PERLIČKY Z PŘEKLADŮ

Když jsem pracovala jako redaktorka v nakladatelství Harlequin, vypisovala jsem si nejúděsnější úlety z nejúděsnějších překladů. Na počátku devadesátých let se pokoušely překládáním pro Harloš přiživovat davy diletantů (kupříkladu moje oblíbená borkyně, která razila pro slovo 'sunglasses' překlad 'sluneční sklenice'), takže přísun materiálu byl vydatný. Postupně se ale výběr překladatelů zpřísnil natolik, že už to není vůbec žádná legrace. Moje zde uvedená 'Hall of Shame' končí rokem 1996.

DEMENTI: Netřeba se obávat, že by snad následující perly doopravdy VYŠLY V KNÍŽKÁCH! Vlastními prstíky jsem je z textů vymýtila a překopírovala právě sem!!!

Verzálkami jsou názvy knih. Případné znaky paznaky jsou pozůstatkem češtiny Kamenických, ze které jsem soubory konvertovala. Text v kulatých závorkách (jako tato poznámka) v překladech nebyl; to už je jen můj komentář ve chvílích zoufalství nejvyššího...

Vilma

NA HORKÉ STOPĚ

"Ne." Jak se slovo zatřáslo, opakovala znovu a pevněji: "Ne!"

Pobaveně pokrčil obočím

Sam zastavil, aby utlumil své znepokojení na její mlčení, na okraji vozovky.

Přemýšlel jsem, jaké jsou vaše oči asi při milování. Z velké části jsou takové, jaká jste v tomto okamžiku, slabě bezbranné, ale praskají bouřlivou vášní, která křičí o to, aby byla propuštěna.

Srdce jí bušilo, jako by patřilo někomu jinému.

Touha mezi nimi rostla do beztak dusného vzduchu.

... v den, kdy hlavu cítil, jako by se nacházela ve slepé uličce ve svěráku.

zírala fascinovaně na souhru svalů, které se vykreslily, když sešlapával spojku.

Sam znepokojeně pohlédl dolů na její malou kulatou hlavu.

Přes fakt, že o tomto polibku snila během osamělé noci, aniž by si mohla pomoci, nedokázala si ale ani způli představit tu bouři, která je náhle nyní oba dva unesla. Vášeň sežehla všechen protest, potřeba vyřešila důvod. Ani jeden se nemohl ovládnout.

Když ji rukama popadl za prsa, vyklenula se proti němu, hladová a vybízející. Jak prsty putoval k jejím nohám, z hrdla jí unikla (jemná pára)

Samovým tělem dmulo horko a nespoutanost, až si myslel, že vybuchne. Bojoval o slabá vlákna zdravého rozumu.

Davina měla zvláštní pocit, když pohlédla na jeho zaťatá ústa, že Sam byl sám na sebe a na svou reakci rozhněvaný.

Výrazem, který nasadil, by mohl řezat diamanty.

Myšlenka na to, že si bude hovět ve vaně s vlažnou vodou, zatímco na ni bude foukat studený vánek z větracích trubic, způsobila,že se Davina chtěla Samovi vrhnout kolem krku pažema a srdečně mu poděkovat.

Více než jedna závistivá duše obviňovala tehdy Sama, že se upsal čertu výměnou za správné typy na burze.

Palmer neváhal a rozpolcené skupině připomenul, kdo má v rukou finanční struny této cesty do Amazonie.

Když ho udeřila síla Davinina něžného úsměvu, vypustil bolestný povzdech.

Začal jím planout pomalý žár.

Když zamumlal něco, co mohla považovat za souhlas, potulovala se zrakem po místě a vpíjela se do objektů.

Zatím, co se Evropa povalovala v temném středověku, tito lidé zmapovali běh nebeských těles a jejich kněží předpověděli solární i lunární ekliptiky. (myšleno zřejmě zatmění)

"Víš, Same, právě když jsem byla přesvědčena, že jsi nemožný, obrátil jsi se a předvedl nádherný pramen pochopení.

Silně zbarvená skla jeho brýlí mu skrývaly oči, ale vrásky vykukující z pod nich ukazovaly, že se usmívá.

Davina měla pocit, jako by jí po tváři běžel plamen.

Hrstka úředně vyhlížejících osob neopatrně vešla pod džíp v marném pokusu ho zastavit.

Když Sam stoupl na plyn, všichni poslušně uskočili.

Ale zdálo se, že stále dělá pokrok, navzdory jejímu hlemýždímu pohybu. Stoupání naštěstí pohltilo veškeré její soustředění, takže nemohla hloubat nad svým strachem.

Vklouzl do něj velký a bouřlivý strach.

Tuhý sval se napnul pod konečky jejích prstů, ale neprotestoval.

Ústa měl tvrdá, oči jako trnky. Náhodnému pozorovateli by se mohlo zdát, že zuří.

Byl tvrdý na ostatní, ale nejtvrdší podmínky si vždy nechával pro sebe.

Přinutila svůj rozumný pohled střetnout s jeho blýskavým.

Když spatřila nechutnou krutost v jeho tmavých očích, projel jí záblesk pocitu nebezpečí. O chvíli později upadla do studně.

Otevřel ústa, aby ji varoval k větší opatrnosti, když zaznamenal v její ruce kousek pergamenu.

Jeho jemné prsty jí brouzdaly po pleti.

Chvíli zírali jeden na druhého a hlubší význam sdělení se vznášel ve vzduchu mezi nimi.

Hrdinka (je profesorka a celou dobu mluví spisovně, až knižně): "Co ty tu děláš v tý zavšivený díře? ptala se tvrdě. "Pojmy jako duše, láska, ale tomu ty bys nerozuměl." Když se na něj podívala, oči jí zledověly. "Byl jsi tak dlouho vzdálen civilizaci, Same McGee, že nejsi schopen spatřit žádné lidské city, i kdyby tě bili přímo do očí."

Sam byl úplně ztuhlý a snažil se sebrat všechny zbytky síly, kterou vlastnil, aby neztratil náladu.

Hladinu vody pokrývaly mýdlové bublinky a růžové bradavky vykukovaly skrz ně.

"Miláčku... Připomínáš mi něco, co se servírovalo jako pokrm králům." (Langusta? Vařený rak? Ústřice...?!) ... Čím více ji ochutnával, tím se stával hladovějším (až ji celou sežral). ... "Jak jsi chutná," řekl, když jí oždiboval krk.

Nenáviděla to teplo, které cítila, že jí pluje pod kůží.

rozhlížela se dokola, aby se ujistila, že bublinky se starají o její cudnost.

Běžel kluzkou kostkou od kotníku přes holeň nahoru ke stehnu. (popis toho, jak jí myje nohy)

Jeho prsty probíraly kudrliny na trojúhelníku stehen. (Má tři stehna složená do trojúhelníku a na těch jsou ty kudrliny)

Měl zrak přilepený k jejím očím

Prsty jí nakreslil žhavou linku dolů po jejím hrdle. Běžel dál okolo každého prsu a zanechával na její kůži jiskérky vášně.

Davina má na něj afrodiziakální účinek.

Elektrický náboj jí tančil drobnými jiskérkami mezi obratly páteře. Když prsty kroužil na jejím pevném zadku, vzdychla do měkkého polštáře.

Plameny, které mezi nimi vzplály, zapálily jejich těla žhavým spojením.

Prsty obratně oddělil teplé růžové plátky (šunky?) a jemně je dráždil, až vykřikla naplněná.

Pleč jí zářila jemně růžovým světlem.

Přiváděli se k šílenství s naléhavostí, kterou žádný z nich dosud nepoznal.

Džungle byla nepohostinná. Ve stínu číhali hadi, k rostlinám byla přilnuta klíščata...

Když se vzdával své síly, zavřel oči.

Zapletl prsty do měkkých vln, které jí putovaly přes ramena a vychutnával vůni a jemnost hedvábného materiálu. (Made by Robots and Androids, Ltd.)

Samovo mužství se rozdmýchávalo hladem.

povysunul se z postele.

tykev zkrášlená karmínem s ebenovým exterierem.

Po chvíli se Davina cítila dezorientovaná, ale brzy se srovnala.

Znovu potlačila husí kůži, kterou způsobil pohled na krokodýly lezoucí líně na březích.

Sledoval, jak se její oči stěhují od plazů k jeho rtům. (k čemuž ji zřejmě přiměla náhlá asociace)

Vlhko bezpečně tlumilo všechny zvuky od hluku motoru lodě po energické svištění proudu.

Srdce jí tlouklo milionkrát za minutu

Naklonění člunu se chýlilo k vodnímu křestu.

Vlny šlehaly dovnitř

uhýbal se balvanům

hordy moskytů

Sam ustal ve svém pachtění

Nebylo pochyb o jejich instrukcích, když mávali zbraněmi a postrkovali je dopředu.

Shluky domků postavených z dřevěných polen a palmových listů...

Jediná odpověď velké žluté kočky byla nízké zavrčení.

Kočka vyskočila proti němu. Udeřila ho plnou vahou do hrudi a padla mrtvá k zemi.

vytáhla dózu s antiseptikem

Nestěžovala si ani tehdy, když se její ruce obrátily v polštářky na jehly od zrádné palmy.

Po omytí těla houbou, o čemž věděla, že bylo jen zbytečné marnění vodou...

Davina mu vrátila úšklebek, který mu přeběhl přes obličej.

Opožděně si uvědomila, že se jí Sam na něco ptal. "Promiň. Někam si mi zatoulala mysl." Přinutil se usmát. "Není divu."

Jeho zrak dopadl ke kaluži u jejich nohou.

Oči se mu povinně přestěhovaly ke vzdálené stěně.

Vše se v ní motalo dohromady.

Otec se poškrábal rukou přes obličej. Když ji dal pryč, jeho tyrkysové oči, duplikáty těch Davininých, byly podivně pusté.

Jordanův zkoumavý rak přejel z jejího zvědavého obličeje k Samovu chmurnému a zpátky.

Jeho oči zaplavila hřejivá směs vděku. (koření) "Co jsem kdy udělal, že jsem si tě zasloužil? zeptal se s údivem.

Davině vystřelily z očí hněvivé proudy slz.

zahlédli pár zvědavých pohledů.

Oči mu hořely oslnivým plamenem.

Posadili se na travnatou plochu, která tvořila podlahu místnosti. (rohožka z trávy)

neschopně ji hladil po vlasech

Pyramidy stoupaly smutně k měsíčnímu světlu

Začala plakat. Prudce a vášnivě.

Davině doslova vytekly nervy.

SLAVNOSTI LÁSKY

Její kurážná slova zmizela do ztracena.

Připomínal šelmu z džungle v kožiše kočky domácí.

Vydržel její pohled, jako kdyby tušil, že Kit se chce na něj vrhnout.

Stála tam, vrostlá do země rozhořčením.

Zřejmě se jí líbilo sekat po sobě slovy s popudlivým pacientem.

Hlavy se vážně zavrtěly.

Hloubavě na ni mhouřil oči.

"To by byla smůla, kdyby mi největší pocta mého života vybouchla ještě dřív, než si ji užiju."

oči mu šibalsky tančily.

"S tím svým přízvukem se bojím, že se od vás budu lišit jako nebe a dudy."

Nebude dovolen přístup žádných vozidel.

Stáhl rty a zakryl jimi rovné bílé zuby.

Měla zavylou radost z toho, jak jeho sebeovládání nahlodala.

Zvrátila hlavu a hlas jí v obraně stoupl.

Jeho dušený smích...

Sestřásla jeho ruku, protože už jeho dotek nesnášela.

Zjevně ji shledává pozoruhodně odolatelnou.

zeptala se hlasem tlumeným na jeho hrudi.

Když viděl, jak Kit odchází se vztyčenou hlavou a začatými pěstičkami, uvažoval, zda ta jeho výhra není spíš prohrou.

A znovu ten úsměv, který jí podlamoval kolena.

zábradlí k uvázování koňů.

Do města poproudí čím dál tím víc lidí, takže bude přetékat.

Vyrazila z ní potlačovaná zuřivost.

TY JSI TA PRAVÁ

Vítr bičuje do všech stran.

Pozvedl nejdříve jedno a pak i druhé oční víčko.

vlasy v mokrých kudrnatých cárech

pomalu otevřela těžká oční víčka.

"Tak co?" zeptal se, když se konečně opřela zády o sedadlo a tvářila se zoufale.

Růženec na tváři mu zčervenal ještě víc.

Málem vyjekla, když jí dvě silné opálené paže sáhly po knihách.

Ten truchlivý hlas v jejím hlase ho pobavil.

Chtěli poznat jeden druhého, vychutnat vůni milované osoby.

S pohledem upřeným na svůj dům, který stál vedle, se nesměle zeptal: "Takže ty a on... eh...?"

Na dlani cítila jeho svaly.

Nikdy se nenechala slepě a zamilovaně unést.

Líbali se jazykem a prsama se tiskli jeden k druhému.

Jeho hlas zněl syrově

účet za květináře

Opravdu umírám hlady. Zrovna jsem se chtěl vrhnout do lednice.

A ta jeho nesobecká obětavost vůči pacientům je jak ohromná, až je úděsná.

Cítila, jak mu pod pevnými svaly probíhá slabé chvění (je to android)

Rozepnul další knoflík a sukně jí spadla na bosá chodidla.

S náruživostí, kterou v sobě objevil, se oba zhroutili na postel.

Obdivuji to, jak dokážeš obětovat vlastní život kvůli těm, kteří tě potřebují.

přátelství na dlouhou vzdálenost

PERLIČKA OD EVY:

rozpálil ji tak, že Summer byla pouze prosící a sténající kreaturou čisté rozkoše, než ztratil i on nad sebou kontrolu.

NĚŽNÝ DAREBÁK

Biskup měl dceru – nádhernou vidinu dcery!

Nusslet vrhl po Starrovi pohled plný dýk.

Její výbuch hněvu přiměl Nussleta, aby na ni shora pohlédl.

Vzal na sebe pokorný vzhled.

Situace je příliš příznivá, než aby ji nechal jen tak pominout.

zdál se zcela upřímný se svým pozváním

Velkomyslné přehlédnutí zmatenosti jejího projevu a možnost obvinění z předsudku proti mužům přiměly Auroru k ústupu.

Její představivost zaplnil obraz Starrovy tváře.

Vypadala jako přičinlivá bystrá žena s pevným hlasem.

V očích mu blýskala tichá síla, před kterou se Aurora scvrkala.

Aurora, ohromená Starrovou vášní, neodpověděla.

Změřil komorníka pohledem.

Sklonil se k její ruce s hedvábnou galantností

Starr jim předal Matchlesse a krátkou chvíli pozoroval, jak se tetelí a slintá. Byla to smutná podívaná.

Potlačila výkřik rukou přitisknutou na ústa.

S rozhodností se přinutila k chladnému rozvážení situace.

Jestli se kdy dostane ze sudsburského vězení, nikdy už nebude podceňovat hrozbu páru nevinných.

Vrhl mě proti stěně a bil by mě do bezvědomí

"Už ač jste venku," zaržál soudce.

zbývající tlupa diváků

Hluk davu se po jejích slovech do vestibulu nevrátil.

Políbil ji se sladkostí, která jen potvrdila jeho profesi prostopášníka.

KLÍČ ZE SLONOVINY

Každý pohyb byl koncertem vzácné souhry svalů.

V prsou jí bobtnal hněv.

Netrpělivě a vztekle zamručela, protože zaschlá zem neochotně vydávala své tajemství.

NEJISTÝ SVAZEK

Když se maličká učitelka otočila, střetla se Abby nad její hlavou s očima Torra.

Rozkašlala se. Přistoupil k ní, aby ji poklepal po zádech.

Torrovy ztuhlé prsty se protáhly, a potom uchopily volant s takovou silou, že se Torr až podivil.

Podívala se přísně za jeho troufalost.

"Růžová zahrada," vysypal ze sebe bez váhání, když se odlepil od chodníku.

Do jejích slov se začal vkrádat chlad s představou končícího příjemného večera.

Zmáčknul jí prsty silou na hony vzdálenou soucitu.

Měla odbojně zdviženou hlavu, když se nesla chodbou.

Vzhledem k tomu, že ji držel, zpětná síla ji na něj prudce strhla. Výkřik ztlumila o tkaninu jeho saka. Torr ji automaticky sevřel, vyrovnal, ale nepustil. Abby našla toporně rovnováhu.

zlé očarování, které se jí zmocnilo

Abby věděla, že by brzy přešla do naprostého blábolení. Musí se ihned zbavit Torra.

Torr své překvapení nad změnou chování nekomentoval.

Držel ji takhle v područí několik dlouhých vteřin.

Uvolnil v sobě veškeré zábrany, které až do této chvíle držel na uzdě.

Pulzující vzrušení hrozilo, že ji úplně zaplaví.

"Ano, lásko!" zcela ji zaplnil Torr.

Široce otevřené oči prozrazovaly upřímnost jejího tvrzení.

na chvilku mu oči vesele zahrály.

Všechny city v ní pohasly.

Rozptýlení mělo ale jen jepičí trvání.

rysy mu ztuhly ve tváři

Ponořila se do hlubokého koženého sedadla.

Abby se zastavila uprostřed roztírání marmelády

Možná, že to bylo velebností prostředí, že polevila v ostražitosti a smířila s choulostivou situací mezi ní a Torrem. Tmavovlasý muž vedle ní jí připadal jako součást okolní nádhery. Představoval další hlas v chóru tyčících se borovic a koberci měkkého jehličí pod nohama. Byla tu všeprostupující síla, která ji obklopovala, stejně jako jasné, čisté ráno. Pokušení podlehnout kouzlu svěžího horského dne a muži, se kterým tento zážitek sdílela, bylo opojné.

