ABC ČD ĎE ÉFGH CHI JKLMNOPQR ŘS ŠT ŤU V WX Y Z Ž

M

Mars

Typ objektu: Planeta Slunce

Na Marsu se v době Diany našly psychotronicky aktivní předměty neznámého původu (Slunce je v té době součástí Igeru).

Megara

Typ objektu: Planeta hvězdy Wasat

Menkar

Typ objektu: Hvězda

Vzdálenost od Země: ? ly

Příslušnost: Iger

R-A kanály: Médšandwíwjn

Planety: 1.

Historie:

Metallah

Typ objektu: Hvězda

Vzdálenost od Země: ? ly

Příslušnost: Iger

R-A kanály: Darš

Planety: 1.

Historie:

Minelauva (Vir)

Typ objektu: Hvězda

Vzdálenost od Země: ? 180ly

Příslušnost: n~sit~n

R-A kanály:

Planety: 2. Layan

Historie: Jeden ze tří zlatých světů n~sit~nu.

Mufrid

Typ objektu: Hvězda

Vzdálenost od Země: ? ly

Příslušnost: Iger

R-A kanály: Wheel, polluxské rameno

Planety: 1.

Historie: