ABC ČD ĎE ÉFGH CHI JKLMNOPQR ŘS ŠT ŤU V WX Y Z Ž

O

Orqa

Typ objektu: Planeta hvězdy Alphard

Igerská pevnost Orqa Vendrara.

Össe

Typ objektu: Planeta hvězdy Vega

Össenských reálií se týká celý össenský slovníček