ABC ČD ĎE ÉFGH CHI JKLMNOPQR ŘS ŠT ŤU V WX Y Z Ž

DATABÁZE MIMOZEMSKÝCH SVĚTŮ - PRACOVNÍ VERZE

Proč jenom verze pracovní, místo aby byla úplná? Tady je ta smutná historie...

A

Adhafera (Leo)

Typ objektu: hvězda

Vzdálenost od Země: 180 ly

Příslušnost: n~sit~n

R-A kanály:

Planety: 2. Dragoros

Historie:

Ain

Typ objektu: hvězda

Vzdálenost od Země: ? ly

Příslušnost: Iger

R-A kanály: Darš, Bres Aval

Planety: 1. Gartl

Historie: Ain dlouho představoval nejsevernější (v galaktickém smyslu) výspu imperia Igeřanů. Dále na sever vedl už jen kanál Bres Aval, ovšem na jeho druhé straně (u Alphardu) byla floraínská základna. Mezi oběma říšemi byla "neutrální", neobydlená a neobyvatelná soustava Gredi, v níž měli obě svoje hlídky. Jistou dobu existovalo mezi oběma stranami ozbrojené příměří. Igerský útok z Ainu (přes Gredi) na Alphard je považován za počátek války mezi Igerem a n~sit~nem.

Alaraph

Typ objektu:

Vzdálenost od Země: ? ly

Příslušnost: Iger

R-A kanály: Haga

Planety:

Historie:

Aldebaran (alfa Tau)

Typ objektu: hvězda

Vzdálenost od Země: ? ly

Příslušnost: n~sit~n

R-A kanály: Sgenský kanál

Planety: 1.

Historie: Soustava dlouho neobydlená, bezvýznamná, nakonec ji obsadil n~sit~n, ale velmi extenzivně. Nikdo nemá tušení, že právě odsud vede kanál k 7 ly vzdálenému Regulu s planetou Girmé, kam Sgenové ukryli argenit, protože kanál je zatarasen sgenskou bariérou.

Alderamin (Cep)

Typ objektu: hvězda

Vzdálenost od Země: ? 49 ly

Příslušnost: Iger – od 4272 ltZ

R-A kanály:

Planety: 3. Sirlain; 4. Sirgrad

Historie: Lošfanské světy; ze Sirlainu pocházela Diana z Gelderach

Algorab

Typ objektu:

Vzdálenost od Země: ? ly

Příslušnost: Iger

R-A kanály: Bres Varmeb

Planety: Varmeb

Historie: Na Algorab prchají lidé z Grajdanu (Alkes) a Lssy (Coxa). Bitva u Algorabu; Igeřané se úspěšně brání. Podařilo se jim už odhalit zásadní slabinu argenit~mijat – je použitelná jenom v Základním prostoru. U Zřídla kanálu Bres Varmeb, Varmebského průsmyku, existují v R-A prostoru rozsáhlá pole (tzv. Nelmt Qatta, Spodní zahrady; jednotné číslo: Qatte, zahrada), propojené četnými drobnými kanály a obklopené neprostupnou R-A hmotou, takže proniknout zpět do Základního prostoru je možné jen několika málo šachtami; na tomto místě se Igeřané v R-A prostoru opevnili a snadno odolávali útokům n~sit~ňanů, kteří se snažili proniknout na Algorab z nově dobyté Coxy. Po dva roky trvalo ozbrojené příměří; vyjednávání; Igeřané mezitím přeskupili další vojska na Algorab. Dohodnuté příměří s tím, že Iger si nechá Zřídlo Tantu. Vnitřní nepokoje způsobované uprchlíky ze zničeného Grajdanu a Lssy začínají přerůstat ve vážnou krizi.

Alkes (Crt)

Typ objektu:

Vzdálenost od Země: ? ly

Příslušnost: Iger – od 6117 ltZ

R-A kanály: Bres Varmeb

Planety: 3. Grajdan

Historie: Původní obyvatelé byli Dankové. V průběhu války n~sit~n útočí na Grajdan; porážka igeřanů, Grajdan zničen. Dankové prchají přes Coxu (Lssu) na Algorab a dál do imperia, někteří se stěhují i na Fomalhiwu.

Alphard

Typ objektu: Hvězda

Vzdálenost od Země: ? ly

Příslušnost: n~sit~n

R-A kanály: Tant, Bres Aval, Médšandwíwjn

Planety: 1. Orqa

Historie: Alphard původně obsadil n~sit~n, ale tím se floraíni dostali do těsného sousedství Igeřanů (oddělovala je jen pustá Gredi). Útok Igeřanů z Ainu na Alphard představoval začátek války Igeru s n~sit~nem. Iger zvítězil a Igeřané obsadili Zdroj Tantu (ten ovšem nebyl nijak zvlášť hlídán, protože pro n~sit~ňany vlastně neměl velký význam; navíc to bylo první střetnutí, kdy ještě nebyli floraíni připraveni. Byla dobyta slabá floraínská základna na Orqě. Na místě staré n~sit~nské základny byla založena mohutná pevnost Orqa Vendrara (Vendrara = igersky "výspa"), jejímž účelem byla hlavně ochrana Zřídla kanálu Tant před n~sit~ňany.