Řeka a kaňon, který zde vyhloubila, zde existovaly věky před tím, než se objevila auta a nepochybně zůstane ještě dlouho potom, co tyto kovové výtvory civilizace zmizí z povrchu země. Některé věci jsou odolné a neústupné.

protest, který se jí objevil na rtech

Její pohyby byly strachem a hněvem velmi netrpělivé a chaotické.

Abby se k němu obrátila pohledem, právě když před ni pokládal kávu.

Abby ze sebe setřásla protichůdné emoce.

Ale potřeba udělat něco aktivního byla silná.

Slova zaujala Abbyinu pozornost, pomalu přivřela dveře ledničky.

Abby slyšela vysvětlení, ale její pozornost náhle zaujalo nápadné zblednutí kloubů Torrovy ruky. Jako u vytržení sledovala důkaz jeho vzteku.

ucukla pohledem.

Načepýřila se, postavila se mu čelem, tělo ztuhlé napětím.

Torr ji prostě obalil celou svou mohutnou postavou, přišpendlil jí paže k bokům a jen se vyhýbal kopajícím nohám.

Přerušila ho prudkým trhnutím těla doprava.

Ležela znehybnělá na břichu pod jeho těžkou váhou.

rozhodnutí utéct se rozplynulo.

Zdusil její slova v ústech.

"Torre, miláčku. Jsem z tebe celá divoká," vydechla mu do ucha.

Nemohl odtrhnout oči od plných bradavek vibrujících životem.

Těsně ho objala nohama, když se nad ní rozklenul.

Oheň zablikal v Torrových černých vlasech a to ji přimělo k širokému úsměvu.

Obrátil se na ni s dravčím pohledem.

Abby následovala blonďatou hlavu své sestřenice do dětského pokojíku.

Dlouhou dobu se Abby jen dívala na drobečka s trochou bázně nad křehkým tělem.

Cit zahalený ženskou hrdostí i vášní. Možná, že u mužů je to také tak.

Zavrtěl hlavou s velkou jistotou.

Potřásl hlavou se studeným, nelidským pohledem.

Torr sepnul prsty se zlověstnou opatrností okolo Flynnova hrdla.

Jeho jantarové oči žhnuly intenzitou jeho slov.

Vzal ji do náruče, když spadla i košile.

TAJNÝ PLÁN

Dawn vyrovnala krok s Rachel a šustila přitom vrstvou listí na chodníku.

Rachel nechala zaznít ve svém hlase úsměv.

postavy opřené proti dešti

Moje myšlení začíná být směšné, řekla si.

ulici tekly po kotníky proudy vody.

Všimla si, že oba muži mají stejnou barvu, ale tento je trochu menší.

Ale když se rozkoukala, uviděla světlý mazlivý kožíšek stát na pohovce v póze egyptské sochy, jak na ni vyčítavě hledí.

Spolkla však zbytek věty, protože stisk na zápěstí rostl až k drtící síle.

zanadávala až překvapivě zřetelně vzhledem k tužce, kterou měla v zubech

její lodičky na nízkém podpatku se pro jistotu držely okraje.

Snesl ji k sobě v medvědím objetí.

promluvil suchým hlasem

máš nejnevhodnější paměč, jakou jsem kdy potkal

necítila se ohrožená. Byla vlastně téměř jako houba - žíznivě ho vstřebávala

S ohromným úsilím udržela klidný hlad.

Rachel se do ničeho nemohla zabrat. Její mysl pořád odbíhala.

vzalo jí to dech jako bodnutí.

Bolest v hrdle jí stiskla hlas, takže byla na pozadí hudby sotva slyšet.

V jeho hlase byl suchý tón

Snažila se otázce vykroutit

Vzhledem k rostoucí lásce k Colinovi přestala Rachel udržovat odstup

Ta láska byla tak podvědomá, že si ani nepřipustila, že doufá v postavení něčeho trvalejšího mezi nimi, a tak si nedovolila pomyšlení, zda by měla Colinovi říct pravdu.

Třela si spánky v marné snaze zbavit se bolesti, která jí tam seděla.

Nechtěla čaj, chtěla přestat myslet. Ale nebyla žádná cesta ke změně myšlení.

S tím nápadem se cítila, jako když má v sobě černou díru.

Rachel rozmrkala náhlou podezřelou vlhkost v očích

Colin ji trochu stiskl a už byli v kuchyni.

Připadala si jako pískající konvička, protože dříve či později začne vařit a křičet.

Hlas se jí na posledním slově zlomil.

Rachel byla příliš rozrušená, aby i jen uvažovala o pohybu.

MILION ZA DĚDICE

Pokoušela se najít hlas, ztracený někde hluboko v hrdle.

jejich vztah dosáhl výbušnosti.

Jeho hlas byl mužsky vrnivý

mozek se zoufale snažil zpracovat změnu událostí

Vyjde s tím případem na světlo Boží.

Caron zírala do prostoru.

ukrývají se před leskem veřejného životního stylu

Megan se zamračila nad pomačkaným Caroniným sakem.

Jeho arogance ji úplně opařila.

Současně se do místnosti přišinula blonďatá kudrnatá dívenka

Že stačí jen lehce o něj zavadit a je z ní nemotorný, blekotající žabec.

Představa, že by ji vyloučil ze svého okruhu, ji děsila. Věděla, že pak by pro ni byl okolní svět jen studené a nepřátelské místo.

Zlostně se otočila a uviděla, jak se radostně točí dokola. Dítě v jeho rukou vypadalo jako malé červenohlavé torpédo.

Judyiny oči se rozsvítily veselím a hlas zradil její zvědavost.

Pohybovala nohou nahoru dolů a ráznými pohyby se snažila svoji představu z hlavy vypudit.

snažila se udržovat konverzaci v chodu.

Megan se začala smát, až se celá třásla.

Otočil se, aby se popásl na Rickově rostoucím znepokojení.

předbouřkovým výrazem v jeho obličeji

varovně kývala prstem.

Dotyk dvou nesourodých materiálů hlasitě zašustil do ztichlého prostoru vozidla

Rick po ní hodil významný pohled.

Uklidnil ji mrknutím oka

Rick schoval svůj úsměv za rukáv.

byla smrtelně krásná

Hlas jí klesl do spikleneckých hloubek.

Každý její nerv byl jako živý a jiskřil v očekávání. "Není ti něco?" zeptal se.

Hladově se vrhl na její šíji a jeho vášnivé polibky zanechávaly na sametové pleti vlhké stopy. Když ponořil svůj obličej do nádhery plných ňader, zaklonila hlavu a nechala ho, aby si jazykem hledal cestu ven.

Rick odstoupil a oči se mu blýskaly jako dravci na lovu.

Hltal její novou podobu, jako by ji chtěl spolknout.

Poklesla jí nálada i odvaha.

Jeho hlas výmluvně vyjadřoval míru překvapení.

"Byla jsem nejistá hromádka nervů i bez tebe," popotáhla Caron.

Zabořila mu prsty do hustého černého porostu na prsou a zeptala se: "Kde to budeme dělat?" "Tady je to nejteplejší místečko," odpověděl a dlaní pleskl do vršku sušičky.

Vydali se vstříc zářným (zítřkům?) výšinám rozkoše.

Poté ještě dlouhou chvíli leželi jeden druhému v náručí a uklidňovali rozbouřený tep.

ponořil bradu do chlapečkových vlásků.

vyhodila rukama do vzduchu.

Nezvykle hluboké city zasáhly každé vlákno jeho bytosti.

jen tenké vrstvy oblečení zabraňovaly tomu, aby jiskřící těla nezačala hořet.

jeho oči byly pevné a vřelé

zvolala zraněným hlasem.

snažil se, aby ho city příliš nezmohly.

Tón i rysy mu změkly.

Megan vyjekla a způsobila tím mrak na Caronině obličeji.

Rick přijal její sdělení skloněním brady.

..." dodal pod jejím přímým pohledem.

vybudovala si pevnou schránku kolem svého citlivého jádra.

Zdvihla bradu do výšky, ale nemohla uniknout teplému dechu, který jí ovál obličej.

VŮNĚ LÁSKY

Otevřela ústa k plachému úsměvu.

Barva jeho hlasu potemněla. Volnou ruku natáhl k druhé straně tváře. Pozoroval, jak se jí z obličeje vytrácí beznaděj, ale zranitelnost zůstala.

Pokoušela se sebrat zbytky rozumu do hrsti. Ale žádné nenašla.

Michael cítil, jak v něm něco explodovalo.

Michael se na ni žertem tázavě podíval.

Naklonil se těsně k ní, což uvedlo Maddiino srdce do zběsilého cvalu.

...aby z toho nevyšel hanebně jako smrdutý skunk.

Michael, naopak, ve svém vzrušení, byl dalek jakýchkoli jiných než ohnivých myšlenek.

žádná fantazie se nedokázala přiblížit úchvatnému tělesnému vzrušení ze skutečnosti.

Maddie šílela z pocitu, že ji k sobě tiskne tenhle silný, svalnatý muž, zatímco jeho chladné prsty se sunou po jejím krku.

Obavy z rozpačitých pocitů zmizely.

Když teď vyhledal její rty, prudce vsunul jazyk hluboko do jejích úst, ustoupil a znovu ho zasunul.

její velká pevná ňadra narážela tvrdě na jeho hruď. Teď už byl žhavý. Žhavý a ohnivý.

Hleděl na ni, jak byla uvězněna pod jeho tělem. Tmavé oči měl rozšířené a třpytily se. Maddie se fascinovaně dívala na něj.

Vzrušeně ho udeřila, hladila, laskala, zachvácena erotickým opojením

"Michaeli, ach... prosím tě," zasténala proti jeho šíji. Lehce zvedl hlavu podíval se na ni a viděl její obličej proniknutý touhou. "Tohle je osud, Maddie." A potom, po krátké přestávce a šelestu fólie, pronikl hluboko do jejího nitra. Maddie zaklonila hlavu a vyrazila ze sebe vzdech.

Prudké zničující nárazy čím dál těsněji spojovala jejich těla, až se její rozpustilo v mocné, velkolepé extázi, roztřásla se a vykřikla hlasitě jeho jméno. A on neustále pokračoval.

Chtělo se mu dál pozorovat hru slasti v její tváři, ale pak musel zavřít oči a nekontrolovatelně se ztratil v rozmazané skvrně času a prostoru. Chtěl zpomalit, prodloužit ten okamžik, ale dostal se už za hranice, kdy to bylo možné. Jeho touha byla jako vlna přílivu, smetla jeho tělo a vhrnula se mu do hlavy.

Zasténal hluboko do jejích úst.

úsměv zjemňoval jeho hranaté rysy.

Namydlil jí vlasy a fantasticky jí třel pokožku hlavy.

Ale závazky se dokázaly k člověku připlížit a zastihnout ho nečekaně a bez obrany.

Vonící mýdlové teplo na ní působilo nečekaně vzrušivě.

Za přehradou kalhot cítila jeho žhavé, pevné obrysy.

Ještě nikdy nebyl tak vzrušen. Cítil, jak se chvěje po celém těle. V šílené touze po spojení stáhl hýždě a pevně zaútočil proti ní.

Maddie ho divoce rytmicky svírala. V dokonalém spojení s ním hořela vášní. Úplně se zbavila zábran a Michael ji v tom podporoval.

Michael pocítil vyvrcholení jako elektrický výboj. Vydal ze sebe hluboké přerývané vzdechy.

Ve tváři se mu pohnul sval.

s pokřiveným úsměvem okolo úst...

ležel natažený břichem dolů

Byla od toho důkladného polibku ještě trochu ochraptělá.

Kroužilo jí myslí spoustu nejrůznějších pocitů a reakcí.

Co by to udělalo s jejím chladným ovládáním? Určitě by se vypařilo.

Jeho ústa ji nepustila, ani když jí rozepínal šaty.

Michael dychtivě a něžně laskal její tělo. Hladil ji a šeptal jí nádherné věci.

Maddie nevěděla, jestli si toho Michael všiml, ale jeho pohyby se zpomalily a on s citlivou trpělivostí čekal, až nakonec přestala o všem přemýšlet a v extázi se vypnula proti němu.

PANNA A JEDNOROŽEC

Rozběhl se. Neónem "Q and G" označená ústa podniku ho spolkla dovnitř.

Její pronikavou inteligenci bičovala ctižádost.

snažil se ulámat tónu svého hlasu všechny kousavé ostny

Spolu s útrobami se v něm zahřálo pomyšlení, že by se přece jenom Bess rád otevřel.

Při pohledu na jeho krásně stavěné tělo by leckterá žena touhou omdlela.

její rty vykouzlily ohromující křivku úsměvu

Její malé citlivé vrcholky jako by ztěžkly napětím.

Tohle téma zavání tenkým ledem, pomyslela si

Máma si mohla ruce upracovat, ale jako kadeřnice dokázala sotva udržet jídlo na stole.

Zavrčená námitka ji zastavila uprostřed pohybu. Jeho hrubě tesané rysy se seskupily do výrazu, který měl vyjadřovat zármutek.

Pocit provinění do něj začal své drápy.

Semknul proti takovým slovům čelisti.

Svaly na Mackově ostře řezané tváři se leskly napětím.

Ústa měl při úsměvu zakřivená v koutcích.

Svaly a kosti jako by jí zkapalněly.

Z hrdla se mu vydral nesrozumitelný zvuk. Bylo to hluboké ujiščující zavrčení.

Horká a neúprosná potřeba v ní vrcholila. Z dálky zaslechla svoje vlastní zakňučení.

Mezi těmi dvěma páry očí se syrově jiskřilo.

Před očima se mu mihl výraz jejích očí. Představoval si kouřově modrou barvu, smíšenou s pocity, které by za žádnou cenu nepřiznala.

Svaly na jeho mohutné hrudi se dlouze zachvěly na důkaz, že po ní nesmírně touží.

nikdo z nich nepřál dostat se na mušku kritice veřejného mínění.

VĚČNÝ INSTINKT

Když se pomalu přiblížil k jejím rtům až na vdálenost vlásku, zadržela dech a čekala, jestli vzrušující mrazení rozlévající se po celém těle bylo jen zdání.

Cítila se zdravě agresivní.

osušila se, nakrémovala... (Hrdinka je bota).

Zaškubal koutky rtů.

Za malou chvíli pootevřela oko, aby věnovala ještě jeden pohled Patrikovi.

Když se o sebe třeli, myslela Jordanna, že samou touhou umře. Kdyby ji nesvíral tak pevně, určitě by spadla. Patrik jí prsty podepřel prsa a zdvihal je k sobě.

Jordanna šla na hranici svých možností a zbavovala se tak přebytečné nervové energie.

v podvědomí se ještě vznášela na oblaku erotických vzpomínek Vzrušením jí ztvrdly bradavky. Patrik je stiskl mezi palcem a ukazováčkem a tahal za ně, až Jordanna zaklonila hlavu a toužebně naříkala.

To, co cítila včera v noci, co jí poskytovalo takovou rozkoš, bylo obrovské - stejně jako byla ukázka mužství před ní.

Věděla, že potřebuje od Patrika další dávku (sexu)

Jejich vzájemné zbožňování posunulo jejich spojení do vyšších sfér, a tak, když je zachvátil konečný okamžik rozkoše, byl o to silnější, o to sladší, o to citovější.

Zatímco ještě před chvílí přemýšlela, jak z něj vymámit informace o její společnosti, nyní myslela jen na svou potřebu cele se oddat muži, jehož zuřivé ruce ji obnažily.

Z divoké touhy, která je zachvátila, už nebylo úniku.

Patrik v ní byl dřív, než se pořádně nadechla.

"Lásko... andílku," zasípal Patrik a svalil se na ni.

Jordanna mohla stěží dýchat, ale pak - byla ochotná mu věnovat svůj život, kdyby si to přál. "Bylo to úžasné!"

s vlhkýma očima užasle kroutila hlavou.

RŮŽE Z ARIZONY

Seth vyvrátil oči ke stropu.

Janna se smála: "Jak může být na někom vidět, že je ženatý?" "Většina ženatých mužských působí dojmem, že na nich závisí osudy spousty lidí, a přitom oni závisí na lidech. Kovboj je jiný. Je navyklý pracovat sám, být sám a spoléhat se sám na sebe. Má v sobě něco, co si nepodrobí zvíře, žádná okolnost ani žádný člověk. Proto se stal součástí naší národní identity. Muži ho obdivují a ženy si ho chtějí podřídit."

Pulz jí divoce bušil do jeho dlaně.

BRONZOVÁ ZÁHADA

Zkusila ohnout natažené svaly v zádech pomalým otáčením hlavy.

všechny končetiny se jí drobně roztřásly

jeho obočí povyjelo vzhůru

Polekaně po sobě přejela pohledem a přiložila si dlaň k hrdlu.

"Ale proč?" otázal se poněkud osípěle.

Rozevřela rty a napojila se jeho dechem

Jeho kouřově šedé oči sály lehký nach Sašiných tváří

jeho hlas zněl téměř sebeobžalobně

Je to už deset let, co na svém stehně naposledy (cítila) nápor nejpodstatnějšího výhonku plného mužství.

