ABC ČD ĎE ÉFGH CHI JKLMNOPQR ŘS ŠT ŤU V WX Y Z Ž

G

Galantes

Typ objektu: Planeta hvězdy Zosma

Galt

Typ objektu: Planeta hvězdy Gredi

(název znamená v igeralu 'malá')

Gama Leporis

Typ objektu: Hvězda

Vzdálenost od Země: ? ly

Příslušnost: Iger

R-A kanály: Haga

Planety: 1.

Historie: Do soustavy Gamy Leporis ústí jednosměrný kanál (Haga), o kterém se dlouho nevědělo, odkud vede, ale z kterého se občas vynořovali floraínští průzkumníci. Proto zde byla silná igerská pevnost. (To bylo v době, kdy měli Floraíni základnu na Alphardu – snažili se proniknout Tantem, o kterém zase oni nevěděli, kam vede, a přes Fomalhaut se dostali do Hagy. Protože cesta je jednosměrná, neměli šanci se vrátit a byli Igeřany zajati. Tímto způsobem Igeřané postupně získali jisté informace o n~sit~nu, na dlouhou dobu jediné. Floraíni se ovšem nedověděli, kam Tant a Haga ústí – nedostala se k nim ani informace, že Fomalhiwa je tak blízko! – a proto touto cestou nikdy nezaútočili.) Když však Igeřané Alphard dobyli, dali si to dohromady a tuto cestu začali používat.

Gartl

Typ objektu: Planeta hvězdy Ain

Na kamenité, nehostinné planetě Gartl byla předsunutá igerská základna, z níž Igeřané vedli útok Bres Avalem přes Gredi na Alphard.

Gemma

Typ objektu: Hvězda

Vzdálenost od Země: ? ly

Příslušnost: Iger

R-A kanály: Darš

Planety: 1.

Historie:

Gerda

Typ objektu: Planeta hvězdy Procyon

Gerda má těsné svazky s Össe (její název v össeinu zní Güerdaböhöerreh, Vyhnanství). V dobách Igeru byla centrem psychotroniky. (Podrobnosti)

Gienah

Typ objektu: Hvězda

Vzdálenost od Země: ? ly

Příslušnost: Klan ochránců

R-A kanály: Hvězdice

Planety: 1.

Historie:

Girmé

Typ objektu: Planeta hvězdy Regulus

Planeta, na kterou Sgenové ukryli své zásoby argenitu, když prchali z Tlix.

Gomeisa

Typ objektu: Hvězda

Vzdálenost od Země: ? ly

Příslušnost: Iger

R-A kanály: Médšandwíwjn

Planety: 1.

Historie:

Grafias (ksí 1 Sco)

Typ objektu: Hvězda

Vzdálenost od Země: 1600 ly

Příslušnost: Klan ochránců

R-A kanály: Hvězdice

Planety: 1.

Historie: Kdysi obývaná netechnickou civilizací.

Grajdan

Typ objektu: Planeta hvězdy Alkes

Obyvatelé Grajdanu, Dankové, jsou po jeho zničení během války s n~sit~nem rozptýleni po celém Igeru. Floraíny samozřejmě extrémně nenávidí. Někteří žijí na Fomalhiwě. Dankové jsou bodří, družní, společenští, muzikální, poživační (i když nejsou opilí pořád). Muži stále nosí tradiční kroj: brčálově zelenou sukni s rolničkami. Po večerech spontánně muzicírují a zpívají v hospodách, s každým se vybavují, vytvářejí uvolněnou atmosféru – což se Igeřanům při dalších průzkumech Fomalhiwy hodí pro zmatení stop.

Granna

Typ objektu: Planeta hvězdy Asterion

Na Granně je igerské centrum vzdělanosti – nacházejí se tam všechny významné univerzity a zvláště Akademie Gildy vědců. Zvláště známé je univerzitní město Nel Anney.

Gredi

Typ objektu: Hvězda

Vzdálenost od Země: ? ly

Příslušnost: území nikoho mezi Igerem a n~sit~nem

R-A kanály: Bres Aval

Planety: 1. Aval; 2. Galt

Historie: Neobydlená a neobyvatelná soustava, dlouhou dobu 'oddělující' Igeřany (na Ainu) a n~sit~n (na Alphardu). Obě strany zde měly hlídky. Více viz Ain

Güerdaböhöerreh

viz Gerda