I, J

Iger

imperium hvězdných dobyvatelů; podrobili si Zemi a posléze zničili Fomalhiwu (Podrobnosti o Igeřanech)

Iin

sídlo cechu wanlaj

ipaka

droga, využívaná cechem wanlaj (Podrobnosti)