Alphirk (Cep)

Typ objektu: Hvězda

Vzdálenost od Země: ? ly

Příslušnost: Iger

R-A kanály:

Planety: 1. Eldorado

Historie: Útočiště argenitarů.

Alrami (Sgr)

Typ objektu: Hvězda

Vzdálenost od Země: ? ly

Příslušnost: Iger

R-A kanály: Galwra

Planety: 2. Derha

Historie: Soustavu obývali lidé společně s ptakkolity.

Alrisha

Typ objektu: Hvězda

Vzdálenost od Země: ? ly

Příslušnost: Iger

R-A kanály: Médšandwíwjn

Planety: 1. Šargha; 2. Sita

Historie: Bitva o planety Alrishy během války Igeru s n~sit~nem: Planety Alrishy jsou dvě – Šargha a Sita (Skála); Šargha je příliš blízko slunce a Sita naopak příliš daleko. Pro lidi není žádná z nich obyvatelná, ale Floraíni mohou na Šargze přežít; v době války po ztrátě Alphardu tam byla narychlo zřízena skrytá n~sit~nská základna zvaná Ailám~lou (Šedý štít), jejímž účelem bylo sledovat pohyby Igeru v kanálu Medšandwíwjn a v případě nebezpečí varovat Menkar. Na této základně nebyla žádná technická zařízení a kovy, ani zbraně v pravém slova smyslu – a díky tomu skutečně nebyla Igeřany objevena. Dva argia~luové, kteří se v Ailám~lou skrývali, nejen že varovali včas planety Menkaru, nýbrž navíc pronikli pomocí myšlenkové projekce na palubu dvou z pěti nepřátelských křižníků a přivedli k výbuchu jejich hydiadenové reaktory. Gravitační vír, který tím vznikl, strhl zbývající tři lodě; srazily se v Základním prostoru a byly natolik poškozené, že musely počkat na pomoc z Orqy Vendrary.

Pro Iger to byla zdrcující porážka; působila o to strašlivěji, že dlouho zůstala nevysvětlená a nevysvětlitelná. Tehdy se ještě neobjevily parapsychologické teorie; mluvilo se o neznámé techničanské zbrani, o výbušnině; záhadou ovšem zůstávalo, jak mohla být vůbec dopravena na paluby obou lodí. Nakonec – pro nedostatek zjevných důkazů o čemkoliv – byla mlčky přijata verse hovořící o sabotáži; poměry v Imperiu po vzpouře na Galantu byly natolik neuspořádané, že se to koneckonců jevilo jako ta nejpravděpodobnější možnost.

Alshain (Aql)

Typ objektu: Hvězda

Vzdálenost od Země: ? ly

Příslušnost: Iger – od roku 5117 ltZ

R-A kanály: Haga, Halsaton

Planety: 3. Irilla

Historie: Původně osídlena vigy, hvězda B8

Alssa (neboli 'nová Lssa')

Typ objektu: Planeta hvězdy Tau Ceti

Altair (alfa Aql)

Typ objektu: Hvězda

Vzdálenost od Země: ? ly

Příslušnost: Iger

R-A kanály:

Planety: Kallistó

Historie:

Alwaid (Dra)

Typ objektu: Hvězda

Vzdálenost od Země: ? ly

Příslušnost: Iger

R-A kanály:

Planety: 2. Balgh

Historie:

Anxa

Typ objektu: Planeta hvězdy Craz

Arkab Prior (1 Sgr)

Typ objektu: Hvězda

Vzdálenost od Země: 270 ly

Příslušnost: Iger

R-A kanály: Galwra

Planety: Londrin

Historie:

Arlan

Typ objektu: Planeta hvězdy Sheratan

(hikabbínský Arlan, centrum Gildy vědců)

Ascella (Sgr)

Typ objektu: Hvězda

Vzdálenost od Země: ? ly

Příslušnost:

R-A kanály:

Planety: Zang

Historie:

Asterion (CVn)

Typ objektu: Hvězda

Vzdálenost od Země: ? ly

Příslušnost: Iger; Eternaal| – od roku 10021

R-A kanály:

Planety: 1. Doris; 2. Granna; 3. Neiland

Historie: Centrum igerské vzdělanosti (Granna), později sídlo eternaalského císaře (Neiland).

Aval (v igeralu 'severní')

Typ objektu: Planeta hvězdy Gredi

podle ní dostal název kanál Bres Aval

Azmidiske (ksí Pup)

Typ objektu: Hvězda

Vzdálenost od Země: ? ly

Příslušnost: Klan

R-A kanály:

Planety: Floria (neboli Florje)

Historie: 'Florje počátek života' byla jedním ze světů dávných netechnických civilizací.