A

Aganšu~hvaalja

neboli 'beztvaré-měnící se'; zvláštní druh argenitara. Jeden exemplář aganšu~hvaalji například posloužil předkům d-alfských agasků jako kosmická loď při cestě z Florje

Al~hragar

učedník; ten, kdo se chce stát argia~luem

Ar~saljah

pole, obklopující krystal argenitu (Podrobnosti)

Argenit

zdroj energie k psychotronickým činnostem (Podrobnosti)

Argenit, falešný

neboli duhové bláto (Podrobnosti)

Argenitar

tvor vzniklý přeměnou energie argenitu na hmotu pomocí myšlenkového příkazu. Argenitaři se navenek jeví jako živí; mohou to být buď zvířata, nebo též inteligentní bytosti (jakási obdoba robotů)

Argenit~míjat

fomalhiwská škola využívání argenitu (Podrobnosti)

Argia~lu

'ten, který vládne'; ten, kdo ovládá argenit a provozuje fomalhiwskou argenit~míjat (Podrobnosti)

Arighan

lidské vtělení Yagry~elwétany, stavitel Třetí věže při rozhodování o Igeru

Aris~saddem

mýtické sídlo Lorgan (Podrobnosti)

Ásentwaj

neboli 'Bahwa~ásentwaj', součást Ohnivého Baškry

Astuaner

podle fomalhiwské víry základní princip vesmíru; "duše" vesmíru, která vznikla evolucí v průběhu jeho vývoje a řídí všechny děje v něm; Osud, zákonitost, Bůh (Podrobnosti)

Aš~šád

Aš~šádgu~ly~maiíldan, Ten, kdo přišel z vesmíru, je dítě zachráněné z pozemské lodi, která ztroskotala u Hiwaiw

Attery

nástroje ve tvaru půlměsíce (zahnuté tyče), které pomáhají wanlaj při tanci (Podrobnosti)