Argenitový vesmír coby slovník naučný

Když se pokouším nějak si uspořádat informace k románu, vždycky při tom vznikne jakýsi miniaturní 'slovníček', ze kterého se případně dalším bujením stane miniaturní 'encyklopedie'. Zvažovala jsem, že pro účely webu všechny nastřádané materiály spojím do jediné megalomanské megadatabáze, ale nakonec mi připadalo přehlednější nechat slovníčky rozdělené podle jednotlivých 'světů' či oblastí zájmu. Hesla, která jsou společná, slouží jen jako odkazy do samostatných souborů, kde je víc podrobností.

comments powered by Disqus