Náhlý žár, který je před okamžikem zaplavil, vytlačila v mysli do ústraní, a silou je nahradila méně znepokojivými úvahami.

pronesl s tichou definitivností.

hned se s vámi rozběhnu do postele

jejichž pohled ji dokázal okupovat přes celý pokoj.

Vzala velkou kulatou plastikovou krabici a odvedla ji k Robovi.

důležitá je hlavně příležitost vyvalit na stoly všechno, co ukuchtila.

Fakt ovšem je, že když sedím na nové knize, nehnu se od ní na krok. (a pak se vylíhne kuře)

její tep trvale vzrůstal

"Ano?" ozvala se hluboká, nejasně sebevědomá replika.

jeho mírný rozrušený hlas důsledně promlouval k jejímu odrazu. (důrazně)

na Sašinu tvář dolehl jeho dech.

vložil se do debaty Doug hlubokým hlasem a oči se mu potáhly smutkem.

neubránil se pobaveně povytaženému obočí a upřímnému úsměvu.

A ona je vítala stejně chtivě, poháněná nekorigovanou touhou, která se nečekaně vyřítila odkudsi z jejího nitra a vzala vrch. její ruce vystoupaly k jeho ramenům a pak ovinuly šíji.

Prsty vjela do Dougových vlasů a kochala se jejich tuhostí.

protest utonul v jeho ústech

prsty se prokradly hlouběji.

uhnula sklesle očima a snažila se uzavřít holá ňadra pod tenkou látku blůzky.

"A to myslíš, že mě musíš a vlastně můžeš milovat pokaždé, když se vztyčím?" Zoufale uhnula očima a Doug si ji smutně prohlédl.

Že by s věkem měkl?

Vřelé tóny v hlase pohasly.

cítila, že z jeho aktivity čiší hlavně potřeba zbavit se nedávného zážitku

a s tou nápadně bronzovou kůží, větrem zcuchanými vlasy a rozhalenou košilí odhalující velmi mužně porostlou hruď náhle vypadal jako čistý dareba.

Práce mi jde jako když hrom bije.

tvář zmrtvěla.

Sláva ti neleze do hlavy

násilně lapla po dechu.

aniž by mu poskytla šanci zmocnit se na nějakou odpověď

Hrouda v sevřeném krku jako by pořád rostla.

Nejistý a ustaraný Dougův hlas se rázem proměnil v osten studu.

zaláteřil s razancí prozrazeného diktátora.

Sašiny oči se zavřely, tváře se díky velitelskému rytmu jeho srdce zarděly.

vychutnávala nádherné okamžiky toho blízkého tepla, které z něj sálalo.

Dougovy oči zhebkly a zadívaly se do země.

Večeře měla pronikavý úspěch, pojednaný s typickou ostrovní pohostinností a prostou noblesou, doplněnou dvěma úzkými dlouhými svícemi a lahví vína, kterou měl tu čest otevřít Doug.

"Sašo," zašeptal a omžil její tvář hebkým polibkem.

plná ňadra delikátně potažená prádlem

Oddaně však zaútočil na knoflík a zip jejích džínsů

...dokud se její ústa nepootevřela se vstřícností, proti níž se nedalo nic dělat.

Teď už myslela jen na uspokojení své žádosti ho objímat

po jeho ramenou potažených hebkou bronzovu kůží

žádný z nich ji neisnpiroval ani ke zvědavosti, natožpak ke skutečné touze

Vedena ženským instinktem připadla rty k jeho rameni

Nebylo to poprvé co ji viděl, ale tentokrát jako by jeho smysly nabila syrová, nezvladatelná elektřina.

Z jeho hrdla se vydral nízký zkřek živočišné slasti.

vzrušilo ho stoupání jejích prsů po jeho hrudi

Cípy jeho košile vlály jako bílé plameny nad touto oslavou krásy jejího těla.

Drsná látka Dougových džínsů byla nesmírně dráždivá. Začala prsty do jeho ramen a pobízela ho k ještě mocnějšímu pohybu. (ta látka)

zmírá agonickou, nezkonejšenou touhou

Očekávala, že vybuchne a vezme si ji s krutou silou (...) Ale on neexplodoval.

(...)," zasípěl s vlasy svisajícími hluboko do očí.

rozplakala se ztuhlým hrdlem.

Byla divoká vášní, a prosila o její naplnění.

nešlo o spění k něčemu opravdovějšímu

k počítači usedala s vyloženou inflací slov na prstech

Po prostinkém gestu, které udělal pak, všechny její smysly zaplanuly.

nejsem sběratel literárních lechtivůstek

Což byl impuls pro nastolení velmi zvláštního stavu. Což Doug uznamenal s vlídným úsměvem.

Ten dlouhý polibek byl totální a vášnivý.

psaní jí šlo hravě a bez jediného mráčku.

Důvody její prózy byly ovšem vyloženě mystické.

spolehlivé objetí jí znovu vdechlo sílu do žil.

(...)", utrousil trochu koženě a uchopil Sašinu ruku do své, aby tak vřelým stiskem trochu zmírnil dopad sarkastické poznámky.

Zasténala mu do úst a cítila, jak celá pučí, jak radostný je pro ni okamžik, kdy se dotkl jejích tuhých bradavek prostupujících látkou a přejících si stále víc.

Přitiskla si ruku k ústům a zakňučela.

Jeho oči se rozšířily, jejich beránčí třpyt se potáhl bronzem jeho pleti. Beze slova skopl pantofle.

vztáhla ruce nahoru a přilnula dlaněmi k Dougově hrudi

a mučivá zdrženlivost jako by svaly celého jeho těla zalévala stále intenzívnější křeči

Z hrudi mu unikl hluboký živočišný výdech

Sklonila hlavu k Dougově hrudi a přilnula rty k hebkému pažitu na prsou. Její ruka přiživila jeho tuhost a radovala se z jeho síly. Je vůbec možné, že tohle je onen nástroj, který jí v minulosti přinesl tolik bolesti a pokoření?

i pouhá zmínka o něm působila jako vetřelec

V Dougově tváři však zahlédla týž výraz naléhání a zároveň nevýslovné křehkosti a nemohla ho odmítnout.

"A určitě už ti musím jít na nervy!" "To se ti nikdy nepodaří!" prohlásil Doug.

Saša cítila, jak jí vzduch doslova uvízl v hrdle.

Shrábl Sašu do ocelového objetí a sevřel ji ze všech sil. Až se trochu lekla, aby jí nezpřelámal žebra

překročila puklinu touhy

"Dougu!" vydechla Saša extaticky, vědomá si, že její džínsy odletěly daleko stranou, až když muž nad ní se pomalu zvedl. "Proboha Dougu," unikalo jí ze rtů

Doug prudce vtáhl vzduch. Tělo bičované jejími slovy se začalo stále mocněji rozechvívat. "Můj Bože, já tě chci," zasípěl, sevřel ji v náručí a trochu bezradně se rozhlédl, kam s ní.

následovaly polibky, hladily celé její tělo, líbaly i kousaly tu i onde, dokud se nezačala svíjet touhou

Tence a pronikavě zaúpěla

pohled jeho očí se nořil do Sašiných, bezděky se zavlnil v bocích a blížil se k ní stále bezprostředněji

a pak už její tělo explodovalo a jako by se rozstříklo v myriády ohnivých střípků.

Její tělo se po posledním úctyhodném vzepětí definitivně upokojilo.

Vzduchem poletovalo nejdřív prudké přerývavé oddechování, jež postupně přecházelo v klidný a hladký zkonejšený dech.

Do Saši jako když hrom uhodí - taková se v ní strhla bouře pocitů.

oči jako by volaly po něčem, co sama nebyla schopna do důsledku pochopit.

Hluboký kožený lesk několika křesílek uprostřed pokoje byl téměř identický s barvou koberce.

Telefon ovšem čekat nehodlal. Musel dvakrát nebo třikrát zabouřit, než ho Saša s Dougem vůbec zaznamenali.

Z její perfktní sekretářské profesionality Dougovi téměř odpadla čelist.

Jeho šarm poněkud hasl, když se čertil.

Rozšířil oči

z jejích očí svítil cit

"Ty jsi prostě sladký chlap, Dougu!" (...) Stalo se tak s láskou a upřímností a Doug byl vskutku neobyčejně sladký.

uchýlili se na čistá prostěradla a znovu se milovali, pomalu a velebně.

Ještě jednou zkus vytočit Vicky!

co nejtěsněji se přivinula k tělu, které chápala jakou svou druhou kůži. Přitiskla se tváří k jeho teplé huňaté hrudi

nechápe, jak hluboký je její vlastní cit vůči němu

několik týdnů proběhlo ve znamení ticha před bouří

Na lících mu naskočily urputné boule

Zakroutila hlavou s dlaní na břichu a pak si zapíchla ukazovák do hlavy.

Oči, které k němu zvedla byly mokré, zděšené a nevěřící.

vrátil se jí do tváře prosebně obhajobný výraz

zeptal se s popuzeným třpytem v oku

K vlastnímu úžasu měla obrovskou náladu.

cítila, jak se jí z pocitu netušeného hříchu začíná točit hlava. Dougovy ruce jí nedávaly pokoje.

Během několika málo dnů byli oba nastražení a napjatí jako lana.

hodila po něm vzteklý kukuč

OKRUŽNÍ JÍZDA kolem celého ostrova přitáhla Dougovu vzteku uzdu.

Co je zač, že si myslí, že může jejich životy neustále držet na mušce?

Uštknutý touhle představou vyskočil z lavičky

všechny jeho smysly byly najednou citlivé a ostré jako žiletky.

Jeho srdce se třáslo hrůzou, ale tělo bylo chladné a tuhé jako nástroj potenciálního vraha

Buď mi to řekneš, nebo osobně dohlídnu na to, abys až do posledního dne svého života protrčel za katrem.

Přiložil koleno k Simonovu krku a pomalu začal zvyšovat tlak.

přeškrábal se nejkratší cestou přes skaliska

Pak se utrhl z místa, chvíli běžel doleva...

Jeho hlas postupně přešel v mocný kvil

celým tělem vstřebávala nelidské vypětí, které musel vydat na to, aby se dostali do bezpečí

adresovala mu pohled plný prožité hrůzy

Dougův dlouhý teplý ukazovák připečetil zbytek věty ke rtům.

jen do sebe pohlcovala teplo jeho dlouhého pružného těla

Vyhrožoval jsem mu teda příšerně, ale dřív než jsem ho stačil opradu zmáčknout, přichvátala policie. No a ve spoluprácvi s tím vlídným panem důstojníkem už jsme z něj pak dostali, co jsme potřebovali vědět.

OSUDOVÉ POKUŠENÍ

Brooke se musela rukama opřít o desku stolu, protože cítila, že jí měknou kolena.

Během let se Brooke naučila držet své impulsy na uzdě.

Ale její chladná maska byla odvanuta jako suché listí za tajfunu v okamžiku, kdy se jí dotkly jeho rty.

Vtiskl jí dlouhý polibek a v ní začala bublat výbušná radost

chvění v něm rozeznívalo odezvu ukrytou hluboko v jeho těle

Rukama ji hladil po vlasech a prsty si přidržoval její černovlasou hlavu, kdyby chtěla případně utéci.

Z jeho hrudi se ozvalo vášnivé zasténání.

Jeho slova se jí opakovala v hlavě.

Dvěma dlouhými kroky byl Donovan u auta a zmařil její snahu připásat se.

Cítil jakési intrikářské proudění přímo pod povrchem jejich vztahu.

Jeho mrkající oči si vynucovaly její souhlas.

Intenzita její neutuchající touhy milovat se s Donovanem se střídavě zvyšovala a snižovala.

její oči tančily, když se na něj přes stůl smála

jeho nezvaná přítomnost v jejím životě vše zkomplikovala víc, než by se zdálo možné.

Starý Řek mu věnoval pohled plný životní moudrosti.

Brooke otevřela ústa, aby odporovala, ale zase je zavřela, když si všimla vážnosti v jeho výrazu.

Brooke, která pomalu ztrácela duchapřítomnost

Úsměv v koutcích jeho úst byl tak nepatrný, že tam snad ani nebyl.

díval se do jejích očí, které se chystaly odporovat.

Brooke měla nepříjemný pocit z jeho sebejistého tónu. Svoji nelibost projevila náhlým pohozením hlavou.

Jeho čelist ztvrdla.

Brooke ze sebe pokusila dostat nějakou známku odporu, ale marně.

zatlačila zpět slzy, které se objevily na jejích řasách

jejích tmavých vlasů, na kterých jako by spočívala vůně slunečního svitu

Donovan ji něžně uchopil za bradu a zvedl ji.

Dalo jí hodně práce dostat slova z hrdla.

jazykem ji nořil hlouběji a hlouběji do víru vášně

Její vlastní touha způsobila, že její gesta byla lehce neohrabaná.

Cítila se, jako by jí tisíce záchvěvů bilo pod kůží.

Její šedé oči se zálibně roztančily.

Ačkoli cítil, že je to bláznivé, vymáčkl Donovan nesouměrný úsměv zpátky k zírající Sereně a Alexovi.

Postavil se a při pohledu na ni přes tlustá skla mu svaly v obličeji jen hrály.

Do tváří se jí vehnal jemný červený nádech.

měla pocit, jako by se její kosti rozpouštěly.

Brooke mu úsměv oplatila jedním ze svých suchých úsměvů.

Brooke přitiskla ruku na živůtek černých koktejlových šatů, jako by je chtěla uklidnit.

souhlasím, že jsme příliš rychle skočili do našeho vztahu.

Donovanova otevřená ústa pohltila její slova odporu.

Neuvěřitelné, jak tak obyčejný dotek může přimět srdce zrychlit tlukot.

její nervy se blížily k bodu zlomu

Jeho svůdný pohled vybízející i její prudké city ji držel spolehlivě jako rukojmí.

oba je strhávala do světa vířícího dýmu a ohně plného plamenů.

Pod rty cítila něžný tlukot jeho srdce. Její jazyk směřoval dolů a zanechával za sebou mokrou stopu. Přejel po jeho žebrech, přes jeho napjatý žaludek

"ty bys dokázala člověka pomátnout."

Dalo mu práci udržet své hlasivky pod kontrolou.

Brooke zvedla hlavu a v jejích briliantových očích zářila sdílená touha. Jako překvapení přicházel pocit vášně a lásky, který přesahoval všechny meze, které kdy poznala.

Donovan z ní divoce strhal zbytky oděvů a rozházel je po místnosti. Šílenství je pohltilo do svého sevření a stále hlouběji a hlouběji se nořili do mlhy, kde jediným pevným bodem byla vášeň. Jakýkoli důvod pro cokoli mizel.

Konečky jejích prstů se zabořily do jeho ramen, úplně na něm visela

Oči se jí otevřely s chvěním řas.

Držel jí vzadu na krku a lehce hladil dlaní.

neudržel smích.

Zmohla se jenom na potřesení hlavou.

dech se jí zastavil v hrdle.

Brooke se stáhl žaludek nad bolestí, která zněla v Donovanově hlase.

zcela ji uzavřel ve svém náručí

UNDER THE VOODOO MOON

Všimla si jeho soustavného, ale dobře skrývaného pohledu a znenadání její prsa měkce zapadla do košíčků podprsenky.

Byla tak užaslá, že škytla.

Měl tvrdé zaoblené bicepsy jako čerstvé zralé ovoce. Cherish zadržela dech, když si uvědomila svou neočekávanou spontální touhu zakousnout se do jeho šťavnatých svalů, které i teď v klidu vypadaly impozantně.

Co se mohlo stát, prolétlo mu hlavou, snad se utopil nebo že by žralok?

Pousmála se a její velké vlhké rty po sobě přejely.

Vydal ze sebe krátký, tichý výdech smíchu a pohnul hrudí tak, aby se ho kloubky na jejích prstech dotýkaly.

Všechny její svaly byly už napjaté, když se jeho tělo opíralo do její malé výrazné postavy a nic je už nemohlo zachránit od nemotorného pádu na zem, kde ji Ziggyho tělo zalehlo.

Zkoušela si představit trýznivé blouznění, které letělo jeho hlavou- ohrožení nožem, bolest a příšerné přiblížení se smrti v prudké, bouří zmítané noci.

Nejraději by se svlíkla z kůže, když se jeho horké rty dotkly měkkého místečka pod jejím ušním lalůčkem.

Byl promočený, sametový, třesoucí se na jejím citlivém těle. Rozechvíval ji jako vyplašené zvířátko. Těžce oddechovala jako by se s ním úporně přela.

zastavil se až u přirozené ženské překážky. (asi podprsenka) Mučivě pomalu ji zahrnoval vlhkými polibky od její svatyně až k jejím výšinám. Kloubky na prstech jí dráždil ňadra a přitom se snažil objevit krásu jejích tvarů a velikost vzplanutí pod její blůzkou a podprsenkou.

Cherish se málem dusila, ale nakonec si vzpomněla, že by přece jen měla začít dýchat. To byl geniální nápad, ale teď dýchala jaksi rychle a vzrušeně a to dělalo celou situaci napjatou, divokou a ještě více nekontrolovatelnou. Když vložil její prsa do svých dlaní a zasténal rozkoší, horko se jako zázrakem vlilo do jejích beder a ona v sobě shledala touhu, být k němu blíž.

Byla to rozkoš, sladké šlehání sametovým jazykem na horní patro jejích úst, ale znenadání se její rty z jeho úst vykroutily a ona sklonila hlavu.

najednou si uvědomila, že to stejně tak dobře může být kruté, nebezpečné a nikde neusazené individum bez cíle, které se rozšířilo po celé Střední Americe, a kterého je víc než přirozených nepřátel člověka.

