S, Š

Sgenové

garrimbové, odpadlíci z impéria Hvězdovládců, kteří uprchli na planetu Tlix

Sirrangové

trosečníci z imperia Orro, kteří uvízli ve wessegonu u hvězdy Alchity

Starobehavismus

ortodoxní igeřanství. (Podrobnosti)

Starofomalhiwština

jazyk používaný na Fomalhiwě v období První argenitové jednoty; má nejblíže k mrtvé a dnes již téměř ztracené řeči Florje~gera~suj~flaude~jíaj. Fomalhiwané vytvořili natolik přesnou a ucelenou terminologii argenit~míjat, že se s malými změnami používá dodnes

Sugesce

působení na cizí myšlení, city a vůli, vyvolávání představ. Argenit~míjat rozlišuje různé druhy sugesce – podle smyslů, kterých se představy týkají. Nejjednodušší z nich jsou vizuální; ty lze velice snadno vyvolat i slovně. Ovšem ke sdělení složitějších představ, popř. dějů (AV-E sugesce) se používá přímá telepatie