n~sit~n, Tři zlaté světy

Původ Floraínů

Floraíni jsou humanoidní bytosti, ale navíc mají schopnost fotosyntézy (to vede k tomu, že mají zelenou kůži). Jejich těla jsou křehčí, ale zase mají lepší schopnost regenerace. Má se za to, že jejich předkové byli obyčejní lidé a schopnost fotosyntézy je dodatečně uměle získaná (neví se, jakým způsobem – dalo by se předpokládat, že šlo o nějakou genetickou manipulaci, ale Floraíni sami tvrdí, že to byl rituál a smlouva s Lorgan, ne technologie).

Jejich civilizace nevznikla na planetách n~sit~nu. Floraíni pocházejí z Florje (kterou jejich předkové opustili před mnoha tisíciletími podobně jako předkové Fomalhiwanů). Na Tři zlaté světy dorazily tři hlavní skupiny přistěhovalců, a nadále spolu zůstaly v kontaktu. Další skupina skončila na D-alfě a ještě jiná na Fomalhiwě. D-alfská byla ztracená, s fomalhiwskou se kontakty přerušily v průběhu času.

Pronikání floraínů do ve vesmíru v době Igeru

Floraíni, ač jsou mezi nimi argia~luové, nepoužívají mimoprostor. Jako všechny ostatní civilizace, i oni tuto technologii opustili kvůli gan~záření. Jejich argia~luové neznají myšlenkovou projekci, a tudíž jsou odkázáni na R-A prostorové lodě podobně jako Igeřané. K Hiwaiw se nemohou dostat, protože tam žádný přímý tunel nevede – a hlavně žádný nevede zpátky. V cestě na Hiwaiw jim stojí igerské pevnosti, které by museli dobýt; i kdyby to však udělali a na Hiwaiw pronikli, nikdy by se nedostali znovu do n~sit~nu, protože opustit ji lze pouze jednosměrným tunelem vedoucím přímo do centra Igeru. Byla by to tedy dobrá brána, přes kterou vpadnout nepříteli do týla, ale bez ústupové cesty se žádný stratég neodhodlá poslat tam celou armádu.

To se může změnit, když Baškra prorazí tunel na Tlix, která je už po staletí součástí n~sit~nu.

Předtím, než se s Floraíny Taca Teopa zkontaktuje, je pro ně Hiwaiw jen legendární (a pouze hypoteticky) existující planeta. Vědí, že část argia~luů z Florje odešla právě tam, a přibližně tuší její polohu (přestože se ozývají hlasy, že je to celé jen výmysl).

Freyn Hilšwu Yang, jediný z nich, který kdy na Hiwaiw pronikl, se tam ocitl víceméně omylem – měl dělat špióna v Igeru a pak, když ho Igeřané odhalili, se snažil utéct; a dostal se do kanálu Tant. Zpátky do n~sit~nu však žádnou zprávu nemohl poslat – takže jako by tam ani nebyl.

Jedním z Floraínů byl také Sargo, hrdina Eternaalu.