Zvědavě popotáhl jedno obočí.

"Opravdu, ne," naléhal a jeho hlas zněl hnusně.

on ve vedlejší místnosti chrochtal, sténal, úpěl a vše proklínal, jak se sám snažil dostat do postele.

Cherish se dívala jak se babičina medicína dostává do varu, přitom zmatek v její mysli toleroval pouze jedinou myšlenku. Kdo je, u všech rohatejch, Ziggy a co si s ním mám počít?

spletl si ji s členem skupiny zápasových fanoušků

jeho postava, která byla vysoká, štíhlá, s krásně vymodelovanými svaly a kostmi, které opovrhovaly všemi pohmožděninami a škrábanci,

Třela se přitom o blůzku, až se jí bradavky vzrušily.

ryzá vášeň

gestikuloval přitom svými tmavými, prací mohutnými pažemi.

nečekaný žár, který mezi nimi vznikl, jí bříško modeloval nechtěnou touhou.

Jeho hlas byl chraptivý a zněl téměř šíleně.

"Chutná vám to?" "Uch-huh."

Jeho tvář vypadala trochu zeleně.

Odkašlala si a setkala se s jeho protestujícím výrazem.

S její něžnou pomocí hupsnul do sítě, která se s ním začala prudce houpat.

Její smysly byly napadeny mužským pižmem

I když byl Ziggy vzrušen, jeho hojící se tělo opovrhovalo tím co cítil a usnul.

Cherish ho nutila, aby její tělo používal jako polštář.

jeho tmavé obavy

Jeho žaludek se bouřil, když pomyslel na obyčejnou solidní stravu, i kdyby byla chutná, což Cherishiny vajíčka nebyla.

"Proč si pamatuju takovéhle absurdní věci a svoje vlastní jméno ne?" Potřeboval něco rozbít nebo zničit.

Jsem rezatá.

Projelo jím pokoření.

Nedvořil se jí a ani si jí nezískával, tak jak to muž k ženě dělá, ale měl takový strach zůstat po tmě sám, a když ona viděla, jak je slabý, tak mu vyhověla a zůstala.

Tyhle spontální myšlenky ho na chvíli zmrazily.

"To není vaše zase tak hrozná stránka, Ziggy." Jeho povrchnost ho úplně opustila, nebylo o tom pochyb.

Dívala se na jeho poslušnost trochu podezřívavě. Podle jeho běžného chování, předstíral že mu to je přirozené. Byl pořád takový protivný, nevypočitatelný, náladový člověk a nebo ho k tomu přiměly asociace, které vyvolala tahle žena? Samozřejmě, že se mu s trpkou ironií připomenulo, že všechno je také ovlivněno tím, že skoro zemřel a přišel k sobe s úplnou ztrátou paměti.

"Och, opravdu!" Rozčileně od něj odešla. "Já to myslím opravdu vážně," řekl do jejího prázdného křesla.

Nevšímala si ho ani během večeře, a pak ho nechala v domě samotného- pomateného z dlouhého sedění v místnosti- a šla se projít na pláž při západu slunce. Chvíli se vztekal, bezcílně se plížil po místnosti a ujiščoval sám sebe, že jeho život je někde jinde, někde hodně daleko od Cherish Loveové

Potkala se s jeho chápajícím výrazem a bez varování, se rozesmála.

Jasmínová, wisteriová, oleandrová a vůně ibišku voněly za okny.

Snažila se zakrýt své zklamání. Přesto si toho všiml, bolestivě jí štípl a ona se rozhořčeně kvikla.

mazlila se s delikátní zručností s jejím bříškem. (ruky)

Bouchl pěstí do stolu, až se roztřásl.

Měla chuč třást s ním tak dlouho, dokud nebude klepat všemi zuby

Její podráždění narůstalo po skocích, jak k němu přicházela pod azurově modrou oblohou.

Jeho sny byly jako hororové komnaty plné neznámého strachu.

zbytek silné svařené směsi, která tu dnes bezbřeze tekla.

"Myslíte si, že jsem zamořen zlými duchy?"

"Och, Ziggy," zamumlala a sundala mu vlhké pramínky svých kaštanových vlasů z jeho čela.

Vypadalo to, že od chvíle a po celou dobu, kdy byl na ostrově, jezdily její city na horské dráze a zrovna teď se řítili střemhlav dolů.

Vynaložila tolik energie na to, aby byla nezávislá, že přezírala nejzákladnější podmínky lidského soužití, potřebu lásky a důvěrnosti, a že se začala, ke své velké hambě, chovat blahosklonně.

Během divokého záchvatu, který se ho zmocnil

hlava mu nelítostně do rytmu bubnů třeštila

Tento hladký zvuk přírody byl velmi příjemný.

Božská tělese vypadala dnes v noci tak živě, stejně tak jako boubelatá krajková oblaka, která je líně zahalovala a jejichž jemné okraje stříbrně zářily měsíčním světlem.

Příval jeho šlachovitých svalů k ní a zase od ní byly vzrušující.

byl jako přimražený, pak jí prohnutě ze země zvedl a sundal jí halenku z ramen a z paží.

Mohla ho v džungli uvěznit na věky, až tak byl odhodlán.

Sledoval svými zbožňovanými polibky její dlouhé, elegantní hrdlo... (Ocucává flašku)

Teď měla tvář zaprášenou, s několika málo pihami, které ji způsobilo slunce.

a když ho dráždila víc, jeho sténání bylo fascinující. Teď příroda serenádou oslavovala krásnou věc, která se mezi nimi stala a ukrývala je před všemi koncerty světa, které je až do šerého objetí džungle přivedly.

hladil ji po hebkých vlasech a něžností se rozplynul.

Pohladila jeho prázdný žaludek

necítili potřebu čehokoliv jiného než přítomnosti jeden druhého.

Vesnice byla klidná.

Opovrhoval svými duševními i fyzickými nemocemi

Nevěděl, zda měl slušné vychování a bral si ochranu se svými předešlýma sexuálníma partnerkama.

Spadly mu čelisti.

vyhrnoval košili z jejích nohou.

Zaplavena něhou líbala hebký úd jeho hrdla

Dovolila mu vejít do roztoužené špehýrky, která čekala jen na něj

Zachvátila je "smršč". Z jejich hrdel vycházeli táhlé výkřiky nejniternější radosti a vzájemnou rozkoší se bezmocně třásli.

Výraz jeho tváře byl zlý a ztrácel se ve tmě chodby.

Ziggy padal a palice ho bouchala do lebky.

Cherish hlas zněl tvrdošijně a otřeseně.

Jejich ústa se setkala v jemném spojení jazýčků a rtů. Od začátku v ní jemně probouzel city, až jí začalo srdce mohutně tlouct a krev tepat.

Zdravou ruku položil na zapínání jejích citlivých hnědých kračasů.

Hladil její krásná ňadra a ona se přitom prohýbala v zádech.

Malinko ho sevřela, až se jeho dech zostřil a natáhl, pak si prohlížela celou jeho mužskou odlišnost a usmála se.

KRÁSKA A NETVOR

Předklonil se a sehnul hlavu, aby mu ji mohla svléknout.

Tiskl jí palci tvrdé středy nejsametovější pleti.

z očí jí zářil pohled plný lásky.

ČTVRTEČNÍ DÍTĚ

Mělo to stejný efekt, jako kdyby situaci polila benzínem a škrtla sirkou.

Chycená. Marlie cítila tykadla strachu, jak vstupují do jejího těla. Bryce jí chtěl vzít úplně všechno. Dovolí to ona jen pro slávu okamžiku? Ne!

Marlie bzučela napětím a byla přesvědčená, že by vyrobila dost proudu, aby osvětlila celý Pittsburg. "Myslím, že jsem vzrušená, Bryci," zasípala.

pak je shrnoval dolů, až na jejím těle nezbylo nic než její hebká kůže.

Jat hrůzou si uvědomil, že její sladká nevinnost ho obklopila a zanesla tam, kde ještě nikdy nebyl.

Bylo to potvrzení mužské a ženské kompatibility, oslava manželského spojení.

Jeho upokojující síla neustále nutila její dech bouřit.

A on k ní přišel a vzdal své tělo jejich společné rozkoši.

Později, když oba milenci leželi propletení, dívali se jedem druhému do očí a přemýšleli.

WILD HONEY

"Počkejte. Stůjte. Tam nemůžete!" ozval se uškrcený ženský hlas.

Její dotyk nevyvolal smyslnou škálu elektřiny, kterou by jinak cítil pro krásnou ženu.

začal sebou zmítat ze strany na stranu a zalévat se potem.

Přístroje vypukly v hlasitý pípot.

Bylo to uškrcené zasténání, které z jejích rtů vyšlo ven.

Když byla volná, zůstala stát a dlouho se třásla.

Její slova slábla, až ji opustila úplně, jak ji stále eroticky hladil bradavku.

Smích, který z něj vyšel, byl sice tlumený, ale hrubý. Síla, která byla silnější, měnila nenávist v něhu.

Uškrcený vzlyk mu rval srdce.

její blízkost mu přinášela teplý a milující pocit.

Jeho tvář byla v šoku.

MILOVNÍK

hedvábné šaty zašuměly o hrubou látku Lukových džínů

Srdce jí svým silným tlukotem stále Lukeův příjezd připomínalo.

Obraz, který se jí před očima prostíral, se týkal jenom Lukea, její první lásky, kterou tolik milovala.

Meg očima sledovala jednoho po druhém

vzbudí kolem sebe zájem lidí a sdělovacích prostředků

kolem probleskovaly fotoaparáty

Meg Lukeovi vyklouzla z jeho pevného stisku. Držel ji stejně pevně jako před deseti lety. Dokonce i stejně voněl.

sledovala, jak Luke vychází z vozu ven, kde se na něj vrhal dav fanoušků

bylo až záviděníhodné ho pozorovat

Luke se zhluboka nadechl a těžce vydechl, čímž naznačil, že pochopil.

"Mně to nic neudělá," nabízela se zdvořilostně Meg i když věděla, že to pro ni bude zkouška pevných nervů.

Překvapilo ji, jak svůdně může vyhlížet zdánlivě banální pohyb, jakým bylo odhození polštáře milované osobě.

Přitom si pomyslela, že by jí takový luxus ani nestál za to, kvůli jednomu hollywoodskému frajírkovi, který si ženská srdce a jejich čas získával se samozřejmostí jemu vlastní.

Otočila se na podpadcích s tím, že odchází z pokoje pryč. Málem však narazila do zdi. Rozrušením si neuvědomila, kde vlastně stojí. Tvářila se jakoby nic.

Netušila, že jí bude Luke imponovat daleko víc, než na co byla připravená. A celou situaci ještě daleko více ztížilo společné povlékání Lukeovi postele.

Moc se mu v tomto luxusním oblečení nedařilo

přirozená a čistá krása, která Lukea zvedla z křesla

Obával se, že v něm vzplane vášeň, když jí byl tak nablízku a cítil svěží, čistou vůni její kůže a vlasů.

Kdo mohl být tenkrát tak podlý a udávat lásku dvou mladých lidí?

"I to se může stát," nenamítal Luke, jako by chtěl, aby jeho postoj vyzněl povýšenecky a Meg si ještě na poslední chvíli mohla rozmyslet, čemu se podvoluje.

Jeho přímý pohled byl už tak blízko jejím očím, že všechna slova vyjadřující obavy byla zbytečná.

Pak semknutím rtů obalil rty její.

Příjemná potěcha z jeho dotyků rozdmýchávala její vášně. Luke uchvátil mezi zuby její dolní ret. Pak jí do úst vsunul svůj jazyk a třel jím o jazyk její.

Meg si znovu poupravila vlasy, které očividně vlály mimo účes.

Psa pohladil a ten zase odběhl na své místo.

Její obrovskou péči, starostlivost, pořádek a ochotu si hluboce uvědomoval ve chvíli nejtěžší a to v době, kdy zemřela na rakovinu.

"Myslel jsem, že je tu nějakej vetřelec, když jsem slyšel šum."

Luke ze sebe vysoukal úsměv

rozlehla se autem vůně jejího parfému

Debbie prostrčila svou ruku Lukeovou paží a více se k němu přitiskla

měla na sobě kostkované šaty a baret, aby podpořila pestrost festivalu

ani tyto atrakce mu v jeho náladě nepomohly.

Procházela pod dekorativní mřížovou konstrukcí, na které se rozprostíraly popínavé rostliny, z nichž některé byly už ozdobeny růžovými květy. Druhou možnost, která by spočívala v tom, že by Lukea nechala stále ještě marně čekat a doufat, že Clint za ním přijde, nechtěla připustit.

začala v ústech pocičovat sucho.

Ve chvíli, kdy slast Lukeových polibků opětovala polibkem svým, to věděla už jistě. Otevřela svá ústa víc, aby mohla od Lukea přijmout další toužebný polibek a vyzývat ho k troufalým dotykům.

Rozepnul jí podprsenku a upustil ji na podlahu. Okouzlen její přirozenou krásou, chvíli nic neříkal.

Chci každý kousek času být jen s tebou, držet tě, líbat tě, milovat tě a prostírat se v tobě.

Luke obepnul své rty kolem jejích a políbil ji tak silně, že na svých rtech cítila stisk jeho zubů.

lehl si k Meg a vybičován do nejvyššího erotického vzrušení, vstoupil do jejího klína.

Luke obemknul její pootevřená ústa, svědčící o její vzrůstající slasti a jazykem objížděl jazyk její.

Meg měla pocit, že se samovolně vznáší v oblacích a že se bude vznášet tak dlouho, dokud slast z vyvrcholení neopadne.

"Lukeu, teď, prosím tě!" volala Meg a házela hlavou ze strany na stranu. "Prosím tě." "Tak dobře." Luke zrychlil a přitlačil se co nejdál.

Vložila mu ruce pod plášč a ponoukala ho k milkování. Položil sluchátko a padl na postel vedle Meg. "Ty mrško jedna," zašeptal

Druhou rukou jí hladil ňadra, která pak vzal do úst.

svá ústa ponechala otevřená, aby Lukeovi naznačila, jak dychtí po jeho jazyku

hladina ji zakrývala celou kromě hlavy.

Může však Meg působit příjemné pocity, které by byly i jeho rozkoší.

Luke přikývl. Chtěl, aby to Meg zopakovala. Meg mu vyhověla. Luke se celý chvěl.

Luke, který se snažil chytit normální dech

Postavil ji na zem a Meg mu přitom vstoupila chodidlem na nárt, aby druhou nohou mohla obmykat jeho stehno. Jednou paží objímala jeho hřbet a druhou si Lukea k sobě více tiskla.

Tentokrát se svého vysněného pocitu, kdy se jeden prostíral v druhém, konečně dočkala.

Hleděl bezcílně do země.

Luke bolestně vybuchl smíchy.

Po celou dobu přerušovala svá slova pláčem.

Pak se oba chytli za bolavé tváře a ušklíbli se palčivou bolestí.

Meg se snažila nedat na sobě znát své problémy.

Luke se poněkud vyděsil a zívnul.

Ansel byla nepříjemně vychytralá a tak se Luke musel obrnit ocelovými nervy.

Meg se postavila na špičky a přivinula se k němu jako liána.

laskali si vzájemně tváře a oba spolu splývali ústa na ústech.

Hladil jí stehno a pevně ho stisknul.

PĚKNĚ PO POŘÁDKU

Sam přerušil její výčet pobaveným zasmáním.

světlo vcházelo dovnitř dveřmi a škvírami ve stěnách.

měla pocit, že se jí třesou nohy.

Chvíli si zamyšleně hryzl zevnitř tvář.

"Proboha, stávám se na stará kolena morousovatým."

druhý den jsem si obléknul bezejmenné kračasy

Potřásl hlavou, ale s horním rtem - vlastně spíš s knírem - si pohrával pobavený úsměv.

potom odcházel s ďábelským úšklebkem na rtu a významným mrknutím

Ztišila ho přiložením konečků prstů na jeho rty.

Slaboučký ston proudil z jedněch úst do druhých, ale nebylo důležité, kde se vzal.

Vzal do úst jeden z kapajících prsů a chtivě se k němu přisál.

Boky se mu začaly pomalu vlnit.

Když ho ucítila hluboko v sobě, pocítila neuvěřitelný smysl bytí, jedinečnosti a krásy, jež jí zaplavily

Sam objevil její prsa skrz široký rukáv košile.

napjaté svaly na krku a ramenou mluvily samy.

Svaly na čelistech mu zahrály.

Samův výraz byl až doteď bezvýrazný

Žaludek měla jako zauzlovaný, údy vyrabované.

to vše ji definitivně dodělalo.

Chelsea vyletěla jako uštknutá, ale hned se ztišila.

Byl mazaný, ale Chelsea ho milovala. Bože, jak ta ho milovala!

... v obyčejném venkovském domě, který před několika týdny objevili v novinách a koupili.

"Miluju tě, hrozně tě miluju." Knír se mu na jedné strně zvedl. "To je v pořádku. Klidně to říkej, jak často chceš."

NAVŽDY TVŮJ

našla v životě ten správný směr a taky je schopná se víc sdílet.

zapracoval v ní soucit

tušila, že večerní stíny místu odejmou poslední lidský přídech

Když vstoupili do tmavé zatuchlé budovy, všimla si, že mu oči pohltila tma.

na plných tvářích se rýsovaly dlouhé řasy

Zabořila mu hlavu do rukávu.

