ABC ČD ĎE ÉFGH CHI JKLMNOPQR ŘS ŠT ŤU V WX Y Z Ž

B

Balgh

Typ objektu: Planeta hvězdy Alwaid

Beta Com

Typ objektu: Hvězda

Vzdálenost od Země: ? ly

Příslušnost: Iger

R-A kanály: Wheel, polluxské rameno

Planety: 1.

Historie:

Braniger

Typ objektu: Planeta hvězdy Diadem

(původní planeta Igeřanů, staré centrum jejich říše)