ABC ČD ĎE ÉFGH CHI JKLMNOPQR ŘS ŠT ŤU V WX Y Z Ž

L

Landris

Typ objektu: Planeta hvězdy Izar

Planeta n~sit~nu

Layan

Typ objektu: Planeta hvězdy Minelauva

Jeden ze tří zlatých světů n~sit~nu.

Londrin

Typ objektu: Planeta hvězdy Arkab Prior

Lssa

Typ objektu: Planeta hvězdy Coxa

Zničená ve válce Igeru s n~sit~nem.