"Je nádherný," vypadlo z ní upřímně

Raději znovu zapnula rozum.

vpadl do situace

Promiň, že jsem se tak vytočila

jeho polibky nasály vlhkost

Nechtěl se pouštět hned do styku, protože chtěl, aby první milování

Při doteku jeho úst se svými bradavkami zakřičela.

Najednou se osmělil a obrátil se na ni. Vniknul do ní tak hluboko, že si přitom neuvědomoval vlastní existenci.

z rozkoše, která zachvátila celé její tělo, křičela stále víc

"To ti nevěřím, Clayi," řekla přesvědčeně Spring a Clay ji v tom nechal.

Po polibku jí paže zůstaly kolem jeho ramen.

Oba slzely láskou a vděčností jeden k druhému.

SVATBA NAOKO

Abbiiny city se rozběhly různými směry.

vzal do úst bradavku, což jí způsobilo chvění po celém těle

SILVESTROVSKÝ VEČÍREK

Uvědomovala si i určité ščouchání v oblasti žaludku. Jeho mužství se probudilo.

Johnovy prsty jako by měly přísavky chapadel chobotnice.

Vzrušeně se zachvěl, jak mu zrychleně proudila krev v značném soustředění.

Clint se na ni zadíval velmi zamyšleným způsobem.

Smích v ní vytrvale bublal.

Zvedla ruce a zatřásla mu hlavou.

laskal ji a vydával mručivé zvuky.

velice domýšlivým způsobem přivřela víčka

Prohlížel si její sladký ženský tvar, jak se pohybovala

Pak sklonil hlavu a v očích jako by mu zářil temný stín jeho klobouku.

usmál se takovým zasněným způsobem.

byly to štíhlé šaty pozoroval vlnící se tekutinu v šálku.

Prohlédl si její věci a měkce zapískal

V tom okamžiku už z něho byla nervózní troska a musel se posadit na postel. Rukou se chytil za hlavu a jeho oči byly velmi nevinné.

protože se začala svíjet a kroutit a vydávat vzdechy a spokojeně vrněla.

(Popis styku:) Sklouzl k barikádě a stále se nemohl strefit.

Uvolnila se a on do ní ještě hlouběji pronikl. Zaskučel jako býk, který uvízl v rozbahněném potoku.

Zadržovala velké slzy, které se jí hromadily v očích a zakázala si, aby se jí kutálely po tvářích.

PIRÁTOVA ŽENA

dokud se vzdechy vášně nezměnily v slastný pláč, kňourající a toužící po propuštění.

Dala mu ruce pryč a jak tam stáli a zírali jeden na druhého, uhodila ji absurdita té situace do očí.

cítila, jak se po ní rozlézá horko

Bouře, která byla opodál, se přibližovala.

Diana se svalila na polštáře a rozplývala se v jeho polibcích.

Myslela si, že v ten okamžik snad pukne štěstím.

PŮLNOČNÍ LEDY

Půda pod nohama, která se stejně pohybovala s plavbou lodi na vlnách, se o nic víc nepohnula.

Místo toho, malinký kout v jejím srdci tiše uložil vzpomínku na jeho ruku svírající její, jakoby do památníku.

Nevolnost, myalgie a další latinské názvy problémů ho dlouho nechávaly zesláblého jako malé dítě.

Tohle je maximum, co se mohu uvolnit

Povytáhl obočí nad hedvábím.

Cal má v sobě moc, která by z ní vytáhla jak duši, tak i srdce - a že by proti tomu byla bezmocná.

S tímto uškrceným požadavkem se Ivan stáhl zpátky do koupelny.

Jelikož přitom otevřela ústa, napomohla Calovi, aby přidal k svému, už tak lákavému repertoáru i pohyb jazykem. Poté začal sát ze sladkosti jejího spodního rtu.

Hedvábné šaty sloužily jako silný zesilovač ke kouzlu jeho dotyků.

A téměř vyskočila z kůže, když něžně začal palcem třít prsní bradavku ukrytou v hedvábí. Nemohla myslet. Bylo ji všechno jedno.

Ovinutá kuklou vzrušivého, dokonalého štěstí, Faith navracela jeho laskání.

Přidávala na slasti, když na ni dýchal poté, co ji navlhčil ústy.

chytil se za hlavu z přívalu decibelů v jejím hlase.

otřásala se údivem nad svou nově objevenou svobodou ho poznávat.

Touha po něm byla okořeněná láskou a posedlostí, což ji nahánělo strach. Dokud se nezahleděla do jeho modrých očí a neuviděla v nich stejnou změč citů. Touha... posedlost... ve spalujícím pohledu rostly.

Když se na ni podíval, Faith se nikdy v životě necítila tak krásná, jako teď.

Odhalil ji jako se odhaluje drahocenný poklad a přistoupil k jeho obdivování. Nabral krémové bohatství ňaděr a držel je v dlaních.

Pokud měl Cal ještě nějaké pochybnosti, ty teď prchaly ven oknem. Touha po ní přemohla veškeré myšlenky se bránit. Chtěl vůbec někdy?

Špičkou jazyka těkal uvnitř smyslné sladkosti jejích úst.

Dal si na čas, milimetr po milimetru. Zbožně postupoval, až došel k růžovému vrcholku. Tam se zastavil a třel prstem ztuhlou bradavku. Faith začala vydávat krátké povzdechy rozkoše.

Calovo příliš velké pyžamo jí sklouzlo z ramene a Cal mu věnoval plnou pozornost. Zlíbal ho.

Přestože se Faith smála s ostatními, vryla si výraz v Calově tváři do paměti - začal ji nahryzávat klid v duši.

"Ani ty nevypadáš zle," poznamenala s obdivem nad tím, jak dobře vyplňoval texasky a texaskovou košili.

ANDĚL TOUHY

dům nikdo neobýval a matka příroda se vrátila zpět do zanedbané zahrady.

Dnes však zapojila veškerou sebekontrolu až ke krajnosti.

Nezadržeitelné slzy jí zaplnily oči.

široké nevinné oči lemované tichou silou

cítila, jako by někdo její nervová zakončení napíchl na ostré konce hvězd

Jeho šovinistkická slova ji neměla příliš potěšit. Ale nebesa, pomozte jí, ony ji potěšily.

Zdálo se, že její nohy v černých punčochách vedou až k jejímu krku.

Hrábnul po jejím tenkém zápěstí a potom zklamán zjistil, že jej nedokáže odhodit stranou.

Rachel se odmítala krčit pod jeho vzteklým pohledem.

Ač už to bylo cokoliv, Shade pocítil náhlou touhu položit svou pěst na hrdlo toho kreténa.

Shade cítil stejnou potřebu, která z ní vyzařovala. Nebo to byla jeho vlastní potřeba, kterou cítil?

Rachel se rozhodla, že se už válela v sebelítosti dost dlouho.

Potom se zavrtala do košíku s jídlem

s vřelým a milujícím srdcem zračícím se v jejích očích

celý její svět se zhustil do chvějících se smyslů.

ústa se potulovala po jejím těle

Vklouzl do ní jenom lehce, ale dost na to, aby její smysly začaly naříkat.

Začal zlověstně čelistní svaly.

a křičela, když se jí zdálo, že jí duše vylétne z těla a potom se rozpadne na tisíc malých kousíčků.

Rachel naopak téměř absolutně zachvátila závrač, když se oddala hře hladkého svalu pod tmavým horkým místem a byla uchvácena jeho drsnou mužskou chutí.

jeho radostný úsměv postrádal přední horní zuby

Jeho náznak visel mezi nimi.

Hodil pohrdavý výraz směrem ke Conlanovi a Rachel.

Nezastřelil však ležícího generála, ale pouze ho srazil do bezvědomí.

ačkoli si přísahal, že dopřeje všemu svůj čas, výbuchy už otřásaly jeho systémem, od hlavy až ke slabinám. PERLY 1995

JEZERO ZÁHAD

Sledovala hru jeho svalů, zatímco si hrál se zařízením.

Studovala jeho temný obličej, který někdy vypadal hubeně, jindy krásně, ale většinou obojí.

Bázlivě ho sledovala. Mluvil o věcech, z nichž vznikají noční můry.

Potom přistoupil ke Gusovi a vrazil mu pod zuby pěstí.

vrazil Gusovi pěstí do žaludku

BOUŘE VÁŠNÍ

"Takže...?" Slovo se pomalu vznášelo v prostoru mezi nimi.

Mám kvůli tobě úplně tupou hlavu.

Obvyklé škádlení, kdy se jí snažil naznačit, že je přitroublý, nemyslící truhlík, nebylo dvakrát příjemné.

Jako by v ní po těch slovech vyrostla cosi jako bublina naděje.

když začal horskými rty drtit její

NÁVRAT CAINA O'HALLORANA

Na oba padla touha.

neposlušné vlasy, které mu poskakovaly po čele

Zase se mezi ně dostaly bolestné vzpomínky. Caine zabrousil očima na její hruď zakrytou bílým pláštěm a připomněl si, jak rád držíval její prsa v dlaních. Byly jako dvě zralé švestičky.

Černý mrak, který na něj sedl před devíti lety, se dědovi rozehnat nepodařilo.

Jestli sis toho ještě nevšim, hochu, tak rychle kmetovatím.

Zašátral rukou a našel její prsa.

V Noře hrály všechny nervy.

Všechny ty pocity v něm povstaly jako staří démoni a bušili do něj zevnitř.

Dřevorubařská soutěž

Podívala se mu na ostře řezaný profil

V tu chvíli se pokoj naplnil staletími folkloru.

Nora cítila, jak se jí nahrnula krev do žil.

Caine jí obkroužil prsní bradavku svými rty a zatáhl za ni. Nora vyjekla slastí.

Nora, opojená ženskou mocí, se nahlas zasmála a mokrým jazykem ho olizovala po hrudi dolů.

Když mu olizovala špičku jako kámen tvrdého penisu, myslel si, že umře.

TRNITÁ CESTA LÁSKY – ASKING FOR TROUBLES

Všichni muži se až do této doby chovali jako mašiny na sex.

Záleželo jí na tom mnohem víc než na získání atraktivního Aarona pro jednu noc, i když její tělo říkalo něco jiného, duše se nedokázala přes jeho chlad a ironii přenést.

Pomalu a opatrně ji pohlédl do očí.

Netoužila po dětských pocitech zakázaného ovoce.

Bylo toho na jednoho člověka trochu moc, a ona se cítila být pouhým člověkem. Proč to muselo potkat zrovna ji? Setkala se s mužem svých snů jen proto, aby přišla na to, že nikdo takový pro ni neexistuje?

"Do men always look at you like that?" "Like what?" she frowned. "Who?" "That sleazy little mechanic. He stared at you the whole time you were cleaning your shoes." "Oh." Hardly a new experience for Serina, but perhaps she shouldn't have smiled as she'd asked the mechanic for those paper towels. But Aaron's annoyance over the mechanic's behaviour was rather the pot calling the kettle black, she thought. "To vždycky vypadáš takhle?" "Jak?" "Tak mechanicky. Jako automat. Vždyč ty ses celou tu dobu zabývala čištěním svých šatů." "Aha." Další nová zkušenost pro Serinu, které vůbec nepřipadalo k smíchu, když si musela mechanikovi říct o papírový ručník na utření. Její jednání bylo stejně mechanické, jako Aaronova potřeba zatelefonovat si.

"Don't be ridiculous. It's too hot, for one thing. Besides, I shouldn't be punished for men's dirty minds." "Nebuď ironický. Není to tak veselé, jak si myslýš. Alespoň ne pro mě. Nemám pro některé věci asi to správné pochopení."

"Perhaps you should have settled for one of those widows Jillian lines up for you." "God, no! They're all mutton dressed up as lamb." "But at least you'd be able to concentrate." "Možná, že tě víc rozčilují rozsvícená Jillianina okna." "Ale ne! Vždyč jsou všichni jako beránci." "Ale ty ses chtěl především soustředit."

Gerald cleared his throat rather noisily, and his wife glared at him. Gerald jim ustoupil z cesty a jeho žena jim uvolnila dveře.

Aaron se k ní otočil. "Ty znáš Chopinovi sklatby?" zeptal se a v jeho hlase zazněl ironický podtón.

I'm fed up to the eye-teeth with men taking one look at my chest and thinking "sexbomb". You're included in that too, Aaron, though I expected more from you. You used to be a person of some inteligence and integrity." "A aby bylo jasno, jestli něco nesnáším, tak jsou to muži, kteří mě svlékají očima a myslí si, že jsem kus hadru. Necítim se být sexbonbou a od muže čekám víc než postel. Ráda bych při styku s muži používala hlavu a svou inteligenci. S tebou to ale asi nebude možné. Mýlila jsem se v tobě, a je mi to líto."

Zatvářil se dramaticky, otočil se kolem své osy a dal tak Serině možnost, prohlédnout si jeho nádherné mužné tělo. Byla zoufalá. Byl tak krásný, dokonalý, do bronzova opálený vypadal jako socha.

se odrazil a běžel k vlnám příboje, který házel vodní pěnu na písečnou pláž. Serina běžena za ním, ale zastavila se v mělčině a s bázní hleděla na to, jak se Aaron vrhl do zpěněných vln příboje. Muž, který zápasil s vlnami byl u konce se silami.

nasadila si klidný výraz.

Serina se rozeběhla směrem k nim a jakmile byla na dosah, jednou rukou mu pomáhala složit muže s jeho zad a druhou mu odhrnula mokrý pramínek vlasů z čela. Zahleděla se mu do očí s takovou láskou, že se Aaron otočil a něžně se na ni usmál.

Vrátil jí škleb.

dokonce v sobě potlačuje své vlastní touhy milovat se.

She searched the sea of faces around her Ve vzduchu bylo cítit moře

Každou chvilku zaregistrovala mlsné mužské pohledy, které jí donutily zatvářit se odmítavě a otočit se zády.

snažila se ovládnout touhu, která při jeho dotycích ovládla její tělo

His eyes swept over her. "You look good enough to eat," he added hungrily. Sklouzl po ní očima a dodal: "Mám hlad, že bych jedl i hřebíky. A ty vypadáš, že by sis také něco dobrého dala.

"You're so charmingly droll sometimes. Jane Austen would have loved you." "Vypadáš báječně, Jane Austenovi by ses mohla líbit."

vytáhla svou ruku z jeho

"Nejlepší je pohled zepředu. Neuvěřitelně mě vzrušuješ. A rozptiluješ." "Občas rozptiluju i sebe samu."

"Ah, now, that's more like my Serina. I'll bet you could cut a guy to ribbons if he got about of line with you." "V tomhle jsme si hodně podobní, Serino. A já jsem navíc strašně žárlivý. Každého muže v tvé blízkosti bych nejraději zabil."

Prohrábl hrdla lahví a natáhl ruku kamsi dozadu. "Ano...tady je jedna malá láhev." Vzal nápoj do rukou a vracel se k ní. "Připravím směs. Co ty na to?"

The kitchen was located to the right of the diningroom with a fold-back partition above the servery counter that changed one wall into an open breakfast-bar. Do kuchyně se vstupovalo pravými dveřmi z jídelny. V její stěně se stisknutím zlatého knoflíku odklopila skříňová část a za ní se objevil svačinový bar.

Ale i bez těch slov jim oběma bylo jasné, že prožijí něco, co žádný z nich dosud neprožil.

She knelt up on the bed and helped him with the buttons on his shirt. "But won't you be late?" she asked, worried that he might think she had deliberately tried to seduce him. "It's not that late." He ripoed off his shirt and started on the belt of his trousers. She helped him drag his clothes down. Natáhla se a pomohla mu do saka. "Ale nebudeš tam zase tak dlouho, že?" zeptala se, ale vzápětí dostala strach, aby si nemyslel, že bez něho nevydrží. "To není zase tak dlouho," poznamenal a dokončoval své oblékání.

Pak se otočil, vzal její ruce do svých a položil si je na ramena. Pak jí zajel rukama do vlasů. Nakonec uslyšela bouchnout dveře a osaměla.

"Musím vzít klijenta na vánoční přípitek a večeři," vysvětlil

I'm going to get my favourite beach hat. I left it here a couple of weekends ago. Hodlám navštívit svou oblíbenou pláž, tak jako některý z víkendů předtím.

"But... but you locked the door! Why did you lock the door?" "Ale....ale vy jste odemykal dveře! Jakto že máte klíče?"

Then he walked round and topped up both their coffees with boiling water. Podívala se na něj, jak snaživě srkal vařící kávu.

We were both doing a part-time course in business. Měli jsme jít na nějakou pracovní schůzku a party.

"I find it hard to believe Aaron put up with that. He's a very strong-willed man." "Podívej, přesto všechno si myslím, že se z toho Aaron dokáže dostat. Je to silný muž."

Once the echo of the door's banging had died away the silence was electric. Otevřel dveře a byl pryč. Ticho přerušilo jen zabzučení elektrického zámku.

I would have thought that you, of all people, would understand how others react to a sick, jealous mind. Opravdu si myslíš, že ty, a lidé tobě podobní, by mohli rozumět citům a pocitům druhých lidí? Jsi hrozně rychle se vším hotový.

Aaronova pokožka pálila jako uhlí.

"Presents can only be given out from under the tree. "Dárky se smějí vybalovat až od tří hodin."

"Sunglasses!" Christine announced gaily as her father slowly drew them out of the case. "Put them on, put them on." ...vybalil nádhernou soupravu skleniček z modrého skla. Byly elegantní, neobvyklé a strašně drahé. "Sluneční sklenice!" vykřikla Christine, zatímco její otec pomalu a opatrně vybaloval jednu po druhé.

