ABC ČD ĎE ÉFGH CHI JKLMNOPQR ŘS ŠT ŤU V WX Y Z Ž

F

Fomalhaut (alfa PsA)

Typ objektu: Hvězda

Vzdálenost od Země: 23 ly

Příslušnost: Iger

R-A kanály: Haga, (Bezejmenný), Liworn, Tant

Planety: 1. Siltenga; 2. Denga 1 a Denga 2; 3. Yulta; 4. Fomalhiwa

Historie: Zásoby argenitu na Fomalhiwě se postupně pokoušely získat různé jiné civilizace. Fomalhiwu nakonec zničili Igeřané. (Podrobnosti)

Fomalhiwa

Typ objektu: Planeta hvězdy Fomalhaut

Původní 'domorodý' název zní Hiwaiw; název Fomalhiwa zavedli Pozemšťané proto, že planeta podobného jména již existovala: Hawaii, třetí epsílonu Eridana, pojmenovaná podle jednoho z ostrovů na Zemi).

Florje~gera~suj~flaude~jíaj

Typ objektu: Planeta hvězdy Azmidiske

Název doslova znamená 'Florje počátek života', ale říká se jí také Florje či Floria Azmidiske. Pravlast Fomalhiwanů, Agasků i Floraínů.