Soustava Fomalhautu

Siltenga a Denga

První a druhá planeta Fomalhautu; obě neobyvatelné. Siltenga – silte engaw, 'jasná hvězda'. Dengu tvoří dvě srovnatelně velká tělesa, – planeta a měsíc (Denga 1 a Denga 2); odtud fomalhiwský název de~engaw, dvě hvězdy.

Yulta

Třetí planeta Fomalhautu – obyvatelná, ale lidmi neobydlená, obsazená Igeřany. Podnebí povětšinou tropické, kolem rovníku poušť, rozsáhlé deštné pralesy, bohatá fauna a flóra, ale žádné extrémně nebezpečné formy.Kolonizace probíhá v mnohem masivnějším měřítku než na Fomalhiwě, protože tu nehrozí žádné nebezpečí ze strany původních obyvatel. Je sice jasné, že v případě vítězství n~sit~nu bude tato nová kolonie ohrožena, ale mnoho lidí ze zničených planet je ze zoufalství ochotno tam odejít; některým to nedochází, jiní riskují záměrně, protože ten, kdo je na nějaké nové planetě v první vlně, se v průběhu času stane starousedlíkem a má zdaleka největší šance na lokální vliv a bohatství.

Na Yultě je igerské správní centrum pro celou soustavu Fomalhautu, v hlavním městě Cormixu se vyřizují víza a propustky, je tam pobočka Y.U.T.Lu a posádka imperiální armády. Yulta díky tomu funguje i jako jakási přestupní stanice na Fomalhiwu.

Trosky staveb a nálezy předmětů z menelhave~rinó svědčí o tom, že fomalhiwané kdysi Yultu navštěvovali. Nejzachovalejší památkou je Věž Odpadlíků. (Igeřané to nevědí, ale i to je pozůstatek rituálu stavby Věží při jiné příležitosti – když se rozhodovalo, jestli se Fomalhiwa má nebo nemá uzavřít vesmíru).

Fomalhiwa

Čtvrtá planeta Fomalhautu, osídlená netechnickou civilizací. Domorodý název zní Hiwaiw. Pod ním ji znali i Össeané, pro které Hiwaiw představovala jeden ze 'zakázaných' směrů.

Takhle fomalhiwskou společnost popisuje Aš~šád, trosečník z pozemské lodi, vychovaný na Fomalhiwě:

"Na Fomalhiwě ve skutečnosti existují dvě civilizace, které nemají skoro nic společného. Durunghirové, barbaři bez schopností, žijí v bídě a mívají velké rodiny. Děti jim neumírají jako na Zemi ve středověku; argia~luové nedopustí žádné epidemie nebo rozsáhlé války, takže durunghirů neustále přibývá. A naopak – málokterý argia~lu je vůbec ochoten děti mít a starat se o ně." Uchechtl se. "Biologicky jsou to všechno lidé; pořád tentýž druh. Žádná reprodukční bariéra, jak říkají darwinisti. Je celkem běžné, že si to argia~lu rozdá s nějakou durunghirkou a poctí ji trochou svých genů, což je jediný důvod, proč je argia~luů vůbec ještě tolik. V klášterních školách nemají předsudky. Naučí to kohokoliv, jako to naučili mě. Na Fomalhiwě se nemůže stát, že by někdo s latentními schopnostmi žil jako durunghir, a pak v sobě najednou objevil talent, když mu táhne na čtyřicet. To je zásadní rozdíl proti Zemi. Vrozené vlohy okamžitě někdo odhalí – a každé takové dítě dostane odpovídající výcvik. Je pravda, že ne každé ho přežije. Ale na horní a dolní se lidi rozpočítají už v kolébce."

Noc Igeru

Igeřané se pokoušeli Fomalhiwu ovládnout, ale nebýt fomalhiwské víry v Eraughoon, pravděpodobně by se jim to nikdy nepovedlo. Civilizace Fomalhiwy zanikla doslova ze dne na den (během jediné noci, které se nadále říká 'Noc Igeru'). Rozhodl o tom rituál stavby Věží, nikoliv vojenský útok, ale to je naprosto mimo chápání Igeřanů. Jednotné argenitové pole, – zéwangam – se při tom vyzářilo a argia~luové (podle všeho) zahynuli na 'horečku z prázdna' (ve skutečnosti to není tak jednoduché – v románu o Baškrovi se ukáže, jak se stalo, že se ve skutečnosti změnili v ghosidy). Z celého zéwangam zůstala jen oblast mezi třemi Věžemi. Tam argenitové pole stále ještě existuje, ale postupně ubývá. Igeřané tu oblast nazývají 'Mlha'.

Nově příchozí kolonisté včetně gleewarinů a vědců dostali informace, že Hiwaiw byla zničena imperiální armádou v součinnosti s vědci, a to tím způsobem, že se na argenit působilo elektromagnetickým polem; Y.U.T.L. tuto verzi šíří, protože ani jeho experti nevědí, jak to bylo ve skutečnosti. Loe však byl informován, že to tak jednoduché nebylo, že se neví, co planetu zničilo a zda to může být nebezpečné i do budoucna, a má za úkol ve vší tajnosti sbírat informace, které by tu záhadu osvětlily.