ABC ČD ĎE ÉFGH CHI JKLMNOPQR ŘS ŠT ŤU V WX Y Z Ž

S, Š

Sabik

Typ objektu: Hvězda

Vzdálenost od Země: ? ly

Příslušnost: Iger

R-A kanály: Darš

Planety: 1.

Historie:

Sadalmelek (alfa Aqr)

Typ objektu: Hvězda

Vzdálenost od Země: 1350 ly

Příslušnost: na hranicích Eternaalu a Nangondu

R-A kanály: Hvězdice

Planety: 3. Iramma

Historie: Planeta s tajnými zásobami argenitu pod příkrovem.

Scheat

Typ objektu: Hvězda

Vzdálenost od Země: ? ly

Příslušnost: n~sit~n

R-A kanály: Bres Varmeb

Planety: Varmeb

Historie: Scheat patřil n~sit~nu. Igeřané se po dobytí Alphardu (kam pronikli Bres Avalem) pokoušeli otevřít druhou frontu přes Bres Varmeb a vedli na Scheat útok z Grajdanu (Alkes); ovšem skončil jejich porážkou a velkým protiútokem, při kterém je Floraíni zatlačili až na druhý konec Bres Varmebu a cestou zničili Grajdan a Lssu (u hvězdy Coxa). Největší překážkou pro Iger byli argia~luové. Igeřané nevěděli nic o argenitu (měli jen jakési nepříjemné zkušenosti s duhovým blátem) a schopnosti argia~luů zpočátku vysvětlovali rozvinutou technikou dostupnou určitým kastám. Později, když zabili pár argia~luů, svůj názor poopravili.

Sheratan (beta Ari)

Typ objektu: Hvězda

Vzdálenost od Země: 50 ly

Příslušnost: Iger; Eternaal od roku 10021 ltZ

R-A kanály: Kkaba

Planety: 1. Arlan

Historie: Arlan byl domovským světem hikkabínů. Byl centrem jejich vzdělanosti a i v době, kdy všechny hikkabínské světy patřily k Igeru, zůstal sídlem Gildy vědců.

Siltenga

Typ objektu: Planeta hvězdy Fomalhaut

Z fomalhiwského Silte engaw – 'světlá, jasná hvězda'

Sinekron

Typ objektu: Planeta hvězdy Denebola

Sirius

Typ objektu: Hvězda

Vzdálenost od Země: ? ly

Příslušnost: Iger

R-A kanály: Halsaton, Kkaba

Planety: Halsa

Historie: Poměrně brzy navázali Siriané kontakty se Zemí.

Sirlain

Typ objektu: Planeta hvězdy Alderamin

Osídlen lošfany (rasou lidí s modrými vlasy). Na ortodoxně techničanský Sirlain přicházejí uprchlíci z Lssy. Sirlain a Sirgrad byly připojeny k Igeru roku 4272.).

Sirgrad

Typ objektu: Planeta hvězdy Alderamin

Sita

Typ objektu: Planeta hvězdy Alrisha

Sita ve florjštině – a koneckonců i fomalhiwštině – znamená 'skála'.

Skat

Typ objektu: Hvězda

Vzdálenost od Země: ? ly

Příslušnost: Iger

R-A kanály: Darš

Planety: 1.

Historie:

Spica (alfa Vir)

Typ objektu: Hvězda

Vzdálenost od Země: 220 ly

Příslušnost: Iger

R-A kanály:

Planety: 3. Zers

Historie:

Šargha

Typ objektu: Planeta hvězdy Alrisha