zíeb) jsou zakázány)

Güwale luto

gerdánský psychotronický spolek (Podrobnosti)