Dívala se na jeho krásné tělo, jak se pohybuje místností

sněhobílé třičko ve tvaru V

"Cos sis myslela?" zeptal se a díval se jí přitom přímo na ní.

Jeho prsty vyjely k jejímu hrdlu a něžně ji dráždily.

She had gone to a twenty-four-hour medical centre early that morning Strávila dvacet pět hodin v lékařském centru od časného rána

Men who liked to talk about sex were rarely a problem. Muž se zjevně hodlal bavit o sexu, ale měl s tím problémy.

They stopped to look up into the clear blue sky. Tam stálo jeho bledě modré auto.

"Great day for the race, isn't it? "The race? What race? "The human race." "Krásný den pro déšč, nemyslíš?" "Pro jaký déšč, Aarone? Vždyč neprší." "Ale prší. Prší nám štěstí.

BLUES PRO MARTU

sledoval Anniny nohy, jak se ukládají do auta.

Bríza, nasáklá solí, jemně foukala od vody

slunce zapadlo, a nad přístavem dlouho viselo růžovooranžové nebe, které se zvolna měnilo v rozžhavené uhlí.

Nemíním jí procházet zbytkem života jako neviditelný muž.

Pohlédl na ni a všiml si, že se jí kolem úst usadil tvrdohlavý rys.

její matka nepraskne trémou z druhé ruky

Polykají každé jeho slovo, když vypráví, stejně jako kdysi já, vlastně dodneška.

Mám v plánu fungovat coby špatný vliv.

neměla by se mu zaplétat do života

Sledovala, jak se Chris mračí odhodláním chovat se jako starostlivý otec.

Chris klidně vzal svou vidličku a nůž a začal pojídat.

"Jsem pokaždé ten poslední, kdo se všechno dozví poslední?"

s rozmyslem jí sázel polibky na krk

"Jenom jsem chtěla, abyste se smířili," zakvílela Marta a oči jí vyplavaly.

POTÍŽE V RÁJI

Maska mu spadla.

Peavey stál nehnutě jako darebný fracek, čekající na nářez.

To není muž, s ním je radno se zaplést, říkala si v duchu.

Byl milenec, který se označuje lidovým rčením "šup sem, šup tam".

Ta bosá dívka s krásnou tváří, hnědýma očima a hřívou tmavých vlasů mu ale strašila v mysli.

"Sedněte si. Z hlavy vám mizí krev."

Vsadila by se, že se její společník opět začíná skrývat pod obvyklou masku.

S udivující rychlostí se zarazil.

nadzvedla bradu do výše

To je problém, jehož by se neměla dotknout ani třímetrovou holí.

Poštvu na vás zákon!

Horkost jeho dechu zesílila.

byla jsem vdaná za přehnaně čistotného člověka, šplhajícího stále nahoru

jako bych byla dítě, nebo něco podobného.

Mohl snad být její život už absurdnější?

V hlase měl znuděný tón

kul proti němu ďábelské protiopatření.

Vztyčila bradu.

prohlásila s větší nerozvážností, než jakou cítila

Každý pohyb jeho rtů nebo jazyka se zdál více než rozkošný.

Pokožku měl pevnou a svalnatou. Její byla jemnější, smyslnější a slibnější.

Spočívala na polštáři s hlavou plnou rozevlátých vlasů.

"Copak?" Dotkl se jí vlaků.

Zvedla se v ní vlna horkých slz hněvu a frustrace.

Odhodila mrtvého ptáka do dálky

V hlase jí zněl tak žalostný tón, že mu nezbývalo, než se o něco pokusit. Vysunul bradu a vyrazil k Peaveyovu dvoru.

"Jo," pronesl s tvrdostí v očích.

ptal se na to hlasem nahánějícím husí kůži.

Udivilo ji to a zvedla zrak a narazila na jeho.

Ale i tato neutrální témata ztrácela svůj obsah. Stávala se osobní až k bodu intimity.

mladý muž polkl, aby získal rozvahu.

Toho slova jsem neměl použít, ale vyklouzlo mi, pronesl jsem ho skleslostí, napadlo ho v duchu.

"Rito," mumlal s hlavou na jejím hrdle. "Budu si tě vážit jako blázen.

Vzdychla či zasténala sice jen párkrát, ale bylo znát, že to prožívala.

Zmáčené vlasy jí padaly dolů.

Byl mlha a psí kvílení znělo jako skřeky víly veštící smrt.

Otevřela škvíru v žaluziích

Údivem ho bodlo u žaludku.

Archer vystrčil ramena. Snažil se překonat pocit agresivity.

Dnes vyvíjel tak prudkou energii, že vypadal jako posedlý.

Spal tak hluboce, že bylo těžké a sobecké ho probudit.

ŽOLDNÉŘ

Jeho postava je opředena sítí záhad.

Mark chodil sem tam a v hlavě mu vřela spleč myšlenek.

Vůně Viktorie Jonesové mu pronikla do všech smyslů

Očima mu sklouzla z jeho erekce na obličej

vychutnával vzteklé záblesky v Toryiných očích a způsob, jakým se její růžové rty stiskly.

Odhrnul jí vlasy z těla

okamžitě podlehla mohutnému vyvrcholení

Její oči na něho zářily.

Očima smáčenýma od slz

jeho odporný hlas se jí plížil po těle jako had

svítilny vrhaly tlumené světlo

tvrdý stisk jeho zubů ji rozechvěl.

NEJSLADŠÍ POMSTA

V jeho životě bylo dost potřeštěnosti i bez divokých emočních úletů způsobených Alexou. V jeho životě se objevovalo i tak dost lidí, kteří byli schopni porušit jeho uspořádaný, řízený život, který nutně potřeboval, aniž by k nim musel přidat ještě Alexu.

Když uchopil její ňadro do dlaně, vyšla mu svým tělem vstříc a zesílila jeho touhu laskat ji svými dlouhými, štíhlými prsty.

Podle pohledů, které si Melissa a Kelsey vyměnily, si uvědomila, že odpálila látku tak výbušnou jako ostře nabitý granát.

Naneštěstí zvědavost vůči jeho osobě přemohla její zdravý rozum

po čase musel Ryanův vášnivý příběh určitě vyhasnout

Drobounký dřevěný nábytek nebyl určen pro hru batolat.

Uvědomil si, že se dívá na Alexu strnulým skelným pohledem jako opilec. Mohl by vyklouznout z pokoje a nikdo by si toho ani nevšiml. Nebo by to nikoho ani nezajímalo.

Chtěl udržet chod rozhovoru

Zvuk jejího ženského zastřeného hlasu měl na Ryana překvapivě dráždivý účinek.

To je pak nepřekonatelná vada, kterou způsobují ti, kteří nevidí za hranice tělesné schránky

Vytvořil se mezi nimi žhavý proud sexuálního napětí.

Viděla odhodlání v jeho blýskavých očích, z jeho postoje a napětí jeho těla vyzařoval jeho úmysl. Srdce jí bláznivě poskakovalo a nohy měla najednou unavené a slabé. Nenáviděla, že má nad ní stále takovou moc.

Její hněv nabýval na divoké, neovladatelné síle.

cítila tvrdou sílu jeho svalů pod dotykem svých dlaní

Cítil, že hoří touhou tak divokou, že až hraničila s násilím.

"Ryane, já - mám pocit, že zešílím," přiznala a tahala za sponu jeho pásku.

Všechny její smysly byly rozrušené a plné dojmů.

hlasu a úsměvu vyzařoval výsměch

chystala se mu vyvléci

Mezi nimi opět vzplála prudká vášen a ona se vzdala všech myšlenek na to, že by se mu vyškubla z jeho náručí.

její rozpoložení se divoce zmítalo mezi smutkem a vztekem.

Slunce vrhalo teplý svit

Vítr jí vmetl pramen vlasů do obličeje.

Alexa ho umlčela pohledem, který mluvil sám o sobě.

Její dlaň byla vsunuta do dlaně jejího manžela.

A neexistovalo jakési mrazení vyvolávající varování o tom, že pomsta vyvolává pomstu? Nebo něco v tom smyslu.

kroutivým pohybem přitlačila své boky na zvětšující se, objemný projev jeho mužnosti. Byl pevný a neústupný, zatímco ona ho doplňovala svou měkkostí. Ten základní kontrast je oba zelektrizoval.

polibek se prohluboval a prohluboval.

kroutivě se k němu vinula

Její tělo mohutnou rychlostí zaplavily žhavé záchvěvy vzrušení

BLACK LACE AND LINEN

Romantický opar se vytratil, jako kdyby někdo sestřelil měsíc.

pod mokrou látkou měl horkou a uklidňující kůži

Dívala se do tmavých mlžin jeho očí

Viděla, jak se mu po hrdle rozlil lehký růžový nádech a jak se mu v rozhalence pohybují svaly.

zdůrazňovalo hladkou sílu jeho paží

Svaly měl napjaté a neodpouštějící.

Lauřin zabalený kufr stál u dveří připravený k odjezdu.

bezhlavý žár

Uvelebila se mu na horkém nahém rameni

CHUDÁ PŘÍBUZNÁ

vešel pán domu, plný omluv

Rowena byla příliš unavená a rozladěná, než aby se mu snažila dát najevo nějakou hrdost.

Sluha se vrátil s majordomem, malým, obtloustlým človíčkem s poderřívavým pohledem pronikavých očí.

Její nevýrazný vzhled zůstal v zapomnění

zastavil před vysokým, hubeným domem

PÍSEŇ LÁSKY

Když Dakota odcházel ze scény, vrhla se mu v ústrety třepotavá ženská osobnost lokálního významu, která porušila nepsaný zákon a požádala ho o autogram.

To Chelsea Stoneová by z lycea vyletěla jako zdroj špatného vlivu na ostatní chovanky.

Melinda na něj vzhlédla pohledem laně.

Přejela rukama po zlatisté srsti jeho hrudi, když odhodil košili.

Ruce jí začaly bloudit po těle. Kroutila se a vydávala lehké výkřiky potěšení, které utápěl v hlubokých, vlhkých polibcích.

Dráždil ji tím, že do ní vnikal pomalu a odpíral jí, po čem tak toužila, až nakonec ho prosila jako malé dítě.

GHOST WHISPERS

zvedla hlavu a potřásla jí.

Ale pozdvižené obočí nebylo způsobeno spálenými ústy.

nemohla vědět, že se dotkla bolestivé struny v Nickovi.

svaly na čelisti mu jen hrály napětím.

ptáků kroužících nad zlověstnou změtí štíhlých věží

větrem ošlehanou terasu

Jedno křídlo obrovských dveří se otevřelo a pustilo ven světlo.

Jeho jazyk se setkal nejdříve s ohradou hladkých zubů a pak pocítil divoký záchvěv rozkoše, když ucítil její jazyk zapletený se svým.

Jen ležela v posteli a bezcílně se dívala kolem sebe.

Dusot jeho kroků se nezastavil. Blážil se a najednou byl až u ní a vzal ji do náručí.

Velký plesový sál byl plný prachu, který se činností zvířil.

Vzlykala mu na hrudi oblečené ve svetru.

Orchestr hrál milostnou píseň, nebo alespoň ta píseň byla tak s úsměvem ohlášena. Alice měla příliš práce, než aby se starala o to, co opravdu hrají. Tancovala - z dobročinnosti - s jakýmsi Hejkalem, který dokázal jen skákat jako pony, ač byl takt jakýkoliv. Hudba kolem nich plynula v ponurém, vážném tempu, takže většina z ostatních příšer, duchů a strašidel tančila mrtvolný waltz. Ale Hejkal dál skákal z jedné nohy na druhou a jeho slizké zelené paže se nebezpečně kymácely.

slzy zklamání jí visely na krajíčku.

Svaly na tváři mu pohrávaly, jak zatnul zuby.

Šaty z nich spadly jak podzimní listí a rychle a tiše spadaly na zem.

Byl to pronikavě chytrý muž

pocit viny z udělaných chyb

Svaly na čelisti mu jen hrály.

odvrátila hlavu. Usilovně s ní vrtěla.

BOJ O DÍTĚ

Její nervovou soustavou začal proudit adrenalin

Srdce jí bušilo až v krku a v hlavě měla zmatenou prázdnotu.

HLAS LÁSKY

Hlas se mu zadřel v hrdle.

Jeho pronikavý pohled se usídlil na jejím obličeji.

Všimla si, jak mu horko sálá na povrch očí

hlavu si usadila na jeho rameni

STAR

"Brzo vyvrcholím," zašeptala a otevřela oči. Měl rád, když vrcholili společně, ačkoli to nebylo nutné.

STRANGE BEDPERSONS

Její zrzavé vlasy plují vzduchem jako ohnivá koule.

Nick se nad ní kolébal, dokud se v ní neuvolnily všechny starosti a trápení a nezmizely v širém vesmíru.

Když zatřásla rameny a blůzka se svezla k zemi, zabořil se Benův pohled do slibujících stínů.

Z tónu, jakým to říkal, byl slyšet úsměv.

PERLIČKA OD LÁDI:

Pohled mu zůstal stát na lešení.

PLETKY SE ŠÉFEM

Ladění nástrojů dostoupilo vrcholu. Schylovalo se k začátku nádherného zážitku. Hudba zněla synchronizovaně s jeho nervovou soustavou.

v jejich případě není radno zamotávat se do komplikací

Edward upadl do rozpačitého ticha.

Byly měkké a třásly se jí jako huspenina. (nohy)

Položil jí ruku na ruku a držel.

LESNÍ MILOVÁNÍ

Realita ztrácela své ostré hrany

Gus stáhla krk, aby se vyhnula přímému kontaktu. (Hrdinka je želva).

Ale co, řekla si a zahodila opatrnost do větru.

v koutcích očí mu svítily veselé jiskřičky.

Její hlava vystřelila vzhůru k jeho tváři.

MOLLY A FANTOM

Nesnášel krysy a ostražitě pátral po jakékoli známce přítomnosti tohoto chlupatého hlodavce.

Kdyby se jí zeptal, neubránila by se kladné odpovědi.

RUKA ANDĚLA

Jamie využil její mlčení, které bylo rušeno jen ponurými pohledy jejích očí, k prosazení svého rozkazu.

Její chuč k boji ji alespoň dočasně opustila a zůstala stát uprostřed třpytících se zbytků po přestřelce.

Připoutali jsme nežádoucí pozornost.

Dotkla se studenou orosenou sklenicí tváře a krouživým pohybem se snažila ukonejšit bouřlivé tepání. Pomalu zavřela oči a ponořila se znovu do osudových minut.

její jedinečný šedý pohled se usadil na jeho obličeji

Sevřel ruce v pěst a ucítil, jak mu na konečcích prstů přetrvává chlad jejího šoku.

Ve tmě z ní zbývaly jen obrysy pod naškrobenou pokrývkou.

Ticho se vznášelo pokojem jako mrak.

mezi nimi ležela propast neposkvrněné běloby pokrývek. (A oni skvrnili a skvrnili...)

vyschla jí ústa

Pozorovala hru nejistoty a viny na rysech jeho obličeje.

Byla rozzlobená. Její život byl obrácený vzhůru nohama. Chtěla vědět jak. A proč.

Svým vzezřením medvěda si podmaňoval celý prostor.

Pohybem hlavy zahrnul Jamieho do následujících slov.

"Pracoval jsi přesčas, Jamie?" "Trochu." "Ozval se v tobě mučedník?" "Ne, pane." V odpovědi byl respekt, ale ani náznak podřízenosti.

Vyslovil pohledem otázku a ta byla jemným přikývnutím zodpovězena.

Džínsy a obyčejná košile nemohly skrýt nevšední elegantní styl a přirozený půvab.

S nepatrnou galantní úklonou a hloubavým sešpulením rtů pokrčil elegantně rameny a odvrátil se.

s opálenou tváří, které dominoval šibalský úsměv.

"Hluboké odřeniny, do nichž se může ukládat vápník, který zničí svalovou tkáň."

Byl překvapen silou nárazu, který poznamenal něžnou kůži a zatoužil ukonejšit její bolest svými rty.

Nemůžeme vás nechat odejít odtud a to rovnou zpátky do trasy kulce.

Simon odpověděl zvukem, který se podobal spíše zavrčení než smíchu. Když se ústa klavíristy pomalu rozzářila ščastným úsměvem, všimla si okouzlujícího důlku v jeho tváři.

Změnil se ve svobodného letního vagabunda, štíhlého, atletického, úspěšného.

Byl napůl Čirokéz, napůl Francouz. Výbušný mix kultur, záhadný muž.

Hrot hořkosti se objevil v jejím hlase. Věděla, že nemá důvod jeho bodání cítit.

Vystřízlivěla a ohlédla se na mohutný stín, který zbýval z Jeba.

Starý vztek se znovu ozýval nad volbami, které byla přinucena udělat, nad tím, na co si nemohla vzpomenout.

... ve svém vždy logickém myšlení si uvědomovala...

Když pohlédla do stínem změněné tváře, byla její otázka už zbytečná.

Ztrácela se v tajemnu jeho tmavých očí a jako zlomená deska opakovala svou otázku. "Neřekl jste mi, proč jste tady."

Jeho líný úsměv jí vyrazil dech podruhé.

Vjela si rukama do vlasů a zasmála se, jak jí zmatená masa proklouzávala mezi prsty.

"Ach..." Protahoval slova, jako by přemýšlel.

S jiskrou koketnosti se zeptala: "Kdo vaří?"

