Tlix

Tlix v době Sgenů

Tato planeta hvězdy iota Aurigae byla dlouhou dobu útočištěm Sgenů. Když Sgeny vypátrali Hvězdovládci, Sgenové přesunuli argenit z Tlix na Girmé (vedl tam R-A kanál, později zvaný sgenský, který uzavřeli. Pak Tlix opustili. Před odchodem zničili i svoje teleporty, které odtamtud vedly na různé další světy. Spojení zůstalo zachováno jen na Hiwaiw a z Hiwaiw na Piiru (to byla práce Taca Teopy), ale teleport byl pečlivě zamaskovaný, aby se ze strany Tlix nedal nalézt. Po Šanigenově pokusu otevřít cestu na Tlix Taca Teopa teleport zničil definitivně.

Tlix v době Hvězdovládců

Po útěku Sgenů Hvězdovládci Tlix obsadili. Šířili se z ní dál převážně R-A prostorem, protože na myšlenkovou projekci neměli dost argenitu. Na Hiwaiw nemohli (sgenský teleport byl zničen a v R-A prostoru nevěděli, kde Hiwaiw leží), Girmé také nenašli. Postupně však pronikají kanály vedoucími k n~sit~nu. Obsadili asi tři planety, když se s Floraíny srazili. Několik desetiletí se válčí, ale Hvězdovládci jsou daleko od domova a nakonec se stahují, protože kolonie natolik vzdálená od jejich imperia byla dlouhodobě neudržitelná. (Navíc to hlavní cíl nesplnilo – Sgeny nechytli).

Tlix v době Floraínů

Po ústupu Hvězdovládců obsadili Floraíni Tlix i okolní, do té doby hvězdovládské, soustavy. V době Věží už se Tlix nachází hluboko v n~sit~nském imperiu. Zbytky argenitu a nálezy po obou garrimbských civilizacích postatně ovlivnily charakter n~sit~nu.

Tlix a Baškra

Právě na Tlix se pokoušel uniknout Baškra, než byl násilím uspán, a dá se čekat, že po nynějším procitnutí (pokud nastane) tam znovu zamíří. Vzhledem k jeho schopnosti razit tunely to pro Iger představuje bezprostřední ohrožení. Tím spíš, že Taca Teopa chce navázat spojení s Floraíny a na Tlix se vrátit.