Argenit~míjat

doslova 'argenitová dovednost'; věda o používání argenitu. Je to velice staré odvětví psychotroniky (vzniklo současně na několika vnějších planetách Ilieru v období tzv. Velkého argenitového zlomu, tj. v letech 4000- – 2000- ltZ), které sleduje energetické procesy mezi organismem a okolím a zvláště mezi organismem a argenitem. Argenit~míjat představuje vysoce propracovaný systém praktických zásad, jak rozvíjet využívat psychické (respektive psychotronické) schopností. Po tisíciletích vývoje byla na Fomalhiwě dovedena k takové dokonalosti, že každému adeptovi umožní rozpoznat a maximálně efektivně využít veškerý jeho talent. Díky tomu mají argia~luové (čili osoby vzdělané v argenit~míjat) velkou výhodu proti lidem, kteří svůj psychotronický talent využívají živelně – např. gerdánským gleewarinům.

Stupně argenit~míjat

Studium argenit~míjat probíhá po etapách, které jsou vyjádřeny osmi stupni zasvěcení: Arint Reter (Základní pravda), Harperi Leta (Hledící oko); Porrimá Meate (Volné světlo); Rinó Argiante (Vláda nad hmotou); Lonte Fléó (Jazyk lidí); Gerga Zíeb (Moudrost útoku); Gerga Sengare (Moudrost cest) a Bahwa Argiante (Vláda nad energií). Po třetím stupni už je učedník (al~hragar) považován za argia~lua.

Balcharwášt~míjat

Na Hiwaiw v době Arighana se používal název balcharwáš~míjat, "mocná věda". Pro dobu po Noci Igeru je však příznačná změna názvu z balcharwáš na argenit~míjat (což je ve skutečnosti návrat ke staršímu termínu). To odráží skutečnost, že už neexistuje celoplanetární pole, ale pouze Mlha a mimo ni jednotlivé krystaly argenitu.

Argenit~míjat a Igeřané

Poté, co Fomalhiwu obsadili Igeřané a s argenit~míjat se rámcově seznámili, pokoušeli se nalézt alternativní řešení: k rozšíření vědomí mohou sloužit drogy, k simulaci schopností argia~luů přístroje. Argenit~míjat je ale v podstatě umění; proto je činnost přístrojů přece jen podezřelá, neboť jim chybí talent (i když operátor je člověk)