ABC ČD ĎE ÉFGH CHI JKLMNOPQR ŘS ŠT ŤU V WX Y Z Ž

T, Ť

Talitha (4 UMa)

Typ objektu: Hvězda

Vzdálenost od Země: ? ly

Příslušnost: Iger

R-A kanály:

Planety: Deny

Historie:

Tau Ceti

Typ objektu: Hvězda

Vzdálenost od Země: ? ly

Příslušnost: Iger

R-A kanály: Wheel, polluxské rameno

Planety: Alssa

Historie: Uprchli sem obyvatelé zničené Lssy ve válce Igeru s Floraíny.

Tlix

Typ objektu: Planeta hvězdy Ioty Aurigae

Tato planeta byla dlouhou dobu útočištěm Sgenů. Když Sgeny vypátrali Hvězdovládci, Sgenové přesunuli argenit z Tlix na Girmé a opustili ji. Přesto měly později nálezy na Tlix velký vliv na floraínskou civilizaci. (Podrobnosti o Tlix)

Toliman (Rigil Kent; alfa Cen)

Typ objektu: Hvězda

Vzdálenost od Země: 4 ly

Příslušnost: Země, později Iger (Iger ji kolonizoval roku 4229 ltZ)

R-A kanály: (Bezejmenný); ven ze soustavy však žádné R-A tunely nevedou, proto je považována za R-A prostorovou past.

Planety: 4. D-alfa

Historie: Osídlena agasky, pak využita pozemšťany k experimentu s kolonizací. Napadena invazivním karwilem. (Podrobnosti o D-alfě)