ABC ČD ĎE ÉFGH CHI JKLMNOPQR ŘS ŠT ŤU V WX Y Z Ž

H, CH

Hallag

Typ objektu: Planeta hvězdy (neví se přesně)

Planeta proslavená archeoastronautickými nálezy psychotronicky aktivních předmětů, podobně jako Chloé, Piira a Mars.

Halsa

Typ objektu: Planeta hvězdy Sirius

Obyvatelé Siria jsou přísloveční hlupáci a chamtivci

Hawaii

Typ objektu: Planeta hvězdy Epsílon Eridani

Zůstal jí název, vybraný pozemšťany, kteří ji osídlili jako první, podle jednoho z ostrovů na Zemi. Přírodní podmínky skutečně připomínaly Havaj, ale osud Eridaňanů byl neblahý. Össeané, kteří měli přes Awalün na tuto planetu snadný přístup, se ji neustále pokoušeli indoktrinovat svým náboženstvím. Pokus Eridaňanů o útěk na Zemi si pozemšťané vyložili jako invazi, což mělo tragické důsledky. Právě přes Eridan se Pozemšťané setkali s civilizací Össe. Hawaii za dob Země nikdy nezískala takový význam, jaký by si zasloužila, a plně ji využili až Igeřané.

Hiwaiw

Typ objektu: Planeta hvězdy Fomalhaut

Domorodý název pro Fomalhiwu. Fomalhiwa jí začali říkat již pozemšťané v době Aš~šáda, protože planeta podobného jména již existovala: Hawaii, třetí epsílonu Eridana.

Chloé

Typ objektu: Planeta hvězdy (neví se přesně)

Planeta proslavená nálezy psychotronicky aktivních předmětů, podobně jako Hallag, Piira a Mars.