ABC ČD ĎE ÉFGH CHI JKLMNOPQR ŘS ŠT ŤU V WX Y Z Ž

E, É

Eldorado

Typ objektu: Planeta hvězdy Alphirk

Epsílon Eridani

Typ objektu: Hvězda

Vzdálenost od Země: ? ly

Příslušnost: Iger

R-A kanály: Awalün

Planety: 3. Hawaii

Historie: Eridaňané byli vůbec první cizí civilizace, se kterou se Pozemšťané setkali. Podle oficiální verze prý zaútočili na Zemi, ale byli odraženi. (Ve skutečnosti byl ten útok zřejmě spíš nedorozumění, způsobené xenofobními náladami na Zemi a neblahými zkušenostmi Eridaňanů s Össeany). Pozemšťané se zmocnili eridanských lodí a Eridaňany téměř vyhubili (v čele útoku stál generál Arthur Trismegistos Kay). Pozemšťané planetě začali říkat Havaj (Hawaii) podle ostrova na Zemi. (To pak způsobilo jisté terminologické problémy po objevení Hiwaiw, které se kvůli odlišení od Hawaii důsledně říkalo Fomalhiwa.)

Eta Corvi

Typ objektu: Hvězda

Vzdálenost od Země: ? ly

Příslušnost: Iger

R-A kanály: Xin (pozn.: podle 'Náhrdelníku z argenitu' neexistuje kanál, spojující Deneb Okab s etou Havrana)

Planety: Prita

Historie: Prita, planeta sopek a druhohorní fauny, sloužila Igeru jako trestanecká kolonie.

Etamin (Dra)

Typ objektu: Hvězda

Vzdálenost od Země: ? ly

Příslušnost:

R-A kanály: Hvězdice

Planety: 5. Dardea

Historie: O dávné netechnické civilizaci Dardey se toho moc neví, ale argia~luové nadále používají dardské desky.