Ale jak k němu vzhlédla, zatoužil po něčem víc, než jí jen objímat rukama s jejím tmavnoucím pohledem.

příboj, který jim olizoval nohy

Vjel jí rukama do vlasů a stiskl jejich tmavé prameny

Touha a hladová potřeba se v něm vzbouřily.

Chtěl ochutnat její vlahou měkkost.

s vlasy rozbouřenými kolem obličeje

Věřím, že mohu vykořenit problémy zbytku světa

Zrcadlo, do kterého se dívala, bylo zaslepené vinou.

Brett Sumnerová zapečetila své rány nezhojené a žila ve svém vlastním střeženém světě

Ale co byly slzy ve srovnání s jejíma suchýma očima plnýma zmatku, jejichž pohled nutil jeho bušící srdce puknout.

Každá bolestí naplněná emoce, která ji sužovala, vrhala svůj stín i na něj.

Tentokrát se její slova vytrácela do šepotu, jak upadala hlouběji a hlouběji do pohodlí jeho rytmického kolébání.

A jak polevovala její bouře, rodily se další. Jedna na moři, jiná v něm. Ale před tou první byli v bezpečí. Nebude to pro něj bez obětí, ale počkat, než k němu přijde sama, může. S jedním okem upřeným na klesající oblaka, chránil ji před větrem a otálel tak dlouho, jak jen mohl. Šibalské blýskání bylo pro ně méně nebezpečné než poryvy větru nabývající na rychlosti a síle.

Cítil ve vzduchu štiplavou vůni blesku, kterého se obával.

Se svými terasami byl ostrovní dům domem dveří. Byly vždy otevřeny bříze vanoucí od moře, která se tak stávala součástí zařízení. Ale teď byl vítr divoký a unášel na svých křídlech posly smrti.

Její prsty znaly kadeřavost jeho vlasů, a jak se stáčely, když dorůstaly na šíji. Její rty poznaly měkkost jeho polibku.

Postupoval směrem k ní. Neuzavíral past, ale nenechával ji ani rozšířit se.

Jeho slib ji překvapil. Zalitý světlem byl víc než muž, kterého znala, víc než prudký agent z Černé hlídky. Byl nadaný pianista, drsný realista, snílek se špetkou z ďábelského pokušitele. Ale ač byla jeho duše jakákoliv. Se svým pohledem a tělem mohl fascinovat a svést každou ženu, kterou chtěl.

Vyděsil ji v jejím zadumání, když ji uchopil za ruku.

Jamieho dvojče s podobou tak silnou, že byli skoro identičtí.

Byli impresivní rodina, tak atraktivní svou neuvěřitelnou podobností.

Hezký výrostek už se hrnul do mužských let.

Brett se odvážila vklouznout do hovoru. "Kdo..."

S touhle ženou byla chvíle všechno, co měla.

Brett si neuvědomovala, že jí košile sklouzla z jednoho ramene, a vlasy se jí vznášejí kolem obličeje jako černý oblak. Ani netušila, jak stvořené k lásce její poddajné tělo je.

přidal svůj pohled k Hattiinu.

Ulízaná hlava se zatřásla. "Vy po mně chcete, abych uvěřila, že žádný z vás neshledává toho druhého atraktivním?"

Dokonce i její šperky mlčely. Neměla žádný argument na smutek, který slyšela.

Jamie stál ve dveřích na terasu. Byl pozlacený sluncem a nádherně přirozený s Luciferem, který visel na kapse jeho džínsů. Srdečný úsměv se dotkl Hattie a změkl, když sklouzl na Brett.

Byl jasný den. Větve poničené bouří se nyní na slunci zotavovaly.

Listy pokryté rouškou vlhosti

Obočí se jí zatřepotalo v drobném zamračení, které ale v příští sekundě zmizelo.

Hlas měla ochraptělý napětím z dalšího kroku do živého, cítícího světa.

Motýlí křídla byla stále nerozvinutá, ale každé malé doznání bylo pokrokem. Chtěla letět, osvobozená od ran minulosti, otevřená světu a jemu.

Když ho zabolelo ozvěnou jeho trpělivosti tělo, musel si uvědomit, že druhou alternativou by bylo ji ztratit.

Obrnil se proti vlastním potřebám a hleděl jí do očí.

Brett se s rozkoší rozhlížela a nořila se do míruplné atmosféry, zdobené kapradím a břeččany a záhonem růží.

nové zvuky: pláč racka, víření křídla.

Její ruka se mu zavlnila kolem krku.

Růže kvetly, kapradiny hnízdily pod stromy a sluneční světlo tečkovalo zemi.

Teplý větřík se jí zamotal do vlasů

Otočil se s živým půvabem, o němž se dohadovala, že k němu přišel v lese, kde pracoval se svými bratry, aby přežil.

Pohyby, které se zdály být téměř rozzlobené, nalil světélkující tekutinu.

Pak, aby probudila mysl z jejího omámeného stavu, zavrtěla hlavou.

Měl rád křivku jejího krku, tak rovnou a královskou, s nepatrnou dutinou, kterou rozechvívalo pulsování jejího srdce. Ňadra měla plná a hluboká úžlabina mezi nimi byla stínovou záhadou. Neměla pod šaty žádnou podprsenku a reakce jejího těla na jeho útočnou prohlídku byla zjevná.

Jamie zarazil sám sebe úderem dlaní do stolu. Pomalu, jeden prst po druhém, se jeho ruka zvolna svírala v pěst.

Brett mohla stěží promluvit. Nikdy neviděla tak nezkrotnou a upřímnou vášeň.

Silou své divoké upřímnosti z ní strhl její strach

Uchopila svojí sklenici a vyprázdnila ji. Pak ji opatrně postavila na stůl a vstala. Pod perfektním oblečením se probudil válečník. Bude jejím milencem.

Noční vítr se protáhl kolem ní

Ústy ji škádlil a sváděl, dokud nevydechla nesrozumitelný zvuk.

Dotkl se její tváře, aby zarazil vyděšenou reakci.

V širokých ramenou a svalnatém trupu byly známky jeho dřívějšího života.

Chvěl se napětím, až nalezl řádku malých knoflíků, které pochodovaly od živůtku k lemu.

Kolébal jejich plnost v dlaních a usmál se, když se bradavky změnily v delikátní poupata.

smála se do jeho ramene

hypnotizována pomalým kruhovitým pohybem stropního ventilátoru

Víš, že tě vytrhl ze živého pekla prodejného sexu?

Líbal žílu na jejím krku, vychutnávajíc její tepání.

Stiskl klopy županu a rozevřel ho, odhalujíce tak pahorek smetanového masa.

Jamieho srdce se dalo do malého bláznivého tanečku. Zvláštní bolest hrozila sevřít jeho hrdlo. Konečně. Zdroj její viny - který sdíleli, se roztříštil a stal se minulostí.

Ponořená v myšlenkách si ani neuvědomila, jak se mu strnulé břicho při jejím hlazení chvěje.

Příliš pozdě si uvědomil, že jeho bradavka je uhnízděna právě pod její dlaní.

Tím, jak svíraly násadu sekery, jeho prsty dokazovaly svoji sílu.

Jamie jí přejel prstem po obočí a přál si, aby jím mohl odstranit zamračení.

Oči měla temné, bouřkově šedé a světélkující.

Byla unavená. Celodenní dohady a lámání hlavy si vyžádaly svou cenu.

Měla štíhlé tělo s dlouhým a útlým pasem.

Stáli už ve vodě po kotníky. Byla měkká a teplá.

Jeho jméno, šeptané do jeho nahé hrudi.

Polibek začal jemně, a pak se rozvinul v něco tak vzácného a sladkého, jako noc rozkvetlá jasmíny.

vlna se rozpleskla a zasypala je sprškou vody. Vrazila do nich další vlna. Zatahala Brett za šátek a narušila jejich rovnováhu.

Širokými rameny počínaje až po rozložitý hrudník, od hladkého břicha po svalnatá stehna, byl ztělesněním síly. Kypící smyslnost a horkokrevná vášeň. Dřevorubec. Jamie.

úšklebek stále ještě číhal v koutcích jeho úst

Toužila po nějakém vysvětlení, upřesnění, prostě něčem. Místo toho ji nechal svou mírnou, línou reakcí na mrtvém bodě. Nemohla nelogický obrat v konverzaci snést. Rozčilená jeho netečností a záhadnou narážkou mu strhla klobouk z obličeje.

Brett jen stěží odolávala touze přitlačit klobouk na potměšilý výraz, který zcela určitě skrýval.

Pravda, kterou se snažila popírat na pláži, se rozhořela horce, nezkrotně a bezodkladně v chatě. Skrývat ji teď by bylo výsměchem nádhernému momentu. Momentu, který už nikdy nepřijde, bez ohledu na to, jak dlouho bude žít.

chovala jeho arogantní hlavu na klíně.

Její vědomí bylo jako líný slimák.

Správcová zpívala v kuchyni. Polykala hlásky a její rytmus byl primitivní a starobylý jako dialekt, kterým mluvili ostrované, než je civilizace zahnala do moderního světa. Píseň byla jako zpěvačka. Exotická, vzrušující, se stopami jiné kultury. Zakouřený kontraalt ve strašidelné melodii sílil. Brett napadlo, zda jim civilizace vlastně neprokázala laskavost.

Ve vráskách kolem jeho očí, které se jen prohlubovaly hodinami šilhání do ostrého slunce a neuvědomělými starostlivými grimasami.

ve svém skoupém oděvu

Zvuk suchých listů vycházel opět z jeho dlouhého krku.

Úsměvu, který nechal Brett rozechvělou, když jeho kroky scházely ze schodů. Nechtěla se na něj podívat, ale byl jako had, odporný a hypnotizující současně.

Strnulý sval se zaškubal na jeho čelisti.

Nepříjemný zážitek z odpoledního návštěvníka probudil její paměč.

Vetřelci měli teď tváře, rozmazané její vzdáleností.

V boji se svou vlastní slabostí se stáhla zpět do úkrytu, aby tu čelila hrůzným představám rizika, kterému se Jamie vystavuje.

Barbarský řev pustošil jeho zhrublé hrdlo.

odškrábal se pryč

Brutálnost ran se znásobila zuřivostí za ohrožení Brett.

Bouření ustupujícího přílivu je pohltilo svým pravidelným rytmem.

Nemusela být lékař, aby poznala, že prsty, které vyluzovaly slzy a smích z klavíru, se nikdy víc nebudou pohybovat po klávesách s takovou lehkostí.

Znali temnou propast bezdůvodné viny.

vůně se jemně proplétala s pachem

jeho zapletené vyprávění

Zvedla k Simonovi svůj pustý pohled.

Byl celou svou bytostí připravený k odchodu.

v hrubém, posměšném staccatu se rozesmál.

Nepohnul ani brvou.

VRAć SE, MILÁČKU!

Oči mu zkameněly a jeho výraz naháněl hrůzu, až Annie musela polknout. Nevinně rozšířil oči.

V krbovém světle

Pokoušela se o něj žárlivost.

Jak tam tak ležel ve své nádherné nahotě se zmatenýma modrýma očima, připomněl jí krutého zlatého boha.

Annie měla v mozku tak zataženo, že jí chvíli trvalo, než se dostala do kontaktu s vlastním tělem.

Položil jí tu otázku tak upřímně, že se jí omotala kolem srdce a dusila ji.

LÁSKA VE STARÉM DOMĚ

Nechal se unášet snem, v němž sloupával růžový dres z jejího těla, centimetr po erotickém centimetru.

Frustrovaně zamručel

byli to velmi unikátní lidé.

Bohužel se oženil ještě dříve než se potkali a jeho žena, příšerná divoženka vlastnící dům na Nob Hill, se z náboženských důvodů nechtěla nechat rozvést.

Dal jí vše, co kdy žádala od polibku. Hořkost. Vášeň. Erotiku. Agonizující touhu.

Bude si dávat extra dobrý pozor, aby se to neopakovalo.

Jeho oči se topily odleskem světla a sexuálním zájmem.

představa zůstat sama ji zamrazila.

Potřebovala jen jeho silnou mužskou přítomnost.

Byl silný, statný. Absolutní sexuální magnet.

Vzdychla a užívala si spalujícího momentu.

neutuchající přitažlivost k Brogovi

byla ráda, že Brogue nevidí slabou rumělku v jejích tvářích.

měla v zádech a v břiše nepříjemné mrazení

důstojník sjednávající pořádek

její přitažlivost byla neutuchající. Když nic jiného, byla mnohem naléhavější a intenzivnější než kdy jindy. Nebyl si jistý, že vydrží večeři bez toho, aby odhodil stůl a vrhl se na ni.

dlaněmi obalil její ňadra

Líbali se a tlak v nich rostl společně s vášní. Najednou Tomasina ucítila dotek jeho pánve, dlouhý hrbol jeho erekce.

Jeho laskavé mazlení zvyšovalo její touhu mu zcela patřit a touhu mít ho víc než kteréhokoliv jiného muže.

Tmavé ochlupení na svalnaté hrudi a vlnky žeber pod kůží.

Prsty se dotkla boule na jeho manšestrácích a Brogue slastně vzdychl. Chytil její ruku a seznámil ji s celou délkou své mužnosti.

tentokrát však z hrudi přešla na břicho a na jeho lačný zájem.

Napočítala deset vranek - jejich světélkující zbarvení se prohánělo vodou. Tomasina byla u vytržení.

když se dotkl vrcholků hor jejích pevných prsů

Cítila na krku jeho úsměv a lehké kousnutí na kůži na rameni.

Brogue za ní ztuhl a jeho erekce směle narážela na její kostrč.

Prsty jí jemně hladil na měkké rozsedlině.

Pak přešel k břichu a pokládal na něj jeden žhavý polibek za druhým až na rozkošnou křižovatku jejích stehen.

"Tady?" zamumlal a špičkou jazyka se dotkl jejího něžného pupenu.

Třásla se a slastně se kroutila, když jeho jazyk dobyl její svatyni a začal se tam zmítat.

Tomasina nikdy nic tak krásného nezažila - nikdy nebyla tak výtečně milována. Mohla by snad nechat Broga Donovana po tomhle zážitku plavat?

zvedl se a s pohledem do očí se v ní pohyboval

Jeho rytmus se vymykal kontrole, byl divoký a rychlý až do okamžiku, kdy sám našel výbušné, zmítavé uvolnění.

Moje jachta Xerxes Blue je pojmenovaná po jedné motýlí vzácnosti, která je teď na vyhynutí.

Dorazil s manželkou zavěšenou na ruce

PIRÁTSKÁ PRINCEZNA

Uprostřed hrudi bylo hnízdo medových chlupů, které se pak dále stáčely a ovíjely dvě malé mužské bradavky.

Okolní příroda byla hustá a bujná a příjemně voněla.

Rád o sobě přemýšlel jako o muži mnoha chutí.

hruď se mu vzdýmala nahoru a dolů.

Melina se statečně snažila posbírat své smysly.

Dívka, zapadlá pod jeho rameny, bezhlesně otevírala ústa, asi jako ryba na suchu.

Zabořila své zuby do spodního rtu.

Leželi jeden vedle druhého a dotýkali se svými nahými těly, kromě ostrůvků barevné látky, které vytvářely jejich plavky.

Melina měla hlavu vztyčenou k obloze.

Využil příležitosti, aby si prostudoval její rysy. Jemně se rýsovaly.

líbí se jí mít jeho ruce na sobě.

Skutálel se s ní a těžkým suchým hlasem zachrčel

Tam se zastavil, nastavil hlavu a zaposlouchal se do tmy.

Od ženy s tak instinktivní inteligencí, jakou Melinina určitě byla, nezůstal nepochopen.

Popis orgasmu: Pak Nick ucítil, že to začíná a vykřikl, "Už to na mě jde, miláčku." A také to přišlo.

Rozevřel své paže a Melina mu do nich vklouzla. Uvelebila se v jeho jamce, jako kdyby byla vytvořena přímo pro ni.

Upevnil svůj stisk na pistoli.

"Zasadil jsem jedno nebo dvě semena pochybností do Conchovy hlavy," řekl.

kňučivě šeptala jeho jméno

SVATEBNÍ PÍSEŇ

Slovo rozkoše se zableskolo v dálce, vyvolané citlivým tlakem jeho úst.

Přistoupila k němu, díky frustraci byla trochu drzá.

oči se jí spekulativně leskly.

LÁSKA V PŘÍMÉM PŘENOSU

Julie zasténala, jako by chtěla souhlasit s Benovými myšlenkami.

Ben ji políbil na čelo. "Prosím tě, Bene. Já snad vybouchnu." "Ještě ne, Julko, vydrž," usmál se Ben. "Taky chci být součástí toho výbuchu." "Dobře, vzdávám se. Jestli budeš čekat už jen jedinou sekundu, přísahám, že už to nevydržím a vybouchnu." zakroutila hlavou Julie.

Julie se zarazila a na tváři se jí objevili červené tečky.

Pevně zavřela své oči a úplně se oddala Benovu sevření.

Položila hlavu dolů od vody.

POLIBKY VE STÍNU

Nyní se z ní za pouhých pár minut v Jedově přítomnosti stal živý granát.

Nízko položené slunce zalévalo ranní oblohu

v kancelářích bez aklimatizace

"Ashley, nech, ač se stane, co se má stát," zabručel kdesi hluboko v hrdle Jed

Když se jí to nepodařilo, zajela prsty mezi knoflíky, aby se mohla alespoň částečně dotýkat svalů porostlých hebkou houštinou.

