ABC ČD ĎE ÉFGH CHI JKLMNOPQR ŘS ŠT ŤU V WX Y Z Ž

K

Kerwaan

Typ objektu: Planeta hvězdy (neví se přesně)

Planeta, ze které pochází Loeův protivník, agent Y.U.T.L.u