ABC ČD ĎE ÉFGH CHI JKLMNOPQR ŘS ŠT ŤU V WX Y Z Ž

R, Ř

Rana (delta Eri)

Typ objektu: Hvězda

Vzdálenost od Země: 29 ly

Příslušnost: Iger

R-A kanály: Haga

Planety: 2. Sirlain; 3. Sirgrad

Historie:

Ras Alhague

Typ objektu: Hvězda

Vzdálenost od Země: ? ly

Příslušnost: Iger

R-A kanály: Darš

Planety: 1.

Historie:

Reda (gama Aql)

Typ objektu: Hvězda

Vzdálenost od Země: ? ly

Příslušnost: Iger

R-A kanály:

Planety: Redagir; Reda-eta

Historie:

Reda-eta

Typ objektu: Planeta hvězdy Reda

Redagir

Typ objektu: Planeta hvězdy Reda

Regulus (alfa Leo)

Typ objektu: Hvězda

Vzdálenost od Země: ? ly

Příslušnost: Iger

R-A kanály: Kanál, sgenský

Planety: Girmé

Historie: Do soustavy vede jediný R-A prostorový kanál. Planetu Girmé si Sgenové vybrali jako úkryt pro svůj argenit, když prchali z Tlix. Aby ji učinili zcela nedostupnou, uzavřeli kanál bariérou. Soustava na druhém konci kanálu (Aldebaran), vzdálená sedm světelných let, byla v té době ještě neobydlená, ale jak se dalo čekat, časem ji obsadil n~sit~n. Ovšem Floraíni se na Girmé nemohou dostat (v době po Noci Igeru je Girmé stále oddělená bariérou a oni o její existenci nemají tušení.)

Rekegh

Typ objektu: Měsíc planety u hvězdy Vega

Rekegh je měsícem Össe. Össeané mu říkali Raökhöeghüxeh Akkütlix, (Nebeská brána – Akkütlix je jméno boha, ale taky se to dá vykládat jako akka Tlix, což by znamenalo "směrem k Tlix"). Pozemšťané si ono slovo zkrátili na Rekegh. Na Rekeghu se kdysi nacházel teleport na Tlix.