Představoval si, jak se tyhle hedvábné vlasy plazí po jeho polštáři.

vietnamský veterinář

Ashley se k němu přitiskla a oba se skotačivým hopsáním dorazili k autu.

Cosi, co jí našeptávalo, že jestliže nechá Jeda, aby se pohyboval kolem ní způsobem, který je mu vlastní, že v tom okamžiku se z jejího života stane nepopsatelný zmatek.

Varovně zavrtěl na Ashley hlavou

tito lidé mají často schopnost, která je vlastní chameleónům

Jedovy oči plály rozhodností.

ALESSANDRA A ARCHANDĚL

Kněz ho zachránil ze spárů jeho bezútěšného mládí

SVÁDĚNÍ

jeho svalovitá hruď

jeho hruď, zdrsnělá schloupky

musela přemáhat provinilé zčervenání

Tepny na krku mu vztekle tepaly

sevřela okraj stolu, neschopná dělat něco jiného než na něj jen zírat

Znělo to z jeho úst tak ohavně a studeně. Horký pocit, který způsobily jeho erotické výklady, vyprchal, a ona zůstala zimomřivá a prázdná.

jeho zuby bíle a pravidelně zářily v šeru

jeho prsty, které se jí líně pohybovaly nahoru a dolů po hrdle

Jeho ústa se uzavřela na jejích

Nepohnul ani svalem - s výjimkou očí.

Nikdy v očích žádného muže neviděla takovou obnaženou touhu.

při jemných, ženských zvucích, které vydávala, se celý chvěl.

Touha, kterou do té chvíle ještě držel na uzdě, vybuchla.

"Chci tě," řekl hlasem hustým touhou.

svíjela se pod tím pocitem

pokračoval v mučení jejích smyslů

Michael se zastavil u hnízda světlého hedvábí v jejím klíně

Hlava se jí pohybovala ze strany na stranu, když ji Michael olizoval

pomalu zvyšoval muka její rozkoše.

ochutnával její zmedovělou sladkost.

až se řítila do vichřičného moře smyslných pocitů.

Amanda se droboučce zachvěla

Amanda povolila toku svých slz.

KAŽDÝ INTIMNÍ DETAIL

Měl stejný odstín vlasů i pokožky, která se zdála být zažloutlá.

zaklesnul se jí pevně za paži.

Jeho slova zněla nadlehčeně

Jessika si byla dobře vědoma toho, že házejí vinu jeden na druhého a tím se jejich rozhovor kazí.

Pak pohlédl na Jessiku a řekl něco, co mělo myšlenku. "Víte, že mnou otřáslo, jak jste si tenkrát důstojně a elegantně odkráčela ze studia? Trvalo mi pár dní, než jsem se z toho vzpamatoval. Ten dojem, který jste na mě udělala, ten nevyprchal."

To ho rozladilo. Snažil se zakrýt své rozčilení a ztěží se mu podařilo uklidnit se a vrátit se k tématu.

Všimnula si rozkvetlých narcisů podél cesty a byla ščastná, že se na ně může dívat a přitom si lebedit v autě.

zabořila se do pohodlné zářivé pohovky

Luke nad ní stál a díval se dolů s tím sexy úsměvem, který působil tak ironicky.

Důvod jejich radosti nebyl u obou stejný.

"Jsou v té stodole opravdová zvířata?" zeptala se. "Nejen zvířata. Perfektní ukázka koňů, jací se hned tak někde nenajdou,"

ZJIZVENÁ TVÁŘ

Tom Fuller vypadal, jakoby prošel takovým peklem, že si ho Evan ani neuměl představit, ale našel Wendy, vzácný poklad mezi něčím, o čem si vždycky myslel, že je to ženská pustina.

Cítila, jak se její sevřené srdce dalo opět do pohybu.

PŘERUŠENÉ LÍBÁNKY

po dlouhá léta svého krátkého života

úsměv, který se jí dral do tváře

Tentokrát jí tělem projela zlost a pocit marnosti nad životem, do kterého byli vmanipulovaní díky nenávisti jednoho člověka.

Barbara se snažila potlačit záchvat smíchu, který v ní zcela nevhodně bublal.

Cítila vzduchový proud, provázející slovo, u své tváře.

Zack mlčel a Barbara věděla, že jeho pevně zavřené oči vidí věci, které vidět nechtěl.

Zack si vzpomněl na křehkou pevnost Barbařina ramena

slova proudila nočním vzduchem

Někdo si zahrává s mým životem a já už toho mám dost!"

Barbara na svých tvářích ucítila jeho něžné pohlazení, i když byl od ní tak daleko.

musel čelit bolesti, kterou jen stěží dokázal držet na uzdě.

Odstranil tak rozpaky, které způsobil

Zároveň však věděl, že to musí přijmout, i když všechno slušné se v něm svíjelo.

Pozvedla k ústům ruku a kousla se do prstu, aby nezačala křičet strachem a bolestí.

Wilson ztratil rovnováhu a s temným zaduněním se skácel na podlahu.

KOVBOJ SE ŽENÍ

krev se nahrnula do hlavy a začala se mu točit.

Musel se nutit, aby potlačil žádostivost, která v něm nabývala síly.

Carter se snažil potlačit ošklivé pomyšlení, které ho zachvacovalo jako mnohohlavá saň.

Víčka mu padala, nozdrami nasával její vůni. Měl naběhlé žíly na krku. Začala sebou zmítat, aby se vysvobodila.

Cítila, jak jí tepe krav v žilách.

Zjistila, že začíná podléhat jeho vřelému barytonu.

Carter si prohrábl vlasy všemi deseti. Rozježily se mu na všechny strany.

Desiréin zrak narazil na Carterův.

Mnohem horší bylo, že měl v hrdle podivný pocit, když ho adoptovala dívenka bez otce, kterou držel v náručí.

Strčil do ní prst a pomalu se pohyboval ve vlhké chodbičce.

"Zatraceně, Desirée! Toho chlapa by měli umístit do klece, aby nemohl zranit tebe ani Nicky."

Raději přivřel oči, aby mu v nich neviděla divoký žár. Nad ošlehanou tváří mu čněly řasy jako černé půlměsíce.

Tělo mu vibrovalo skoro zvířecí žádostí. Důkazem byla výmluvná boule v džínách. Vítr k ní přinášel pižmovou vůni vzrušeného mužství.

Způsoby jejich milování byly neomezené.

Když jí strhl blůzku tak prudce, že se knoflíky rozletěly na všechny strany, nezůstala mu nic dlužná. Rozepnula mu košili a prudce stáhla z ramen. Rty se jí vrhl na ňadro a sál ho přes krajkovou podprsenku. Svalil ji na jemnou zelenou trávu. Jednou či dvakrát se převalili. Zůstala ležet pod ním. Zatímco jí rozpínal džíny a stahoval zip, dělala mu totéž. Nakonec měli oba kalhoty dole. Jediným prudkým pohybem byl v ní. Carter ji chtěl stejně, jako ona jeho. Jejich propletená těla se divoce zmítala ve vášnivém objetí. "Seš má," řekl Carter, když v ní dosáhl vyvrcholení. "Tvá," potvrzovala Desirée, "jen tvá."

Carter utrhl jetel. Pak se sklonil a držel ho Desirée pod nosem, aby cítila jeho omamnou vůni.

Přikročil k ní a zastavil se u ní s roztaženýma nohama. Začaté pěsti si dal v bok.

Když padal, nůž, o který se oba muži prali, se mu zabodl do prsou. Carter chvíli čekal, zda kolohnát vstane. Nůž však vykonal své.

Ještě ráno měli těla propletená jako sukovité kořeny velice starého dubu, když se k nim připojila Nicole. Vlezla si po přikrývky. Položila chodidlo na stehno. Myslela, že je matčino. Ukázalo se však, že patří Carterovi.

Povzdychla si a poposedla na židli, na níž hledala útočiště.

Jessika k němu překvapeně vzhlédla. Začala mluvit, ale pak raděj počkala, aby mu mohla dát vysvětlení. Chvíli to trvalo. Crawford se zatvářil vážně. Byl to urostlý muž se sokolí tváří a výraznýma černýma očima. Místo nosu měl zobák. Ženy ho zbožňovaly. Žil společensky, ale měl smůlu. Ztratil dva lidi, které nade vše miloval. Jessika věděla, že se už neožení. Měl rád život plný romantiky a obával se, že právě toho se Jessice nedostává. Muži z ní měli strach. Ale Maxwell k nim nepatřil.

Luke měl kadeřavé vlasy sčesané trochu ledabile do čela. Jessika tenhle účes navrhla inspirovaná pohledem na něj při raním vstávání.

Nad její krásou zůstával rozum stát.

vzala do rukou jeho silný krk a čechrala mu vlasy

Přitiskl ji k sobě a vzápětí ucítil, jak se mu kůží propalují zbytky vláhy z jejích bradavek.

PŘEDSTÍRANÉ TĚHOTENSTVÍ

Samovy husté, světlé vlasy byly poddajné pod jejími prsty, když je do nich zabořila na týle jeho hlavy.

Měla ten dojem, že tam viděla stejně omračující pochopení, které ji zaplavovalo.

jeho prsty zabloudily do kštice hnědých chloupků mezi jejíma nohama

Kde se k čertu vzal ten nápad? A proč mu proboha způsobil bodavou, dutou bolest někde hluboko uvnitř v jeho hrudi?

Jeho obličej byl pevný a rozpálený jejími dlaněmi. Jeho brada ostře řezaná s propadlými tvářemi, které byly mírně zarostlé. Jeho husté světlé vlasy byly natolik dlouhé, že v nich zcela skryla svoje prsty, když je do nich zabořila. Jeho široká hruď se vzdouvala pod bílou úpletovou košilí přerývavým dechem proti její. Mohla téměř cítit, jak jeho srdce buší do jejího. Jeho pevná stehna ji objala a přitiskla k vypjatým džínům, které neklamně prozrazovaly, jak velmi je vzrušen a jak velmi po ní touží. Jeho paže ji pevně tiskly - silné a hladové.

Samův obličej byl zabořen do jejího krku, jeho rty se pohybovaly směrem k jejímu uchu. "Dallas?"

Pohnul hlavou, aby políbil usměv na jejích něžných rtech.

Byla úplně nahá a důvěrně propletená se Samem, který nakonec odkopl svoje džíny, takže byl rovněž úplně nahý, aniž si to uvědomoval.

Pomyslela si, že skutečný problém by mohl spočívat v tom, že stále ještě nepoznala určitou část Sama. Nějakou temnou, skrytou bolest, kterou musí pochopit, než se jejich vztah dostane dál.

Když se mí rodiče postavili finančně na nohy, táhlo mi na třicítku a právě jsem se etabloval v zaměstnání.

Pokračovala se zdviženou bradou a nedala mu šanci, aby verbálně zareagoval na její odhalení

"Oukej, přemýšlel jsem o tom. Ale nikdy jsem o tom vážně neuvažoval."

Jeho tvář se zakabonila na znamení protestu nad jejím odchodem.

aby ostatní utvrdila o svém příběhu.

Jeho povznesenost jí vadila. Dallas vyškubla bradu z jeho ruky a potřásla hlavou.

Nebo snad, pomyslela si náhle se skleslým pocitem, Sam neměl v úmyslu s ní o tom hovořit.

Vztáhl k ní ruku s výrazem, v němž se mísilo trápení s lítostí.

její uražené já ji ještě pálilo.

"Říkám jen, že se bojím, aby se ti nic nestalo,"

Sestra s úsměvnýma očima

Jeho nespokojenost byla mnohem větší, než aby ji mohlo zahnat povýšení a zvýšení platu.

(Mafiánka prodávající děti): "Vyřídím jí to," řekla s úsměvem a nemohla odtrhnout své hrabivé oči od Dallasina břicha.

Dallas byla velice potěšena, že mohla druhý den vystoupit jako první policista z hlubokého stínu obchodního domu. V jedné ruce držela svůj policejní odznak, v druhé zbraň. Usmívala se s chladným zadostiučiněním, když si uvědomila, že její úkol se blíží ke zdárnému konci.

(Rychlý zákrok policie:) Sam se opatrně sklonil nad Burtem a v ruce držel plastiková pouta.

Dallas vykřikla ostrou bolestí, která ji projela rukou

Sam zaujímal neútočný postoj, ruce široce roztaženy, pistoli držel volně v pravé ruce. "Pusčte ji," řekl tiše a nespouštěl oči z Myřina obličeje. "Neblázněte, Myro," vyštěkla Blivensová, která stála za uniformovaným policistou, jenž se vrátil, když odvedl Polly a byl vtažen do vypjaté situace.

PERLIČKA UMĚLÁ, V REDAKCI VYTVOŘENÁ

Omotal její měkké křivky svými tvrdými zarostlými rysy

WISH UPON THE STARR

Bezedně hluboké tmavé oči byly jako jezírka ženských hormonů.

POSEDLOST LÁSKOU

Opřel se o zábradlí verandy a zuřivě vysunul spodní čelist.

Cítila se dezorientována, když musela vyjádřit své pohrdání komusi neviditelnému.

Na mramorové kůži se blýskaly kapičky vody, které mu na kotletách vytvářely stíny, zdůrazňující pevné kosti jeho nesmiřitelného obličeje.

Mrtvé ticho bylo přerušeno jen jejím vlastním zoufalým tlukotem srdce

Zhluboka si naplnila plíce vzduchem jako člověk, který byl přílš dlouho v malémm prostoru.

Vše, po čem teď toužila, bylo dostat se domů a získat tak pro sebe opravdové útočiště. On si však náhle stoupl před ni a donutil ji k zastavení.

její pleč byla pevně natažená přes lícní kosti.

Zvedl se v něm ostrý meč touhy.

Co to tady ze sebe dělá za zpropadeného blázna?

Obrátila se po zvuku jakéhosi zaštramocení

Smůla, že je tak nervózní. Jak ho pak mohla vinit, že si o ní myslí, kdoví jak není potrhlá. Musí taková opravdu být, když si v jeho přítomnosti připadá ohrožená a vlastní kuchyň se jí zdá být neznámým územím.

Mezi stromy se v ranním slunci modře a plasticky jiskřilo jezero.

Malé vrásky mezi obočím se mu prohloubily. Stihl ji cynickým pohledem.

"Zapomeňte na to. Pojďte radši hýbnout s tímhle."

Jeho hluboce posazené oči zářily velice intenzivně a vůbec neopouštěly její tvář.

Ve zlomku okamžiku se kolem něj protlačila a zastavila se až na opačném konci pokoje, lapajíc trochu po dechu: "Já nic neskrývám."

"Mně je jedno, co potřebujete," vykřikla. "Ale v žádném případě nesliďte v mém soukromém životě."

Dokonce i odtud z výšky bylo vidět napětí, jež se mu usadilo na ramenou.

V Samově zesíleném tónu hlasu se znovu ozvala netrpělivost.

Ač už se v jejím zdeformovaném nitru i mysli dělo cokoli, on si toho určitě nebyl vědom.

S očima ve střehu se prudce otočila

Kráčela před ním a vlhký červený plášč kolem ní rozčileně povlával. Byla jako živý záblesk barvy proti zelenému pozadí.

vyskočila a celá se třásla touhou, aby mohla všemu utéct.

Ztratila rozum, když se jí ten muž pouze dotkl, a teď se za to styděla. Čím to byla? Co se z ní stalo? Kde se v ní po celý čas skrýval tenhle živočišný tvor?

Na její prosté potěšení rázem padlo něco temného a rušivého

Splácl v hraném překvapení ruce.

"Díky," najednou se cítila v jeho oceňujícím úsměvu nesmyslně nesmělá.

Neklidně sebou zamlela na tvrdém sedátku.

S beznadějným úsilím se chopila silného rámě a zoufale se snažila odtrhnout svaly pevné jako skála ze Samova krku.

Odpověděl jí malým rezignovaným potřesením hlavou

Pomalu se otočil a pohlédl na ni. V zarudlých očích mu stála vláha. A DAD LIKE DANIEL

Vrátil se k ní tak lískyplně...

Odstrčila své znepokojující myšlenky na jindy

Nevypustil z úst invektivu, která se mu drala na jazyk

Jeho úsměv trochu zaklopýtal.

JILT TRIP

Nikki měla na sobě bílý transparentní sarong, květiny ve vlasech...

SLUŽBY S ÚSMĚVEM

Vlasy měla zrzavé. Byla to barva plamenů vyskakujících přímo z ohně.

Sunny se zasmála. Byl to bohatý vibrující zvuk.

Chaseovy oči mlčely.

Někde uvnitř ji rozechvívalo šimravé teplo. Pocity v ní zmateně přeskakovaly a ona se snažila zapamatovat každý z nich.

Byla odhodlaná nedbat na výboj tepla, které jí procházelo tělem a zastavovalo jí dech. Chtěla vstát a odejít. S překvapením však zjistila, že ji nohy neposlouchají.

Nad otevřeností takového vyznání se jí roztlouklo srdce a veškeré souvislé myšlenky jako by od ní odvál vítr.

Sunny bleskurychle povstala, ale Chase jí zarazil.

Oba muži se svalili na zem a zuřivě se převalovali jeden přes druhého.

Sunny se zamračeným výrazem namířila dálkový ovladač na televizní obrazovku a nemilosrdně ji umrtvila. Kam ta televize vlastně spěje?

začala kráčet po místnosti

Nechtělo se jí přemýšlet. Ostatně by to ani nedokázala, protože Chase byl blízko.

comments powered by Disqus