Hikabbíni a Floraíni

Místo správného encyklopedického hesla raději úryvky prastarého popisu z Eternaalu blahé paměti:

"Je tu někdo?" vykřikl jeden z cizinců. Jeho ostře řezaný obličej s vysokým čelem a úzká špičatá lebka prozrazovaly, že po někom ze svých předků zdědil cizí krev. Měl snědou pleť Hikkabínů z Arlanu, jejich husté obočí a nepoddajné plavé vlasy. A přestože si nechával své pozemské jméno, – Ashley Leede, – hlásil se víc k nim než k lidem. Podle jejich zvyku míval kolem pasu uvázaný velký tmavý šátek a vlasy si česal dozadu, tak jak to oni nosívali.

Jeho hlas se utopil v horku a prachu. Odpověď nepřišla. "Podíváme se rovnou do domu, Sargo?" zeptal se už tišeji a otočil se k druhému.

Sargo stál s rukama v kapsách a očima zahleděnýma někam do dálky. Buňky jeho zelené kůže se zvolna naplňovaly energií záření a on vychutnával blažený pocit, který při tom měl. "Já bych počkal," řekl zvolna s vláčným přízvukem Floraínů. "Asi se nás bojí, Ashleyi. Ani se jim nedivím."

Více o Floraínech a jejich impériu